Home > Morgonrapport: Amerikanskt räntebesked i fokus.

Morgonrapport: Amerikanskt räntebesked i fokus.

Stockholmsbörsen öppnade som förväntat på minus och bestämde sig strax därefter att fortsätta något balanserat söderut resten av dagen. OMXS30 stängde till sist runt dagslägsta till -1,42%. Tyska DAX indexet stängde även på minus, dock betydligt mindre surt till -0,56%. Euro Stoxx 50 indexet avslutade sin handel för dagen med -0,80%.

USA öppnade även betydligt på minus för att sedan vandra sakta upp för resten av dagen inför morgondagens räntebesked från Fed. Avslutningsvis stängde S&P 500 på -0,18% efter att inledningsvis noterats på minus -0,7%. Dow Jones Industrial Average avslutade svagt plus på +0,13%. Tekniktunga Nasdaq Composite stängde till sist på -0,45%. Donald Trump vann republikanernas primärväl i delstaterna Florida, Illinois samt North Carolina men tappade Ohio till John Kasich. Hillary Clinton utökade även sitt försprång mot Bernie Sanders och vann minst fyra av de fem primärvalen under tisdagen.

Oljan fortsatte sin resa söderut och bröt även igenom under 39 dollar nivån för Brent strax efter amerikansk stängning. Iran fortsätter vara dragplåstret som vi nämnde i gårdagens morgonrapport som vill återställa sin oljeproduktion till tidigare nivåer och gå emot frysning av oljeproduktionen. Under natten i Asien fick vi ett lyft från gårdagens nedgångar och WTI noteras nu på morgonen till 38,58 dollar, samt Brent till 39,12 dollar.

Asien fortsatte sin resa söderut under natten och Hang Seng indexet noteras nu på morgonsidan till -0,29% samt Japanska Nikkei Indexet till -0,84%.

Fullspäckad makrodag med bland annat arbetslöshet i Storbritannien. KPI siffror, räntebesked samt veckostatistik över oljelager från USA.

Ledande svenska terminer indikerar en öppning med en halv procent på plus, med några timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Tisdagen kom in efter öppning på minus som förväntat, där vi även fick en fortsättning resten av dagen med något balanserad ton mot nedsida. OMXS30 stängde till sist -1,42% till 1403,95 punkter. Total omsättning av aktier på Stockholmsbörsen uppgick till ett värde av 13,4 miljarder kronor. Gårdagens vinnare blev Fingerprint med +0,92%, medan förloraren blev SSAB med -4,47%.

Generellt fortsatte vi uppleva något avvaktande ton inför dagens räntebesked i USA, och efter svagt slagig handel stängde tyska DAX indexet till -0,56% till 9933,85 punkter. Euro Stoxx 50 försökte även återhämta sig efter svensk lunch, men nådde bara upp till -0,80% efter tidigare noterats så lågt som -1,2%.

Oljan fortsatte uppleva pressat läge efter måndagens tidigare uttalande från Iran. Efter amerikansk lunchtid återhämtade oljan dock sig svagt efter tidigare försökt pressa ner mot 38 dollar.

Vi har en full makrodag idag, där vi bland annat först får arbetslöshetssiffror från Storbritannien kl 10:30 som förväntas komma in oförändrat på 5,1%. USA kommer med först KPI siffror kl 13:30 som väntas sjunka med 0,2% samt inflationstakten till 1,0% från tidigare 1,4%, kärninflationen förväntas ligga kvar på 2,2%. Även veckostatistik av oljelager trillar in 14:30 som spås minskat från tidigare 3,9 till 2,9 miljoner fat, och frågan är om detta kan ge bränsle till köpsidan. Fed levererar kl 19:00 räntebesked, där indikationerna visar oförändrad nivå, men att vi kanske kommer få gradvisa räntehöjningar framöver i samband med FOMC-mötena.

OMXS30 fortsatte vandra söderut efter inledningsvis öppnat tydligt på minus, och vi såg koncentrerande volym runt nivåer efter kl 10 vilket även är en anledning till svagt nedtrendande under dagen. Störst volym såg vi handlas runt stängningskursen 1403,96 punkter.

Vår RSI indikator vände ner under gårdagen för att lämna överköpta nivåer rent tekniskt, och vi ser även att vi nu har notering under MA 100 för OMXS30.

Vi fortsätter trots detta finna våra motstånd på 1453 respektive 1540 punkter. Våra stöd ligger kvar på 1380 respektive 1330 punkter.

OMXS30 intradagdiagram, kortsiktigt tapp inför full makrodag förändrar egentligen ingenting, utan ses mer som försiktigt avvaktande inför räntebeskedet från USA idag.
OMXS30 intradagdiagram, kortsiktigt tapp inför full makrodag förändrar egentligen ingenting, utan ses mer som försiktigt avvaktande inför räntebeskedet från USA idag.

Gårdagens något avvaktande utveckling innebär att vi nu får notering under MA 200 för S&P 500. RSI indikatorn är kvar på överköpt nivå, men pekar nu ned för eventuellt utbrott.

OMXS30 dagsdiagram, notering åter under MA 100 kommer innebära utbrott ovanför om vi får stöd från makro idag, annars ser vi att det kan bli ytterligare noteringar lägre.
OMXS30 dagsdiagram, notering åter under MA 100 kommer innebära utbrott mot norr om vi får stöd från makro idag, annars ser vi att det kan bli ytterligare noteringar lägre.

Hålltider under dagen

Makrostatistik

– Finland: BNP-indikatorn januari kl 7.00

– SCB: värdepappersstatistik februari kl 9.30

– Storbritannien: arbetslöshet januari kl 10.30

– EMU: byggproduktion januari kl 11.00

– USA: bostadsbyggande februari kl 13.30

– USA: KPI februari kl 13.30

– USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande februari kl 14.15

– USA: oljelager, veckostatistik kl 15.30

Övrigt

– Fed: räntebesked, nya ledamotsprognoser kl 19.00

– USA ställde om till sommartid 13/3, en timme mindre tidskillnad mot Europa fram till 26/3 (Sverige ställer om klockan 27/3)

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar – stora enkäten

I den senaste stora enkäten i december steg inflationsförväntningarna på såväl kort som lång sikt, med de femåriga förväntningarna upp till 1,8% från 1,7% i september. Löneförväntningarna steg på ett till två års sikt.

Bland penningmarknadens aktörer steg till femåriga inflationsförväntningarna från 1,8% till 1,9% i januari för att därefter ligga kvar där i februari.

Riksbanken har välkomnat stigande inflationsförväntningar, inte minst med tanke på avtalsrörelsen som nu går in i ett kritiskt skede, där många avtal löper ut den 31 mars och då även industrin ska sätta ”märket”, om det nu blir något sådant denna gång.

kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet januari

Arbetslösheten väntas ligga kvar på 5,1 procent, medan löneökningstakten (inklusive bonus) väntas stiga till 2,0% från 1,9%.

kl 13.30: USA: KPI februari

KPI väntas sjunka med 0,2% under månaden i spåren av fallande energipriser, och inflationstakten sjunka till 1,0% från 1,4% i januari. Kärinflationen väntas däremot ligga kvar på 2,2%.

Kärninflationen mätt som core PCE (det mått Fed använder i sina prognoser) steg i januari till 1,7% från 1,5% i december, den högsta nivån sedan november 2012.

Commerzbank noterar att kärninflationen för tjänstepriserna stigit från 2,4% i maj 2015 till 3,0%, och ett ökat tryck är att vänta givet att arbetslösheten har fortsatt att falla, och väntas fortsätta ned. Då tjänster står för 75 procent av kärninflationsindex, så väntas stigande inflation på detta område ha större vikt än det svaga inflationstrycket i varor, som inte väntas ändras så mycket givet den starka dollarn och ledig global kapacitet.

Med kärninflationen på 2,2% och kärn-PCE på 1,7% så kommer Feds 2-procentsmål långsamt allt mer inom räckhåll, skriver Commerzbank.

Vice Fed-chefen Stanley Fischer sade nyligen att länken mellan arbetslöshet och inflation (Phillipskurvan) inte har varit stark, men den är inte bruten, och det finns gryende tecken på att inflationstakten ökar, vilket de välkomnar.

kl 19.00: Fed: räntebesked, nya ledamotsprognoser

Prognoserna pekar ganska klart mot att styrräntan kommer att lämnas oförändrad, men Fed väntas signalera gradvisa räntehöjningar framöver och hålla dörren öppen för räntehöjning vid något av de kommande FOMC-mötena om den ekonomiska utvecklingen fortsätter i positiv riktning och turbulensen på de globala marknaderna fortsätter att dämpas.

Ledamöternas nya ränteprognoser väntas samtidigt antyda något färre räntehöjningar i år jämfört med i december, då konsensusprognosen pekade mot fyra räntehöjningar om 25 punkter under 2016.

Deutsche Bank konstaterar att om Fed nu skulle låta hökaktiga så skulle det troligen utlösa en ny runda av volatilitet på finansmarknaderna.

Givet deras uttryckliga oro för de finansiella förhållandena så väntas de inte chocka marknaderna. De kommer i stället att avvakta vid marsmötet och sänka räntebanan med 25 punkter över hela linjen, vilket indikerar en måttlig ändring av de kort- och långsiktiga tillväxtprognoserna.

”Men även med detta finns det en risk för att marknaden förväntar sig ett starkare åtagande om expansiv penningpolitik, och därför reagerar negativt”, skriver Deutsche Bank.

Credit Suisse tror också att de håller oförändrat men tror att Fed ändå vill slå tillbaka något mot marknadens skepticism om höjningar i år. Den framåtblickande guidningen väntas kvarstå om gradvisa höjningar samtidigt som medianprognoserna (”dot plot”) dras ned med 25 punkter för i år, vilket ändå skulle vara mer än marknaden prissätter.

FOMC kan även återinföra riskbalansen i uttalandet, och beskriva utsikterna för aktiviteten som i ”nära balans”, vilket skulle betona behovet av att fortsätta bevaka utvecklingen globalt och på finansmarknaderna.

”Med fortsatt kvardröjande finansiell åtstramning sedan den senaste rundan av panik för riskaptiten, så finns det enligt vår uppfattning ingen brådska att agera igen före andra halvåret”, skriver Credit Suisse.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen sjönk allt lägre ju längre tisdagen gick och nästan alla storbolag slutade på minus. Extra tungt var det för H&M, som inte klarade förväntningarna på februariförsäljningen.

Priset på olja fortsatte nedåt och Brentoljan handlades en bit under 39 dollar fatet, efter signalerna om att Iran vill öka sin produktion till nivåerna före sanktionerna.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 1,4 procent till 1.404. På Stockholmsbörsen bytte aktier för 13,4 miljarder kronor ägare.

H&M backade 3 procent sedan försäljningen stigit 10 procent i februari, mot förväntade 11 procent. Stora förlorare bland storbolagen var även SSAB, som backade 4,5 procent, samt Sandvik och Alfa Laval som sjönk över 2,5 procent.

Fingerprint Cards var ett av få storbolag på plus med en uppgång på 0,9 procent. Vd Jörgen Lantto sade till Göteborgs-Posten att bolaget ”inte ser någon försämrad konkurrenssituation under 2016”.

Fönstertillverkaren Inwido köper 25 procent av danska branschkollegan Outrup Vinduer & Døre, och kommer att köpa resterande aktier i början av 2018 och 2019. Outrup har runt 150 anställda och omsatte i fjol 180 miljoner danska kronor, med en lönsamhet över Inwidos koncernsnitt. De stora synergierna väntas först 2018, men börsen gillade affären och skickade upp Inwido 3,4 procent.

Hemfosa sjönk först på beskedet att bolaget gör en företrädesemission på 1,8 miljarder kronor, pengar som ordföranden Bengt Kjell vill använda till fortsatta fastighetsköp. Aktien hämtade sig dock och stängde upp 0,3 procent.

En emissionsförlorare var däremot strålterapibolaget C-rad, som föll 17,6 procent till 8:65 kronor. Bolaget vill ta in 60 miljoner kronor genom två nyemissioner med teckningskursen 8:25 kronor.

Kasinospelleverantören Net Ent föll 7,4 procent till 455:80 kronor efter en sänkt rekommendation från Nordea Markets. Banken sänkte bolaget till sälj från behåll och satte riktkursen till 450 kronor.

Gränges hade kapitalmarknadsdag och upprepade där sina långsiktiga finansiella mål. Bolagets vd Johan Menckel sade till Nyhetsbyrån Direkt att Gränges vill vara i linje med den historiska tillväxten på 6 procent även framöver.

Micro Systemation noterades 6,9 procent högre. Vd Joel Bollö har sålt 110.000 aktier och äger därefter 4.222 aktier utöver 4.560 teckningsrätter och 220.000 teckningsoptioner i bolaget. Enligt bolaget ska Joel Bollö använda försäljningslikviden till att teckna 220.000 aktier.

Kycklingbolaget Scandi Standards köp av Lagerbergs blir inte av. Scandi Standards dotterbolag Kronfågel har inlett arbetet med att hitta alternativ som kan säkra framtida kapacitetsbehov. Aktiemarknaden tog nyheten lugnt och Scandi Standard steg 1,3 procent.

Mekonomen fortsatte upp 1 procent efter måndagens kapitalmarknadsdag, som gav upphov till en upprepad köprekommendation och höjd riktkurs från Swedbank.

Spelbolaget Leo Vegas teckningskurs inför första handelsdagen på First North på torsdag blir 32 kronor per aktie – längst upp i det angivna intervallet. Erbjudandet har övertecknats, enligt sajten Breakit.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1403,95
3067,21
9933,85
6139,97
2015,93
17251,53
4728,67
16973,06
20229,45
1,11
9,24
8,33
38,58
39,12
-1,42%
-0,80%
-0,56%
-0,56%
-0,18%
0,13%
-0,45%
-0,84%
-0,29%
-0,06%
0,09%
0,19%
1,31%
0,98%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.