Home > Morgonrapport: Börsen ”hamrar” sig till en positiv inledning

Morgonrapport: Börsen ”hamrar” sig till en positiv inledning

USA-börserna vände upp och stängde på dagshögsta

S&P 500
S&P 500

Europabörserna tog ett mindre kliv tillbaka på onsdagen. De amerikanska börserna öppnade på onsdagen under nollan och sjönk inledningsvis, men hade vid stängning återhämtat sig och stängde på dagshögsta. Under dagen var investerarnas blickar riktade mot budgetdebatten i USA, där inledande pessimism byttes mot optimism efter positiva uttalanden.

Statistik över försäljningen av nya hem i USA sänkte också humöret på börsen, då den visade en nedgång på 0,3 procent under oktober månad, jämfört med månaden före, vilket kan jämföras med analytikernas förväntade uppgång på 0,3 procent.

Under dagen stärktes dock sentimentet, då president Barack Obama och republikanernas talesman, John Boehner, båda uttryckte optimism i uttalanden.

BNP-siffror från Sverige och USA på dagens agenda

Terminerna för DAX, CAC, FTSE och Euro Stoxx var från 0,3 till 0,6 procent högre, (uppdaterad kring klockan 8.40).

Marknadsöversikt
Marknadsöversikt

För svensk del vänds intresset på onsdagen framför allt mot BNP-utfallet för det tredje kvartalet, klockan 9.30. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas BNP ha stigit 0,2 procent jämfört med andra kvartalet och med 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.

”De stora överraskningarna i BNP-utfallen tidigare i år motiverar en viss ödmjukhet för prognosen. Riskbilden är balanserad. Produktionssiffrorna pekar på nedåtrisker medan de svårbedömda investeringarna kan ha varit starkare än prognoserat”, skrev Nordeas chefekonom Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev.

I USA är det i första hand den andra, reviderade beräkningen av BNP för tredje kvartalet som tilldrar sig intresse. Statistiken släpps klockan 14.30 och analytikerna i Bloomberg News enkät tror att BNP i beräknad årstakt kommer att revideras upp rejält till 2,8 procent från 2,0 procent i det första estimatet.

Från USA kommer klockan 14.30 också den sedvanliga veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa, som väntas ha sjunkit till 390.000 förra veckan från 410.000 veckan före dess. Klockan 16.00 blir det statistik över kontrakterade husköp i oktober, där analytikerna räknar med en uppgång på 1,0 procent.

Stockholmsbörsen börjar eliminera det överköpta tillståndet

OMXS30
OMXS30

Stockholmsbörsen tog ett mindre kliv tillbaka på onsdagen efter en återhämtning inför stängning. Flera verkstadsbolag återfanns högt upp bland förlorarna inom OMXS30 medan Sandvik steg på beskedet om nya strukturåtgärder. Swedish Match tog samtidigt taktpinnen i toppen av index.

Index har under veckan visat på obeslutsamhet. Varken köpare eller säljare har velat dra åt något håll, vilket indikeras av de små doji-staplarna. Det överköpta tillståndet har elimineras något av veckans utveckling i en sidledes rörelse med dragning neråt.

Onsdagens ”hammer” liknande stapel som indikerar ett styrkebesked av köparna kommer prägla inledningen av torsdagen.

Billerud
Billerud

Wild Card: ”Dags att ta hem vinster i Billerud”

Billerud-aktien har trotsat börsens negativa sentiment de senaste månaderna och gått mot strömmen.  Bildat högre bottnar med en tilltagande uppgångstakt.

Trots att börsen verkar öppna uppåt på torsdagen, så kan det efter den långa uppgångsfrekvensen och utbrottet uppåt, vara ett bra läge att ta hem vinsten. Onsdagens formation i candlestick-diagramet visar ett tydligt styrkebesked av säljarna med hög volym.

PM idag från Direkt

Rapporter

STOCKHOLMSBÖRSEN
– Formpipe (kl 8.45)
NGM
– Kopparbergs Bryggeri
FIRST NORTH
– Kopparberg Mineral, Paradox Entertainment, Trustbuddy
International
AKTIETORGET
– AU Holding, Cellpoint, Gullberg & Jansson, Maxpeak, Mineral
Invest, Nordiq
ÖVRIGA NORDEN
– Frontline

Stämmor

– Maxpeak, Pallas Group

Börs övrigt

– Detaljhandel: månadsförsäljning Gap, Limited Brands, TJX

KAPITALMARKNADSDAG
– Tieto kl 9.30-16.00

Övriga bolagshändelser

– Billerud: Billerud Korsnäs presenterar villkor i nyemission
– Fundior: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas
12/13)
– Getupdated: teckningstid i emission avslutas
– Kappahl: handlas exklusive rätt till teckningsrätter i
emission
– Pilum: teckningsperiod i nyemission inleds (avslutas 14/12)

Statistik

– Japan: detaljhandel oktober kl 0.50
– Storbritannien: Nationwide huspriser november kl 8.00
– SCB: BNP 3 kv kl 9.30
– SCB: detaljhandel oktober kl 9.30
– SCB: varuexport och varuimport 3 kv kl 9.30
– Tyskland: arbetslöshet november kl 9.55
– ESV: statsbudgets utfall oktober kl 10.00
– Litauen: BNP (def) 3 kv kl 10.00
– Tyskland: VDMA maskinorder oktober kl 10.00
– EMU: indikator företagsklimat november kl 11.00
– EMU: konjunkturbarometer november kl 11.00
– USA: BNP (rev) 3 kv kl 14.30 
– USA: nyanmälda arbetslösa v 47 kl 14.30 
– USA: Bloomberg konfidensindikator, veckosiffra kl 15.45
– USA: kontrakterade husköp oktober kl 16.00

Politik

– Riksdagen: statsministerns frågestund kl 14.00

Makro övrigt

– Italien: säljer obligationer kl 11.00

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto