Home > Morgonrapport: Dags att finna mark över 1660 punkter…

Morgonrapport: Dags att finna mark över 1660 punkter…

Det är svagt positiva tongångar som råder på fredagsmorgonen. Storbolagsindexet OMXS30 stängde strax under tekniskt motstånd vid 1658.79, en uppgång på drygt +0.6 procent i samklang med styrketecken, då Stockholmsbörsen steg när omsättningen uppgick till 27 miljarder kronor på torsdagen. USA avslutade svagt på plus, lika så är det en positiv utveckling efter nattens handel i Asien.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Trots tung nedgång bland flera rapportbolag på torsdagen, lyckades OMXS30 stiga till 1658.79. Detta innebär att storbolagsindexet stängde strax under tekniska motståndet vid 1660 punkter, under en dag där köpstyrkan trots allt dominerade.

Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 27 miljarder kronor under denna mindre uppgång, vilket stärker vår tro med underliggande köpstyrka, detta trots mindre uppgång och flera rapportfall på torsdagen.

Ledande terminer pekar denna morgon på att vi får en öppning strax över 1660 punkter, vilket i sig skulle vara ett vidare styrketecken, men vi ser gärna att köpstyrkan dominerar i samma utsträckning på fredagen i ett sådant fall, för att få ytterligare en positiv pusselbit.

OMXS30 handlas även under ett överköpt territorium, vilket ytterligare lämnar utrymme till mindre uppgång.

Morgonrapport: Dags att finna mark över 1660 punkter…

Kortsiktiga 50 och 200 dagars glidande medelvärde pekar norrut, likaså ser MA 100 ut att vända norrut, vilket i sig sänder positivitet.

Varken ECB eller Riksbanken kom med överraskningar på torsdagen, och på fredagen får vi bland annat på hemmaplan konjunkturbarometer, detaljhandelsiffror samt även BNP-estimat från USA under eftermiddagen.

De bolag som fortsätter med att lämna rapport på fredagen av intresse finner vi bland annat Kindred Group, Skanska, Trelleborg, Electrolux, Hexagon, Oscar Properties, Sagax, Swedish Match Bilia, Nobia och Catena. Utanför Sverige kommer bland annat UBS, Royal Bank of Scotland, Merck, Exxon Mobil, China Telecom att vara i fokus.

Som vi märkt har teknisk analys fått mindre betydelse till förmån för rapportutfall, ändock har vi sett mothugg vid tekniska nyckelnivåer som 1670, 1660, 1650 och 1640 punkter.

Det är flera fastighet och byggbolag som lämnar rapport på fredagen, vilket kan vara av intresse då svenska indextunga banker som redan lämnat rapport speglats av oro kring bostadsmarknaden, som pressat sektorn trots relativt goda rapporter.

Rent tekniskt gav volymindikatorn ett styrketecken på torsdagen genom utmärkande köpstyrka, under en dag då omsättningen uppgick till 27 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Vi vill gärna att ett sådant styrketecken uppvisas i samband med återetablering över 1660 punkter, och nu gärna årshögsta vid 1670 punkter om vi kan få ställa en sådan begäran.

Tekniska stödet vid 1640 punkter har framförallt börjat bli allt tyngre, vilket tydligt märkts när vi senaste veckorna fick en kraftig vändpunkt kring denna prisnivå.

Morgonrapport: Dags att finna mark över 1660 punkter…

Om några dagar kommer den svenska börsen, framförallt OMXS30 att återgå till ett allt mer normalt beteende, där teknisk såväl fundamental analys blir allt mer relevant på nytt. Detta gör att vi helst vill se en stängning över 1660 punkter på fredagen, vilket då stärker vår bild med vidare uppgång till framförallt rekordnivåer vid 1700-1720 initialt.

Breda styrketecken som en allt starkare amerikansk dollar, oljan som på nytt handlas över 59 dollar sprider en bred positiv bild, och när vi nu om drygt ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar är det tekniska motstånd som 1660, 1670, 1700 och 1720 punkter som står i fokus. Stöd inväntar likväl vid 1656, 1640, 1630, 1618 och 1600 punkter.

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Gårdagens viktigaste börshändelser.

Tunga nedgångar bland flera rapportbolag.

Fingerprint Cards, Nokia och Hexpol ner över -10 procent, Gränges strax efter med nedgång på -8 procent.

När det kommer till Fingerprint, lämnades ett rörelseresultat om 52,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet, under väntade 114 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Rörelsemarginalen blev 6 procent, väntat var 13.9 procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 175 miljoner kronor under kvartalet, väntat var 304 miljoner kronor enligt SME Direkt.

VD spår lägre leveransvolymer 4kv mot 3kv, samtidigt som trots minskning av eget lager kan det påverka 4kv.

För Nokia kom ett resultatet per aktie blev -0:03 euro, väntar var -0:01 euro per aktie.

Samband med rapporten framgår det att ”Networks adresserbara marknad 2018 spås minska med 2-5 procent jämfört med 2017”, rapporterade Nyhetsbyrån Direkt.

”Nedgången, som vi nu bedömer blir inom intervallet 2 till 5 procent, är ett resultat av multipla teknikskiften, stark konkurrens i Kina och i närtid effekter av potentiell konsolidering bland operatörer i flera länder”, sade Nokiachefen gällande just nätverksmarknaden.

Hexpol kom även och redovisade ett rörelseresultat på 470 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017, väntat var 487 miljoner enligt Inquiry Financials prognossammanställning.

Rörelsemarginalen blev 16 procent, strax över väntade 15,9 procent.

Resultat efter skatt blev 333 miljoner kronor.

Gränges lämnade samtidigt ett rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 227 miljoner kronor, väntat var 235 miljoner kronor.

Justerade rörelsemarginalen blev 8,3 procent, väntat var 8.5 procent.

Enligt kvartalsrapporten spår bolaget en något lägre tillväxttakt än marknad under fjärde kvartalet, skrev bolagets vd Johan Menckel.

”Vi är fast beslutna att fortsätta att växa med hållbar lönsamhet de kommande åren”, slår han dock fast.

Tunga nedgångar bland flera rapportbolag. Fingerprint Cards, Nokia och Hexpol ner över -10 procent, Gränges strax efter med nedgång på -8 procent.

Även Nordea faller i fotspåren av tidigare rapporter inom bank.

Lyfter fram en orolig bild genom utmanande av signifikant stödnivå efter nedgång på -4.50 procent.

Nordea föll inledningsvis över -4.50 procent på torsdagen, efter att indextunga storbanken lämnat delårsrapport för det tredje kvartalet.

Banken redovisade ett rörelseresultat på 1.090 miljoner euro, under väntade 1.093 miljoner euro i det tredje kvartalet, enligt SME Direkt.

Räntenettot som ofta står i fokus blev 1.185 miljoner euro, under väntade 1.201 miljoner euro. Även kreditförlusterna som uppgick till 79 miljoner euro, kom in under väntade 107 miljoner euro.

Inledningsvisa nedgången på torsdagen till under 102 kronor, innebar ett utmanande av 101.50 kronor, vilket lyfter fram en orolig bild.

Skulle fortsatt svaghet dominera bilden, ökar risken för nedställ under 100 kronor, vilket i sin tur kan elda på ordentligt med bränsle till säljare.

Även Nordea faller i fotspåren av tidigare rapporter inom bank. Lyfter fram en orolig bild genom utmanande av...

Essity rusar efter rapport!

Avviker från breda spektrumet med nedgångar på torsdagen.

SCA:s hygienavknoppning Essity redovisade på torsdagen ett justerat ebita-resultat på 3.432 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2017, över väntade 3.339 miljoner enligt SME Direkt. Nettoomsättningen kom in något lägre än väntat på 27.178 miljoner, väntat var 27.639 enligt SME Direkt.

Bolagets aktie steg inledningsvis över +6.50 procent till följd av rapporten.

”Aktien har gått svagt en tid mot bakgrund av en oro för hur Essity ska klara att hantera högre kostnader för insatsvaror som massa och returpapper. Nu slår bolaget konsensusförväntningarna med 3 procent, vilket visar att oron åtminstone delvis var obefogad”, sade Mikael Jåfs, analyschef på Kepler Cheuvreux Nordic, som Nyhetsbyrån Direkt talat med.

Essity rusar efter rapport! Avviker från breda spektrumet med nedgångar på torsdagen.

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

  • D Carnegie (kl 7.00), Poolia (kl 7.00), Sweco (kl 7.20), Coor (kl 7.30), Kindred (kl 7.30), Net Ent (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Thule (kl 7.45), Trelleborg (kl 7.45), Capio (kl 8.00), Electrolux (kl 8.00), Hexagon (kl 8.00), HMS Networks (kl 8.00), Momentum (kl 8.00), Mr Green (kl 8.00), Swedish Match (kl 8.15), Bilia (kl 8.30), Lammhults (kl 8.30), Xvivo (kl 8.30), Net Insight (kl 8.45), Securitas (kl 13.00), Nobia (kl 14.00), Acando, Bergman & Beving, Catena (före börsöppning), Feelgood, Image Systems, Medicover, Midway (ändrat datum från 31/10), Oscar Properties (före börsöppning), Sagax, Semcon (lunchtid), Serneke, Svedbergs (ändrat datum från 25/10)
  • Nippon Steel (kl 8.00), Royal Bank of Scotland (kl 8.00), Merck (kl 12.45), Exxon Mobil (kl 14.00), Hino Motors (prel datum), Hitachi Construction, Komatsu (prel datum), Stryker (prel datum), Topcon (prel datum), ZTE (prel datum)

Exklusive utdelning

  • Atlas Copco (3:40 kr halvårsvis), Telenor (3:50 nok i halvårsutdelning)

Makrostatistik

  • Japan: KPI september kl 1.30
  • Kina: vinster i industriföretag september kl 3.30
  • KI: konjunkturbarometer oktober kl 9.00
  • SCB: detaljhandel september kl 9.30
  • USA: BNP (est) 3kv kl 14.30
  • USA: Michiganindex (def) oktober kl 16.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen stängde med en tydlig uppgång på torsdagen trots att den intensiva rapportfloden innehöll flera sjunkbomber. Nordea, Fingerprint och Nokia föll brant efter sina kvartalsredogörelser och den senare drog med sig Ericsson i fallet. SCA-avknoppningen Essity var klassens stjärna.

OMXS30 stängde 0,6 procent högre på 1.659 och aktier för 27 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

På makronivå lämnade Riksbanken som väntat minusräntan i fred, och upprepade sina förutsägelser om att börja höja i mitten av 2018. ECB lämnade också räntorna oförändrade men Mario Draghis besked om tillgångsköp gav en försvagad euro och även kronan fortsatte sin försvagningstrend mot dollarn.

På svenskt börsgolv dominerade rapportbolagen.

Nordea tappade nästan 6 procent. Ränte- och provisionsnetto för det tredje kvartalet överraskade båda negativt, och ambitionen att minska personalen med minst 6.000, varav 2.000 konsulter, aviserades. För närvarande har Nordea 31.918 anställda enligt kvartalsrapporten. Att sådana nedskärningar inte är gratis syntes i att kostnadsguidningen för 2021 på 4,8 miljarder euro var nästan lika hög som guidningen för 2018 på 4,9 miljarder.

”Att de inte får ned kostnaderna mer till 2021 är lite av en besvikelse”, sade Exane BNP Paribas bankanalytiker Andreas Håkansson till Nyhetsbyrån Direkt.

En annan stor, men mindre indextung, rapportbesvikelse var Fingerprint Cards, vars mer än halverade intäkter var i stort sett kända efter en varning för några veckor sedan. Analytikernas estimat för rörelseresultat i det tredje kvartalet visade sig trots varningen vara mer än dubbelt så högt som utfallet om drygt 52 miljoner kronor. Även bedömningen om att leveransvolymerna kommer att gå ned i det fjärde kvartalet pressade aktien. Stängningsfacit: -15 procent.

Nokia rasade drygt 17 procent. Marginalen i affärsområdet Networks nådde inte alls upp till förväntningarna i kvartalet. Som lök på laxen sänktes utsikterna för i år på den marknad som Networks är verksam på till ett tapp på 4-5 procent, från en tidigare bedömning om en nedgång på 3-5 procent jämfört med 2016. För 2018 spås marknaden där Networks är verksamt tappa ytterligare 2-5 procent jämfört med 2017. Ericsson pressades av konkurrentens beska besked och föll 4,4 procent och var näst mest handlade papper efter Nordea.

Hygienjätten Essity levererade däremot ett kvartalsresultat något över analytikernas snittförväntningar och med en positiv organisk försäljningstillväxt. Rapporten undanröjer därmed en betydande del av marknadens oro för hur bolaget ska hantera ökade kostnader för insatsvaror, sade Mikael Jåfs, analytiker på Kepler Cheuvreux till Direkt. Aktien var det stora positiva utropstecknet i OMXS30 med en uppgång på nästan 8 procent.

Aktien i ögonsensorbolaget Tobii hade en svängig resa efter rapporten. Efter nått dagslägsta kring 38 kronor svängde sentimentet och aktien handlades upp till drygt 44 kronor, eller 5 procent från onsdagens stängning. Sedan tog säljarna över igen och torsdagens slutkurs skrevs till 39:50, motsvarande en nedgång om 6 procent.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1658.79
3637.2
13133.28
7486.5
2560.4
23400.86
6556.77
21984.74
28438.43
1.16
9.74
8.37
52.63
59.38
0.55%
1.27%
1.39%
0.53%
0.13%
0.31%
-0.11%
1.13%
0.84%
-0.16%
0.16%
0.32%
-0.02%
0.13%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.