Home > Morgonrapport: Draghi svek marknaden och börserna faller kraftigt, vad händer nu?

Morgonrapport: Draghi svek marknaden och börserna faller kraftigt, vad händer nu?

God Morgon

Gårdagens stora besvikelse var stimulansåtgärderna från ECB som inte alls levde upp till marknadens förväntningar. USA föll kraftigt och stängde på -1,44 %, Asien fortsatte i amerikanarnas fotspår och är över lag ner nu tidig morgon.
Japanska NIKKEI är ner 2,34 % och Hong-kong baserade HANG SENG index är ner 0,99 %.

Ledande svenska terminer indikerar en kraftig nedgång i öppningen, troligtvis ska indexet testa stödnivån 1480 i första hand innan nästa steg kommer att avgöras.

Oljan har stigit i sidan om ökat hopp för minskat utbud från OPEC. Idag pågår det ett möte i Wien mellan OPEC länderna, vilket hoppas kunna leda till ett stabilare oljepris framöver.
WTI-terminen handlas i 41,35 dollar medan BRENT-terminen handlas i 44,11 dollar. Dollarn fortsätter att försvagas mot euron och handlas i 1,0939.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Gårdagen blev en riktig besvikelse för marknaden, vilket pekar på vilka höga förväntningar det har varit på Draghi och ECB. Men att Draghi inte levererade ”Whatever it takes” var tydligt, speciellt när de själva prognostiserade lägre inflation framöver. Har han gett upp tron på QE programmens hittills misslyckade kamp mot inflationen eller anser han att nivån var tillräcklig? Till viss del har de ändå lyckats med sin verbala penningpolitik. Marknaden hade prisat in rejäla stimulanser och euron har sjunkit mot dollarn. Men besvikelsen blev stor vilket sköt euron i höjden och aktiemarknaderna i botten. OMXS30 handlades ner 2,05 % till 1502,41 punkter. Omsättningen på stockholmsbörsen låg på 22,1 miljarder kronor.

Det är detta som är risken när förväntningarna ligger så högt, alla väntar sig samma sak vilket i sig inte är så konstigt när Draghi och ECB har talat om för marknaden vad den ska förvänta sig. Dock ska man komma ihåg att ECB sänkte inlåningsräntan med 10 punkter till -0,30 %, vilket förväntades, samt utvidgade och förlängde stödköpsprogrammet med 15 miljarder euro i månaden. Någon räntesänkning var inte förväntad vilken även uteblev, så några uteblivna stimulanser blev det inte.

MEN, förväntningarna var högre, vilket skapade den kraftiga reaktionen. Jag är inte förvånad om vi får se någon till några dagar med lite surare kurser innan ett eventuellt julrally kan komma smygandes. Dock är det inte säkert att det blir något julrally, då marknaden varit i ett känsligt läge under den senaste uppgångsfasen, och tillförlitade sig på Draghis stimulanspaket.

I bakgrunden av ECB´s agerande glädjes nog riksbanken åt en starkare euro och en svagare krona. En tidig julklapp för Ingves vilket skapar tveksamheter till om det kommer några nya stimulanser därifrån. Valutan har varit en av de viktigaste faktorerna för riksbanken, med lågt värderad valuta kan man kort säga gynnar exportbolagen, vilket leder till bättre marginaler, ökad export, högre löner och anställda och som slutligen leder till högre inflation. Men nu stärktes euron vilket gynnar kronan. Frågan är hur länge Draghi kan försvara en högre värderad euro, konsekvenserna kan bli lidande inflation framöver, vilket de är mycket medvetna om. Jag tror inte de var beredda på denna reaktion.

Även FED och Yellen gynnas av ECBs besked, och efterföljande marknadsreaktion. Dollarn försvagades rejält mot Euron vilket ökar även sannolikheten ytterligare för att en räntehöjning nu kan genomföras med mildare marknadsreaktioner. Men det återstår fortfarande en del tid tills FEDs räntebesked och innan dess mycket viktig

OMXS30, intradagsupplösning. Efter gårdagens besvikelse föll börsen kraftigt men stannade ovanför 1500 punkter. Risken är hög att vi ska fortsätta ner en bit för att i alla fall testa 1480 punkter och stödnivån där.
OMXS30, intradagsupplösning. Efter gårdagens besvikelse föll börsen kraftigt men stannade ovanför 1500 punkter. Risken är hög att vi ska fortsätta ner en bit för att i alla fall testa 1480 punkter och stödnivån där.

makrostatistik. Redan idag kommer veckans (andra) höjdpunkt, den stora jobbrapporten.

Sysselsättningen väntas ha ökat med 200 000 personer, medan arbetslösheten väntas vara kvar på 5 %. Timlönerna väntas stiga med 0,2 % under månaden. Sysselsättningen tickar på bra, vilket vi även tidigare har sett, förutom tillfällig dipp i början av hösten, och FED säger sig höja när full sysselsättning är nådd, men var denna nivå går är fortfarande lite oklart. Men det är lönerna som inte vill ta fart, därför är lönestatistiken kanske snäppet viktigare denna dag. Löneökningarna väntas uppgå till 2,4 %, vilket är ned från föregående månads 2,5 %.

Indexet backade alltså ner till 1502 punkter, och därmed är uppgångsfasen från 1500-1510 området utraderad. Nu

OMXS30 på lite längre sikt. Fortfarande över nollan för året men risk att vi ska ner och testa lägre stödnivåer efter gårdagens ECB besvikelse. Är detta dippen innan julrallyt eller stannar vi under nollan för året?
OMXS30 på lite längre sikt. Fortfarande över nollan för året men risk att vi ska ner och testa lägre stödnivåer efter gårdagens ECB besvikelse. Är detta dippen innan julrallyt eller stannar vi under nollan för året?

återstår att se hur börsen fortsätter kommande dagar inför både riksbankens och FEDs räntebesked. Det är mycket möjligt att börsen fortsätter att vara skakig under en tid, se bara på vad som hände efter FEDs utebliva räntehöjning i början av hösten. Marknaden blev besviken och därtill en kina-oro som bröt ned indexet rejält. Nu är det troligt att vi ska ner och testa 1480 stödet än en gång. Ett viktigt stöd som senaste veckor har haft stor betydelse. Håller vi nivån kan vi fortfarande inte räkna bort att vi inte stannar året på den positiva sidan. Vidare ner finns stödnivåer vid framförallt 1460, 1441, 1400 samt 1380 och 1360 där vi senast bottnade ur i höstas.

Under dagen kommer även följande hålltider att anpassa sig efter

– Finland: BNP 3 kv kl 8.00
– Tyskland: industriorder oktober kl 8.00
– SCB: restaurangindex oktober kl 9.30
– SCB: industriproduktion oktober kl 9.30
– SCB: industriorder oktober kl 9.30
– SCB: tjänsteproduktion oktober kl 9.30
– USA: sysselsättning november kl 14.30
– USA: handelsbalans oktober kl 14.30

– Norges Bank: regional konjunkturrapport kl 10.00
– Riksbanken: direktionen sammanträder kl 13.00
– ECB: Mario Draghi talar vid the Economic Club of New York kl 17.45
– Fed: James Bullard talar om ”The New Normal” i Philadelphia kl 21.45

På oljefronten har OPEC möte i Wien under dagen.

Trevlig Helg!

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: Tyskland: industriorder oktober

Sentimentsindikatorer i Tyskland har generellt hållits uppe medan ”hårda data” varit mer av en besvikelse.

Orderingången har sjunkit tre månader i rad men väntas nu ha stigit 1,0 procent från föregående månad.

kl 9.30: SCB: industriproduktion oktober

Efter överraskande starka utfall i augusti och september väntas nu industriproduktionen ha sjunkit med 0,8% i oktober, jämfört med i september. Det räcker dock till en ökning med förhållandevis goda 4,0% jämfört med oktober 2014, om nu analytikerna i SME Direkts prognosenkät får rätt.

kl 14.30: USA: sysselsättning november

Jobbrapporten för oktober var genomgående mycket stark och stärkte förväntningarna om en Fed-höjning i december.

Nu väntas sysselsättningen ha ökat med 200.000 medan arbetslöshetsnivån antas ligga kvar på 5,0 procent. Timlönerna väntas öka 0,2 procent under månaden.

Credit Suisse tror på en uppgång med 205.000. Ett sådant utfall skulle vara över tremånaderssnittet på 187.000 men under tolvmånaderssnittet på 233.000. Arbetslösheten väntas ligga kvar på 5,0 procent.

”Ingen vet den exakta nivån på arbetslösheten som motsvara ’full sysselsättning’ i USA, men fortsatt trög lönetillväxt indikerar att vi inte är där ännu”, skriver Credit Suisse.

Löneökningarna väntas nu uppgå till 2,3 procent i november, ned från redan dämpade 2,5 procent i oktober.

”En sysselsättningsökning i linje med vår prognos skulle troligen leva upp till FOMC:s villkor om ’viss ytterligare förbättring’ för den möjliga räntehöjningen i december, särskilt om även andra data i jobbrapporten pekar mot en stramare arbetsmarknad”, skriver Credit Suisse.

Men även ett svagare utfall skulle inte nödvändigtvis utesluta en räntehöjning den 16 december. Arbetsmarknaden tar med den successiva nedgången i arbetslösheten kliv allt närmare full sysselsättning och jobbökningarna antas minska efter hand.

”Vi tror att en jobbökning om cirka 100.000 är tillräckligt för att ytterligare minska kvarvarande lediga resurser på arbetsmarknaden”, skriver Credit Suisse.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen stängde, likt dess europeiska motsvarigheter, lägre på torsdagen. Börserna, som handlats på plus tidigare under förmiddagen, vände till minus efter att ECB presenterat ett antal åtgärder som inte tycktes uppskattas av marknaden.

OMXS30 hade vid stängning backat med 2,1 procent till 1.502. Aktier för cirka 22,1 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Europeiska centralbankens råd, ECB, beslutade bland annat att sänka depositräntan med 10 punkter till -0,30 procent. Av de bedömare som Bloomberg News frågat trodde 43 av 44 på en sänkning. Styrräntan lämnades däremot oförändrad vid 0,05 procent. Rådet meddelade även att man utökar de kvantitativa lättnaderna fram till åtminstone mars 2017.

Inom storbolagsindexet OMXS30 färgades samtliga bolag i rött.

Sämst presterande var Boliden som backade med 4,3 procent efter kraftigt fallande basmetallpriser på torsdagen. För zink var nedgången nära 3 procent.

I botten återfanns också Volvo med en nedgång om 4,0 procent. Bolagets orderingång av tunga lastbilar på den nordamerikanska marknaden föll markant under november, vilket kan leda till sänkta förväntningarna på marknaden för 2015 och 2016, menar Morgan Stanley.

MTG stängde 2,9 procent lägre vid 284:60 kronor. SEB Equity har bytt analytiker som följer bolaget och rekommendationen för aktien ändrades till sälj. Dessutom sänktes riktkursen till 220, omkring 14 procent lägre än onsdagens stängningskurs.

Ericsson var den aktie som backade minst inom storbolagsindexet. Enligt Société Générale har bolaget gett en förhållandevis positiv guidning kring USA-operatörernas investeringar. Aktien stängde 0,8 procent lägre.

Lundin Mining backade med 2,5 procent. Bolaget har lämnat produktionsprognoser för 2016-2018 som var marginellt lägre än vad analytikerna räknat med.

I motsatt riktning gick däremot spelbolaget Betsson som klättrade 4,0 procent högre till 152:50 kronor per aktie. DNB Markets har inlett bevakning av bolaget med en köprekommendation och riktkursen 185 kronor.

DNB började även följa sektorkollegorna Unibet, med en säljrekommendation, samt Net Ent, som gavs rekommendationen behåll.

Facit för läkemedelbolaget Camurus första dag på Stockholmsbörsen blev en 16-procentig uppgång till 66:00 kronor mot teckningskursen om 57 kronor.

Även Eolus Vind steg kraftigt. Vindkraftbolaget har tecknat ett nytt elhandelsavtal med Google. Aktien stängde 5,5 procent högre.

Ventilationsföretaget Systemair backade med 2,3 procent. I SME:s senaste konsensusrapport för ventilationsbolaget, som publicerades på torsdagen, framgår att analytikerna åter har sänkt sina prognoser för bolaget.

Nobia backade 2,0 procent efter att Latour sålt delar av sitt innehav i köksbolaget och planerar att sälja resterande.

Läkemedelsbolaget Oasmia, ned 2,5 procent, presenterade en kvartalsrapport med ett negativt nettoresultat om 43 miljoner för perioden augusti-oktober.

 

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1502,41
557,000
3343,34
10789,24
6275,00
2049,62
5037,53
19473,08
22193,70
1,0939
9,2713
8,4763
41,35
44,11
 0,00%
-1,61%
-3,61%
-3,58%
-2,27%
-1,44%
-1,67%
-2,34%
-0,99%
0,09%
-0,05%
-0,14%
0,66%
0,62%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto