Home > Morgonrapport: Duvaktig FED behöll räntan på nuvarande nivå, S&P500 backade på beskedet

Morgonrapport: Duvaktig FED behöll räntan på nuvarande nivå, S&P500 backade på beskedet

God Morgon

Det är relativt lugnt på de asiatiska börerna, fastlandskina backar något men Hang Seng index och Nikkei florerar kring nollan. S&P500 backade efter det oförändrade räntebeskedet och avslutade svagt, utvecklingen summerades till -0,74 %. Ledande svenska terminer indikerar en negativ öppning, även om det är några timmar kvar tills dess.

Oljepriset fortsatte sin återhämtning igår men backar svagt nu på morgonen. WTI handlas nu till 32,03 medan BRENT handlas till 33,74, vilket är en nedgång för dagen med knappt en procent.

Idag har vi en fullmatad makrodag med bland annat arbetslöshet, detaljhandel och handelsbalans över Sverige. Från EMU kommer konjunkturbarometer och företagensindikator över deras syn på ekonomin. Från USA får vi en rad statistik med bland annat orderingång för varaktiga varor, konsumentförtroende och antal nyanmälda arbetslösa. Dessutom väntas en intensiv rapportdag!

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Gårdagen öppnade ner och hade svårt att hämta upp kursfallet under dagen gång. Både Ericsson och Nordea fick se fallande kurser efter att ha rapporterat innan börsen öppnade. Båda rapporterna nådde i stort sett upp till förväntningarna men hade sina respektive svagheter vilket investerarna tog fäste på och Ericsson föll 6,3 % medan Nordea backade 5,66 %. I Ericssons fall var det bruttomarginalen och försäljningen som inte nådde hela vägen fram, medan i Nordeas fall var det svag guidning om framtida utdelningar som tyngde.

Apple som rapporterade på tisdagskvällen efter att börsen stängt föll igår kraftigt när den amerikanska börsen öppnade. Nedgången summerades till 6,55 %.

OMXS30 backade för dagen med 0,74 % till 1365,59 punkter där som tidigare nämnt, Nordea och Ericsson stod för

OMXS30, Fortfarande korrelation med oljepriset, efter inledande nedgång steg storbolagsindexet något. Oljepriset fortsatte upp under dagen efter förhoppningar om minskat utbud från Opec och andra större oljeproducenter.
OMXS30, Fortfarande korrelation med oljepriset, efter inledande nedgång steg storbolagsindexet något. Oljepriset fortsatte upp under dagen efter förhoppningar om minskat utbud från Opec och andra större oljeproducenter.

de största nedgångarna. Omsättningen låg på 17,5 miljarder kronor. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om vi forcerar 1369, 1389 samt 1410 punkter. För större köpsignal ser vi att 1460 punkter forceras. På nedsidan har vi stödnivåer vid 1320, 1283 samt den viktigare vid omkring 1247 punkter.

Oljepriset inledde dagen ner men vände sedan upp efter uppgifter om att Ryssland ska börja inleda samtal med Opec om oljeproduktionen. Ryssland som tidigare vägrat delta i samtal börjar nu svänga i frågan. Samtidigt kommer uppgifter om att Opec också är villiga att börja utreda ett samarbete med icke-medlemmar om att minska utbudet. Tidigare har alla försök till diskussioner misslyckats och det återstår att se hur det går denna gång. Nu har åtminstone en vilja till diskussion tagits från flera länder, vilket bara det är ett steg i ”rätt” riktning, även om det är för tidigt att räkna hem något än.

Gårdagens svenska makrostatistik i form av industrins konfidensindikator steg överraskande mycket till 120,8 under januari. Detta från december månads 115,1 och är det högsta värdet som uppmätts. Störst bidragande sektorer var elektronik-, läkemedels- och fordonsindustrin. Mer positivt från industrin var att företagen rapporterade en ökad orderingång både på hemma- som exportmarknaden. Dock visade hushållens konfidensindikator en mer negativ syn på Sveriges ekonomi och arbetslösheten framöver. Däremot var de fortsatt positiva till den privata ekonomin.

Annars var gårdagens höjdpunkt FED´s räntebesked som kom under kvällen. Räntebeskedet kom in oförändrad, vilket var enligt förväntningarna. Men det viktiga denna gång var språkbruket. Vad stod det i utskicket? Det stod att FED noterar och övervakar de finansiella marknadernas utveckling mycket noga och följer upp hur det påverkar arbetsmarknaden och inflationens möjligheter att stiga, framförallt vad som skett efter deras räntehöjning. De observerar att dollarn har stärkts och att oljepriset backat. Deras slutsats om att höja räntan sakta och gradvis kvarstår. Ska man tolka utskicket var det en lite mildare syn på ekonomins utveckling i jämförelse med december då räntehöjningen skedde. Men några större växlar ska man nog inte dra på beskedet, den lättare tonen som meddelades var för att visa de finansiella marknaderna att FED har koll på vad som händer i världen.

Idag är ännu en rapportdag. På stockholmsbörsen väntar följande rapporter:

Intrum Justitia (kl 7.00), Tele2 (kl 7.00), Investor (kl 7.15), Electrolux (kl 8.00), H&M (kl 8.00), Lagercrantz (kl 8.00), NCC (kl 8.00), Orexo (kl 8.00), SCA (kl 8.00), Tribona (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30), Atlas Copco (kl 12.00), Beijer Electronics (kl 13.00), Getinge (kl 13.00), Concordia (kl 14.30)

Övriga händelser under dagen och dess hålltider är som följer:

– Japan: detaljhandel december kl 0.50
– Tyskland: importpriser december kl 8.00
– SCB: arbetslöshet december kl 9.30
– SCB: detaljhandel december kl 9.30
– SCB: handelsbalans december kl 9.30
– ESV: statsbudgetens utfall december kl 10.00
– Storbritannien: BNP (est) 4 kv kl 10.30
– EMU: konjunkturbarometer januari kl 11.00
– EMU: indikator företagsklimat januari kl 11.00
– Tyskland: KPI (prel) januari kl 14.00
– USA: nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14.30
– USA: order varaktiga varor december kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckostatistik kl 15.45
– USA: kontrakterade husköp december kl 16.00

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: SCB: arbetslöshet december

Arbetslösheten väntas ha stigit en aning i december, efter en oväntat stor nedgång månaden före. Enligt SME Direkts enkät ligger prognosen för arbetslösheten på 6,3% och säsongsjusterat på 6,9%.

Swedbank noterar att arbetsmarknaden att arbetsmarknaden har utvecklats starkt under hösten och att arbetslösheten har sjunkit mer än väntat drivet av en ökad sysselsättning. Näringslivets anställningsplaner har blivit mer expansiva, enligt både KI-barometern och i PMI, och antalet lediga platser har ökat, inte minst i offentlig sektor.

kl 9.30: SCB: detaljhandel december

Försäljningen i detaljhandeln väntas ha varit fortsatt stark i december, med en ökning på 5,0% y/y, enligt SME Direkts prognos.

Swedbank tror att detaljhandeln avslutar året ”i bravur” efter höga tillväxttal under 2015. Den höga försäljningsvolymen får främst stöd från sällanköpsvaruhandeln, bland annat den starka nybilsförsäljningen, och den positiva barometerindikatorn talar för fortsatt styrka. Sämre går det dock för modehandeln, med en ”blek” avslutning enligt Stil-index. Dessutom var det mer höstlikt än vinterlikt väder under månaden.

kl 10.30: Storbritannien: BNP (est) 4 kv

Storbritanniens ekonomi väntas preliminärt ha vuxit 0,4% q/q under fjärde kvartalet, samma tillväxt som uder tredje kvartalet, enligt Credit Suisse, ledd av den inhemska tjänstesektorn.

kl 11.00: EMU: konjunkturbarometer januari

Credit Suisse spår att sentimentet i eurozonen sjönk något i januari, till 106,0 från 106,8 i december.

Preliminära PMI-data för euroområdet antydde på fredagen att näringslivssentimentet försvagades något mer än väntat i januari jämfört med i december.

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) januari

Tyska konsumentpriser väntas ha sjunkit med 0,8% m/m i januari och ha stigit med 0,4% y/y. I december sjönk KPI 0,1% respektive steg 0,3%. Lägre priser på kläder och skor liksom på eldningsolja, bensin och diesel bidrog till nedgången på månadsbasis i december.

kl 14.30: USA: order varaktiga varor december

Väntas ha vänt ner med 0,7% efter en oförändrad orderingång i november. Borträknat transport bedöms roderingången ha varit oförändrad i december, precis som månaden före.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Nordea och Ericsson rapporterade sämre än väntat på onsdagen och Stockholmsbörsen gick sämre än övriga Europa. I USA tyngde rapporterade Apple och Boeing samtidigt som index fick lite hjälp från ett stigande oljepris.

Flera stora börser i Europa stängde kring nollan eller med mindre uppgångar. Men i Stockholm stängde OMXS30 0,7 procent ned till nivån 1.366. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 17,5 miljarder kronor.

Nordea signalerade i sin bokslutsrapport försiktighet med framtida utdelningar och aktien stängde nästan 6 procent lägre. Kvartalsresultatet var annars i stora drag i linje med marknadens förväntningar.

Övriga svenska storbanker tog nedgångar på 0,3-1,8 procent.

Ericssons rörelsevinst och utdelning var lite bättre än väntat för det fjärde kvartalet. Flera analytiker var dock besvikna på bruttomarginalen. Försäljningen var något på den låga sidan. Aktien föll 6,3 procent och toppade börsens omsättningsliga. Konkurrenten Nokia tappade 1,1 procent.

Danska TDC avslöjade planer på att lämna marknaden i Sverige, där operatörerna gått bet på konsolidering.

”Vi ser Comhem som en möjlig köpare av denna verksamhet. Om så är fallet kan Comhem inte återköpa aktier i den omfattning som de gör för närvarande”, skrev SEB i ett marknadsbrev.

Com Hem stängde i linje med index.

Bättre gick det för Fingerprint som slutade 4,2 procent upp. Inget annat bolag i OMXS30 har så stor spännvidd mellan lägsta och högsta riktkurs, konstaterade Bloomberg News i en artikel.

Även ABB och Volvo utmärkte sig med ökningar över 1 procent. Flera andra verkstadspapper gick också bra. Atlas Copco, som lämnar sin delårsrapport på torsdagen, och Sandvik steg knappt 1 procent. SKF backade marginellt.

Oljepriserna vände upp på eftermiddagen och när börsens stängde sträckte sig uppgången till 4 procent. Lundin Petroleum gick marginellt bättre än snittet.

SSAB rekylerade ned efter tisdagen drygt 8-procentiga uppgång efter att den amerikanska sektorkollegan AK Steel överraskat med sina kvartalsrapporter. På onsdagen tappade aktien i det svenska stålbolaget 3,3 procent.

Tryckerikoncernen Elanders lyfte och stannade 5,8 procent upp efter ett starkt resultat och en fördubblad utdelning. Bolaget, som har Carl Bennet som dominerande ägare, öppnade via ny policy för att dela ut än högre del av vinsten framgent.

E-handelsbolaget Qliro, med Kinnevik som huvudägare, föll tungt: drygt 15 procent. Förlusterna ökade under det fjärde kvartalet. Dotterbolaget CDON ska effektivisera och ta engångskostnader.

Teknikkonsulten ÅF får rekommendationen köp i onsdagens nummer av Affärsvärlden. Aktien steg men stannade 0,6 procent högre.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1365,59
485,470
3043,47
9880,82
5990,37
1882,95
4468,17
17160,77
19065,80
1,0883
9,2606
8,5075
32,03
33,74
-0,74%
-0,68%
0,35%
0,59%
1,33%
-1,09%
-2,18%
-0,02%
0,05%
-0,17%

0,15%
-0,84%
-0,53%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto