Home > Morgonrapport: Fortsatt fallande börs, är julrallyt inställt?

Morgonrapport: Fortsatt fallande börs, är julrallyt inställt?

God Morgon

Det blev ännu en negativ handelsdag i USA igår, där S&P500 föll runt 0,77 % vilket även tryckte ner de asiatiska börserna nu på morgonen. Japanska Nikkei är ner 1,20 %, medan Hong Kong baserade Hang Seng ligger i stort sett oförändrad. Det negativa sentimentet verkar även fortsätta på den svenska marknaden idag, där ledande svenska terminer indikerar en negativ öppning.

Oljan handlas fortfarande till låga tal, och någon större rekyl har inte kommit. WTI-terminen handlas för närvarande till 37,43 dollar fatet medan Brent-terminen handlas till 40,42 dollar fatet.

Under dagen väntar KPI-inflation från Sverige, Norge och Danmark, hamna i fokus men i övrigt är det en relativt lugn makro-dag. Alla förväntningar och hålltider finns som vanligt ett steg ner.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Ytterligare röd dag på börsen, och bara i december har OMXS30 nu fallit lite mer än 6 %. Idag föll börsen med 0,97 % och stannade rätt precis på 1440 som agerar stödnivå. Indexet var nere på låga 1430 punkter innan den steg och stannade vid 1440. Det var kortsiktigt viktigt att indexet nu stannade ovanför 1440 för att eventuellt ge lite andrum i nedgången. Men senaste dagar har stödnivåerna forcerats rakt igenom, så har stödnivåerna inte varit till någon hjälp för att dämpa nedgången. Troligtvis kommer en rekyl upp inom någon till några dagar efter den så pass snabba

OMXS30 i fallande riktning, där stödnivåerna har forcerats med stor kraft, nu återstår att se om 1440 håller eller om vi fortsätter ner. Risken finns att vi ska testa 1380 igen om inte en rekyl kan hitta köparna tillbaka inför ett eventuellt julrally.
OMXS30 i fallande riktning, där stödnivåerna har forcerats med stor kraft, nu återstår att se om 1440 håller eller om vi fortsätter ner. Risken finns att vi ska testa 1380 igen om inte en rekyl kan hitta köparna tillbaka inför ett eventuellt julrally.

nedgång som varit. Men med oroväckande hög omsättning på 24 miljarder stärker nedgången den säljsignal som utlöstes vid 1460 punkter. Dock ska man komma ihåg att historiskt har indexet sjunkit några procent i december månad innan julrallyt har dragit igång, men då krävs att vi inte faller så mycket mer än såhär. Lägg då till ett osäkert moment med FED och Riksbankens räntebesked nästa vecka, som marknaden är spänd inför, vilket jag tror marknaden väntar in. Jag skulle således inte vara förvånad om indexet fortsätter ner några dagar, åtminstone fram in på beskeden. Skulle nedgången fortsätta har vi ett antal viktiga nivåer att försvara. Främst är det 1369-1380 punkter som markerar årslägsta för OMXS30. Men även kring 1400 är en stödnivå om inte 1440 håller.

Dagens hetaste ämne var återigen Fingerprint som delgav sin prognos för 2016, förväntningarna låg mellan 6-8 miljarder. Utfallet blev 6,5-8,5 miljarder väntades presenteras klockan 13.00 dök upp bakvägen redan klockan 11 via en newsflash från bloomberg. Något som vilseledde marknaden och börsen handelsstoppade aktien, trots att den officiella informationen strax efter tillkännagavs. När handeln sedan återupptogs föll aktien och slutade dagen till -4,7 %.

Positivt för Ingves var att inflationsförväntningarna har vänt upp, om ett år väntas inflationen ligga på 1,2 %, om två år 1,6 % och på lite längre sikt, fem år, 1,8 %. Den korta inflationsförväntningen har därmed stigit sedan föregående månads undersökning. Som jag nämnde i gårdagens morgonrapport är inflationsförväntningarna mycket viktiga för centralbanken och ett mått på hur förtroendet för deras penningpolitik bedrivs.

Åter igen bekräftades att förväntningarna på löneutvecklingen ligger brett isär mellan arbetsgivarna och arbetstagarna, något som kan skapa problem vid löneförhandlingarna framöver.

 

Över till dagens agenda

Idag har vi räntebesked från Schweiz, som redan har världens lägsta styrränta tillsammans med Danmark på -0,75 %. De flesta bedömare tror att räntan lämnas oförändrad alternativt sänks till -0,85 %.

Statistiska centralbyrån kommer sedan med KPI-data och ger riksbanken ytterligare information att luta sig mot i kommande räntebeslut. Tidigare har den följt riksbankens egen ränteprognos men nu riskerar den att bryta trenden. Enligt SME Direkts enkät väntas inflationen stiga till 0,2 % mot riksbankens egen prognos på 0,34 %. Även KPIF inflationen väntas ligga en bit under riksbankens egna prognoser på 1,23 %, nämligen på stabila 1,1 %.

Även Norge väntas få inflationssiffror idag där kärninflationen väntas ligga ovanför Norges banks inflationsmål men med fallande oljepris väntas banken lägga stor vikt för att hålla inflationen kvar på samma nivå. Återstår att se hur de agerar.

 

Övriga hålltider en dag som denna:

– Storbritannien: Rics husprisindex november kl 1.01
– Australien: arbetslöshet november kl 1.30
– Svensk Handel Stil: blixtindex november kl 6.00
– Nederländerna: KPI november kl 6.30
– Frankrike: KPI november kl 8.45
– Frankrike: industriproduktion oktober kl 8.45
– Danmark: KPI november kl 9.00
– SCB: KPI november kl 9.30
– SCB: Arbetskraftsbarometern 2015 kl 9.30
– Norge: KPI november kl 10.00
– SEB: sparbarometer 3 kv kl 10.00
– USA: importpriser november kl 14.30
– USA: nyanmälda arbetslösa v 49 kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: SNB: räntebesked

Har redan tillsammans med Danmark världens lägsta styrränta, -0,75%. Inför detta möte tror de allra flesta bedömare att den ligger kvar där, men några spår på en sänkning, till -0,85% eller -1,00%. Att KPI-inflationen är på den lägsta nivån sedan 1959, -1,4%, talar i riktning mot en sänkning. Att ECB vid sitt senaste räntemöte kom med mindre stimulanser än väntat, vilket fick euron att stärkas mot schweizerfrancen, minskar dock trycket något på SNB att komma med nya lättnader.

Unicredit tror på en räntesänkning till -1,00%. De menar att ECB:s senaste åtgärder ger fortsatt press på SNB att leverera ytterligare lättnader, om än mindre än tidigare.

”Den viktigaste anledningen för ytterligare expansiva penningpolitiska åtgärder handlar om de effekter den fortsatt övervärderade valutan har på Schweiz ekonomi”, skriver Unicredit som påpekar att Schweiz BNP-tillväxt i stort sett stagnerat i år. Till detta kommer den historiskt låga inflationen.

kl 9.30: SCB: KPI november

SCB:s KPI-data har varit tämligen angenäm läsning för Riksbanken det senaste halvåret, med utfall på eller något över den egna prognosbanan. Nu finns dock risk för att novemberutfallet bryter den för Riksbanken positiva trenden;

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas KPI-inflationen visserligen stiga från 0,1 till 0,2 procent, men Riksbankens prognos är 0,34 procent. KPIF-inflationen väntas ha varit stabil på 1,1 procent, att jämföra med 1,23 procent i Riksbankens prognos.

kl 10.00: Norge: KPI november

Kärninflationen är parkerad väl över Norges Banks inflationsmål, till följd av tidigare kronförsvagning. Men oro för svag tillväxt i oljeprisfallets spår väger tyngre för Norges Bank just nu.

kl 13.00: BOE: räntebesked

Väntas återigen låta styrräntan ligga kvar på 0,50%, där den i så fall kommer att ha varit parkerad sex helår i rad. Mest intressant blir protokollet, som publiceras samtidigt med räntebeslutet, där marknadsaktörer letar efter signaler om när BOE kommer att börja höja. Förväntningarna på det har ständigt skjutits allt längre in i framtiden. Förra gången reserverade sig återigen Ian McCafferty och ville höja räntan med 25 punkter.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att den stora frågan är om BOE kommer att låta styrräntan vara oförändrad för sjunde helåret i rad, vilket skulle innebära den längsta perioden med oförändrad ränta sedan 1830-talet. De spår själva att styrräntan kommer att höjas under 2016, men utsikter för att BOE kan komma att höja de kontracykliska kapitalbufferterna nästa år och duvaktiga indikatorer de senaste veckorna talar för att det finns en icke försumbar risk att räntan ligger kvar på 0,50% också hela 2016.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen noterade på onsdagen ännu en minusdag, och ännu en dag då utvecklingen var svagare än på flertalet övriga europeiska handelsplatser. Verkstadsbolag såväl som telekom och bank tyngde.

Huvudnumret för dagen var biometrijätten Fingerprint Cards prognoser för 2016.

Storbolagsindexet OMXS30 slutade 1,0 procent ned till nivån 1.441,1. På Stockholmsbörsen omsattes aktier för närmare 24 miljarder kronor. I Paris och Frankfurt backade motsvarande index omkring 0,6 procent.

Av omsättningen stod Fingerprint Cards för över en femtedel. Bolagets försäljningsprognos skulle släppas klockan 13, men kom av oklara skäl redan vid 11-tiden. Efter drygt en kvarts stökig handel med negativ slagsida börsstoppades aktien under en timme.

Bolagets prognoser talar bland annat om intäkter om 6,5-8,5 miljarder kronor 2016 och om att rörelsemarginalen nästa år ska bli högre än under det andra halvåret 2015. Mer långsiktiga finansiella mål ska fastställas under nästa år. Carnegie, det enda större mäklarhus som officiellt följer bolaget, har tidigare räknat med en guidning på 6-7 miljarder kronor för 2016.

Fingerprintaktien handlades under dagen som högst till 677 kronor och som lägst till 598 kronor. Slutkursen blev 610 kronor, en nedgång med 4,7 procent.

Precise Biometrics, som har Fingerprint som storkund, föll 10 procent efter att som mest ha varit omkring 20 procent ned för dagen. Andelen av royaltybetalningar som Fingerprint betalar till Precise är ett ”mycket, mycket lågt ensiffrigt procenttal”, enligt Fingerprints vd.

I toppen av storbolagsindex låg gruvbolaget Boliden, upp 1,2 procent, sedan basmetallpriserna rekylerat upp efter nedgångar tidigare i veckan. Utanför index steg Lundin Mining hela 2,6 procent, medan guldbolaget Semafo föll 3,3 procent på eftermiddagen. I London avancerade gruvjättarna Rio Tinto och BHP Billiton, tisdagens slagpåsar, rejält.

En uppåtrekyl för hårt prövade SSAB kunde också noteras. A-aktien steg 1 procent, men är alltjämt ned 46 procent sedan årsskiftet.

Bland de råvarurelaterade bolagen steg även Lundin Petroleum närmare 0,7 procent sedan oljepriserna vänt upp från tisdagens lägsta nivåer.

Nära botten av OMXS30 märktes telekombolag som Nokia, Tele2 och Ericsson, som alla förlorade över 2 procent.

Av de stora verkstadsbolagen utvecklades Atlas Copco sämst. A-aktien backade 1,7 procent.

Även bankerna noterades med röda siffror, med Handelsbanken som svagaste nummer efter en nedgång på 1,3 procent till 111:70 kronor.

Bättre gick det för rapporterande detaljhandelskedjan Clas Ohlson, som steg 3,3 procent i spåren av ett kvartalsresultat som slog marknadens förväntningar. Även försäljningen i november var klart över förväntan, upp 8 procent, mot en väntad uppgång på 3,4 procent i SME Direkts prognossammanställning.

Uppåt var det också för Image Systems, som ingått ett sjuårsavtal med det franska försvarsministeriet för underhåll och vidareutveckling av automatisk bildbehandling. Aktien steg nära 11 procent.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1440,94
543,470
3277,21
10592,49
6126,68
2047,62
5022,87
19063,97
21822,52
1,1004
9,2664
8,4205
37,43
40,42
 0,00%
0,82%
-0,61%
-0,76%
-0,14%
-0,77%
-1,48%
-1,20%
0,07%
-0,14%
0,01%
0,11%
0,73%
0,77%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.