Home > Morgonrapport: ”Gårdagens säljsignal övergår i återhållsamhet tills dammet lagt sig…”

Morgonrapport: ”Gårdagens säljsignal övergår i återhållsamhet tills dammet lagt sig…”

Vår rekommendation att ta vinst på gårdagens öppning inom intervallet 1373-1378 visade sig vara korrekt. Marknaden öppnade på dagshögsta (1373,32) , såldes ned under resten av dagen, och stängde på dagslägsta. Men härifrån blir situationen knivigare. Det kommer sannolikt goda lägen på öppning, men det är svårt att uttala sig om dessa på förhand. Den tidiga varningssignal vi fick i Nasdaq i fredags förra veckan har nu fortplantat sig vidare i systemet och skakat om det självsäkra placerarkollektivet i dess grundvalar. Det kan därför vara klokt att vara aningen mer återhållsam i sin köplust tills det värsta dammet har lagt sig.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens Analys för OMXS30-index

OMX- återhållsamhet tills dammet lagt sig
OMX- återhållsamhet tills dammet lagt sig

Vi skrev i rubriken (och slutsatsen) till gårdagens morgonrapport att: ”Vår bedömning är att det kan vara läge att ta vinst för den kortsiktige OMX-aktören i anslutning till dagens öppningscall, under förutsättning att man handlar upp OMX till intervallet 1373-1378…” Mycket riktigt öppnade marknaden på 1373,32 helt enligt vår analys och denna öppning stämde också väl med våra kriterier för en försäljning. Denna öppning visade sig sedermera utgöra den absoluta toppen i marknaden för gårdagen. Och kort efter det att marknaden i samband med öppning bjudit den kortsiktige aktören på ett gyllene tillfälle att sälja började den falla. OMXS30-index föll därefter (från att vid öppning ha legat +0,5 %) mer eller mindre resterande delen av dagen och stängde sedermera på dagslägsta ned -0,84 % för dagen.

En chockerande och förbluffande utveckling? En oväntad blixt från en i övrigt klar himmel?

Nej. Snarare en marknad som oförtröttligt strävar vidare mot balans. Missförstå mig rätt. Ingen menar att det som hände igår var självklart. Långt därifrån. Alla som handlar vet att det inte finns några garantier när det gäller börsen och dess humörsvängningar. Det är lätt att hamna snett. Att gå vilse bland gungor och karuseller. Att tveka nästa gång man skall trycka på avtryckaren, eller blunda för lägen man borde stirrat i vitögat. Skillnaden mellan att vara hjälte- eller idiotförklarad är i många fall hårfin på aktiemarknaden.

Och det är kanske också det som är en del av charmen…

Men om man bryter ned gårdagen i dess minsta beståndsdelar var kanske det som hände trots allt inte så märkligt. För att förstå varför marknaden rör sig som den gör, måste man först och främst förstå vad börsens primära drivkraft är. Börsen är en handelsplats avsedd för köpare och säljare. Och en marknad av detta slag försöker alltid finna balans i tillvaron. Balansen där köpare och säljare är lika övertygade, lika handelsbenägna, och lika villiga att skapa en marknad för den underliggande varan. Ett kort ögonblick där de oregerliga marknadskrafterna befinner sig i perfekt harmoni.

Och så fort marknaden har uppnått detta nirvana rusar den vidare mot nästa presumtiva jämviktsläge.

Nasdaq- fredagens tidiga varningssignal fortplantar sig
Nasdaq- fredagens tidiga varningssignal fortplantar sig

Vid öppningen igår betraktade vi en marknad som befann sig ur balans, en bra bit ifrån sitt jämviktsläge. Och det är i just i dessa lägen som många av de bästa möjligheterna presenterar sig. Igår öppnade marknaden vid ett läge där den var matematiskt sträckt på uppsidan, där två fibonacci-tal sammanföll, där en Gann-cykel för en kortsiktig topp inföll, där det fanns ”naturliga säljare” på ovansidan, och där det framförallt fanns gott om intressanta, negligerade ”mötesplatser” för köpare och säljare en bra bit nedanför marknadens öppningskurs.

Under gårdagen handlade det kanske i mindre utsträckning om att gummibandet var för sträckt på uppsidan. Det handlade snarare om att magneten hjälplöst drogs mot nedsidan, mot nivåer där köpare och säljare hade ouppklarade affärer.

Mot balans.

En sådan balansnivå var ”gapet” på nedsidan vid 1362 (där marknaden mycket riktigt studsade). Eller området 1354-1356 där de första villiga köparna fanns att tillgå (och där marknaden mycket riktigt stängde). Och det finns åtskilliga sådana nivåer kvar på nedsidan av gårdagens stängning.

Problemet är att den bilden i skrivande stund är påtagligt grumlig på grund av bristfällig information.

Vi kan gissa ganska exakt var det kommer att öppna genom att räkna fram det teoretiska öppningsvärdet. Vi kan rita ut de nivåer där marknaden sannolikt kommer att stöta på patrull och fastställa i vilka partier som kurserna kommer att vara betydligt mer ”lätta på foten”. Men den pusselbit som saknas i ekvationen är själva öppningsförfarandet och dess nyanser.

Vår slutsats skall ses mot bakgrund av den i skrivande stund mycket bristfälliga information som finns tillgänglig. Vi skrev igår i samband med vår säljrekommendation på öppningen att ”det sannolikt kommer bättre lägen (att äga aktier), med betydligt lägre risk, längre fram.” Ett sådant läge skulle kunna vara på dagens öppning. Men vi är mycket försiktiga. Om marknaden öppnar påtagligt svagt, lutar sig mot adekvat stöd, och ger någon form av livstecken, öppnas dörren för åtminstone någon form av kortvarig ”close-the-gap-to-the-upside”-historia. Men frågan är om det är värt risken. En uppgångsfas kan i detta läge snabbt och med kraft övergå i säljtryck.

Den övergripande bilden börjar se bräcklig ut, och den tidiga varningssignal vi fick i Nasdaq i fredags förra veckan har nu fortplantat sig vidare i systemet och skakat om det självsäkra placerarkollektivet i dess grundvalar. Det kan vara klokt att vara återhållsam i sin köplust tills det värsta dammet har lagt sig.

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Läs även vårt veckovisa Råvarubrev!!

Missa inte den populära Veckorapporten!

Gårdagens Marknadsutveckling

Stockholmsbörsen handlades på torsdagen i ett smalt intervall runt nollstrecket, men vände mot slutet av dagen mer tydligt nedåt. Bland storbolagen stod Swedish Match, Astra Zeneca och Nokia för de största uppgångarna, medan framför allt banksektorn hade en tyngre dag. Vid stängning var OMXS30-index ned 0,8 procent till 1.355,0. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 13,8 miljarder kronor.

Visst stöd fick börserna initialt av den amerikanska centralbanken Feds mötesprotokoll på onsdagskvällen, vilket allmänt uppfattades som mjukare och mer ”duvaktigt” än väntat. Vidare tydde statistik över antalet arbetssökande i USA på att sysselsättningen fortsätter att öka. Svag handelsstatistik från Kina verkade dock i motsatt riktning. På svensk hemmaplan kom inflationsdata, som visade att konsumentpriserna fallit med 0,6 procent i mars jämfört med samma månad i fjol. Väntat var en nedgång på 0,3 procent.

Nu är det ”klappat och klart” att Riksbanken sänker reporäntan vid sitt nästa möte i juli, kommenterade Knut Hallberg, analytiker vid Swedbank, för Direkt. Kronan försvagades mot euron från omkring 8:98 till 9:06 efter inflationsbeskedet och handlades därmed över 9:00-nivån för första gången i år. I OMXS30 tog snutillverkaren Swedish Match ledningen med en uppgång på 1,7 procent. Nokia, vars kurs har svängt rejält under den senaste tiden, steg drygt 1 procent inför ett väntat besked om vad som ska göras med likviden från försäljningen av mobilverksamheten till Microsoft. Astra Zeneca steg ungefär lika mycket. Nära botten av storbolagsindex återfanns flera av bankerna. Swedbank och SEB tappade båda knappt 2 procent.

Nedåt var det också för teleoperatören Tele2. Pareto har sänkt rekommendationen för bolaget till sälj, från tidigare köp. Aktien backade även den 2 procent. Utanför OMXS30 adderade läkemedelsbolaget Sobi 4,6 procent, sedan bolaget redovisat positiva resultat för sitt blödarsjukeprojekt Faktor 8. Guldgrävaren Semafo drog nytta av det i spåren av Fed-protokollet stigande guldpriset och avancerade 1 procent. Bolaget upprepade också sin helårsprognos och bekräftade tidigare optimistiska uppskattningar av ett nytt fynd.

Även gruvkollegan Lundin Mining hade en stark dag och steg drygt 4 procent till 32 kronor, den högsta kursen på ett år, dock utan någon uppenbar anledning. Försvarsindustrikoncernen Saab satte än en gång kursrekord mot bakgrund av de senaste ubåtsdiskussionerna. Aktien steg 4 procent till 202:90 kronor. Även förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs nådde en rekordkurs, efter en uppgång om 1,7 procent till 93:25 kronor. Priserna på säckpapper har vänt upp i april, enligt branschobservatören Risi.

En vinstvarning för det första kvartalet från nätverksvideobolaget Axis skickade ner aktiekursen 3,1 procent. Rörelseresultatet väntas nu bli 72 miljoner kronor, att jämföra med enligt SME Direkt väntade 111 miljoner. Lägre fakturering uppgavs ligga bakom resultatmissen. Åt samma håll gick Betsson. Carnegie mäklade före börsöppning en storpost i bolaget, motsvarande 1,5 procent av kapitalet, till kursen 232 kronor. Spelaktien tappade över 5 procent. Branschkollegan Unibet bekräftade att dotterbolaget Kambio delas ut till aktieägarna i juni om stämman godkänner. Beskedet lämnades efter börsstängning.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

RAPPORTER
STOCKHOLMSBÖRSEN
– Scania (ändrat datum från 25/4) (kl 9.30), Öresund (kl 8.00)
AKTIETORGET
– Inev Studios (ändrat datum från 18/4)
ÖVRIGA UTLÄNDSKA
– JP Morgan (kl 13.00), Wells Fargo (kl 14.00)

STÄMMOR
– Aker Kvaerner , Conpharm, Ericsson, Hemtex, Ica (ändrat datum från 9/4), Mavshack, Öresund

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER
– Ericsson: pressträff inför årsstämman samma dag kl 12.30
– Scania: press- och analytikerkonferens kl 11.00
– Scania: telefonkonferens kl 14.15

EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM
– Angler Gaming: första dag för handel utan teckningsrätt i nyemission
– Bioinvent: anmälningstid i nyemission avslutas
– Mabi Rent: anmälningstid i Anders Hedin Invests bud avslutas
– Paynova: anmälningstid i nyemission avslutas
– Petrogrand: förlängd anmälningstid i Sheltons bud avslutas
– Scandidos: första dag för handel på First North

EXKLUSIVE UTDELNING
– Aker Solutions (4:10 nok), Bilia (9:00 kr), Gunnebo (1:00 kr), Husqvarna (1:50 kr), Kvaerner (0:61 nok), Orkla (2:50 dkk), SCA (4:75 kr), Transmode (1:80
kr+4:70 kr extra)

MAKROSTATISTIK
– Kina: KPI och PPI mars kl 3.30
– AF: arbetslöshet mars kl 8.00
– Tyskland: KPI (def) mars kl 8.00
– Spanien: KPI (def) mars kl 9.00
– USA: PPI mars kl 14.30
– USA: Michigan-index (prel) april kl 15.55

CENTRALBANKER
– Riksbanken: publicerar studien ”Från ax till limpa – den svenska bolånemarknadens roll i det finansiella systemet” kl 9.30
– ECB: annonserar LTRO-återbetalning kl 12.00
– Riksbanken: fullmäktige sammanträder kl 13.00

MAKRO ÖVRIGT
– IEA: månadsrapport kl 10.00
– Italien: obligationsemission kl 11.00
– G20: finansministrar och centralbankschefer har möte i Washington
– IMF: vårmöte i Washington

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens börsnyheter 8.40 varje morgon

PlayDirekt – Nyheterna direkt från börsgolvet

Morgonens videoinslag uppdateras kring kl 08.40. Till videoarkivet →

Av: Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto