Home > Morgonrapport: Intensiv makrodag med fortsatt fokus på USA väntas

Morgonrapport: Intensiv makrodag med fortsatt fokus på USA väntas

God Morgon

Ännu en dag med makrofokus riktat mot USA, så lär det fortsätta ett tag till. Idag med BNP-siffror som det mest intressanta utfallet. Förväntningarna finns som vanligt ett stycke ner.

Något blandad utveckling i asien noteras, där Japanska NIKKEI 0,23 % och Hong-Kong börsen Hang-Seng sjunker 0,84 %. Gällande svenska börsens öppning indikerar ledande svenska terminer en nedgång i öppningshandeln. Troligtvis för ytterligare test av motståndsnivån 1510, håller den återigen?

Oljan fortsätter att stiga något efter Saudiarabiens uttalande om att göra allt för att jobba för ett stabilare oljepris, något de tidigare varit ointresserade att göra. BRENT-terminen handlas nu upp 0,45 % till 45 dollar fatet. WTI-terminen handlas upp 0,48 % till 41,95 dollar fatet.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Storbolagsindexet OMXS30 noterades för en volatil dag där indexet pendlade mellan stödnivån kring 1510 och upp till 1520 punkter. Viktigt att stödnivån 1510 åter höll då indexet laddar för uppgång. En stängning ner hade återigen noterats av marknaden som om indexet inte varit redo för en uppgångsfas. Man ska komma ihåg att på en vecka har indexet stigit från dryga 1480 till 1510 i snabb takt och vi lär se viss återhämtning och avvaktande handel innan ny kort trend kan inledas, frågan är hur länge denna period varar.

OMXS30 motståndsnivåer vid finns först och främst vid 1537 i första hand om 1510 stödet hålls och sedan motstånd

OMXS30, i fortsatt stöd vid 1510 punkter, viktigt! Kortsiktigt fortsatt avvaktande läge där viss återhämtning och avvaktande handel har präglat senaste dagars handel. Troligtvis fortsatt avvaktande scenario om inte utbrottet uppåt lyckas.
OMXS30, i fortsatt stöd vid 1510 punkter, viktigt! Kortsiktigt fortsatt avvaktande läge där viss återhämtning och avvaktande handel har präglat senaste dagars handel. Troligtvis fortsatt avvaktande scenario om inte utbrottet uppåt lyckas.

vid 1600, 1640 samt 1670 och årets topp vid 1720, men dit är det långt kvar och vi ser 1640 som ett troligt scenario på några månaders sikt. Stödnivåer återfinns först och främst vid 1510, som är den viktigaste kortsiktigt, sedan vid 1480, 1460, 1441 samt 1400 och årets bottennotering kring 1369 punkter.

Gårdagen stannade indexet kring 1515,80 punkter vilket innebar en nedgång om 0,4 %. Omsättningen var återigen låg med sina 13 miljarder kronor för stockholmsbörsen som helhet. Nedgången var i linje med övriga europeiska börser.

För oljerelaterat har Saudiarabien gått ut och sagt, enligt medieuppgifter, att de ska verka för ett stabilare oljepris, något som fick oljan att stärkas och därtill även oljerelaterade aktier.
Dagens agenda:

Idag väntas en av veckans höjdpunkter i uppladdningen inför FEDs räntebesked. Nämligen BNP-siffror från USA, vilken väntas ha ökat med 2,0 % i årstakt. En upprevidering från 1,5 % i första estimatet. En parameter som Yellen håller koll på och kommer den in i linje eller bättre stärker det tron om räntehöjning i december. Vidare kommer handelsnettot från USA som väntas ha vidgats till -61,9 miljarder dollar.

Klockan 16 inväntas hushållens konfidensindikator för november månad, denna väntas ha stigit till 99,2 från 97,6.

Tyskland som varit Europas motor i återhämtningen kommer med IFO index. IFO indexet är ett konjunkturmått på förtroendet inom det tyska näringslivet. Efter att ha legat stabil under de senaste månaderna väntas den nu ha backat något till 108,1 till följd av ökad flyktingström och senaste terrordåden.

Även oljeinvesteringar från Norge kan bli intressant ur synpunkten där Norges centralbank kan tvingas till nya stimulanser i form av sänkt ränta. Sist lämnades den oförändrad, men om nedgången är större än Norges banks prognoser kan det sätta ytterligare press till agerande. Sätter det ytterligare press på norska valutan? Senaste räntesänkningen handlade norska och svenska kronan i par under en kort period. Med fortsatt lågt oljepris och ytterligare sänkningar kan vi få se liknande situation framöver.

Makrohålltider under dagen att beakta:

– Japan: industri-PMI (prel) november kl 2.35
– Tyskland: BNP (def) 3 kv kl 8.00
– Frankrike: industribarometer november kl 8.45
– Norge: oljeinvesteringar 4 kv kl 10.00
– Tyskland: IFO-index november kl 10.00
– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
– USA: handelsnetto oktober kl 14.30
– USA: BNP (rev) 3 kv kl 14.30
– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
– USA: S&P/Case-Shiller husprisindex september kl 15.00
– USA: hushållens konfidensindikator november kl 16.00

Värt att notera redan idag är att USA på torsdag firar thanksgiving vilket gör att börserna där är stängda under torsdagen. Fredagen är halvdag och stänger redan klockan 19 svensk tid.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 10.00: Tyskland: IFO-index november

Har legat relativt stabilt de senaste månaderna, med sämre nulägesbedömning men där det framåtblickandet indexet stärkts. Väntas nu ha varit oförändrat på 108,2. Sentimentsindikatorer som IFO-index och PMI har hållits väl uppe medan hårda data som industriproduktionen visat en sämre utveckling på senare tid, en bild som vi tidigare även sett i Sverige.

Nordea tror på en liten uppgång i IFO-index.

”Kina visar tecken på en stabilisering, euron har försvagats och #Dieselgate har hittills inte utvecklats till en makrofråga. Vi förväntar oss en liten uppgång både i bedömningen av det nuvarande läget och förväntningarna, vilket drar upp IFO-index till 108,4”, skriver Nordea.

kl 10.00: Norge: oljeinvesteringar 4 kv

Nordea konstaterar att investeringsenkäten för fjärde kvartalet kommer att ge en mycket bättre prognos för 2016 än den föregående enkäten. Det bör indikera en nedgång med cirka 10% för att vara i linje med Nordeas och Norges Banks prognos. En nedgång med 15-20% kan utlösa en sänkning från Norges Bank i december.

Norges Bank lämnade som väntat styrräntan oförändrad på 0,75% i November. Nedgången i investeringarna börjar visa sig i ekonomin men motverkande är den svaga kronan och den expansiva finanspolitiken.

kl 14.30: USA: handelsnetto oktober

Handelsunderskottet väntas åter ha vidgats till -60,7 miljarder dollar från -59,1 föregående månad.

Exporten steg 1,9 procent i beräknad årstakt tredje kvartalet (sämre för varor än tjänster) och handelsnettot gav ett marginellt negativt BNP-bidrag i det första estimatet.

kl 14.30: USA: BNP (rev) 3 kv

Väntas ha ökat med 2,1% i beräknad årstakt, uppreviderat från 1,5% i det första estimatet.

Credit Suisse tror på en tillväxt i linje med konsenus.

”Det finns fortsatta tecken på att lagren tyngde förra kvartalet, men dess negativa BNP-bidrag väntas vara mindre än först rapporterade -1,44 procentenheter. Enligt våra beräkningar har lagren dragit ned BNP med mer modesta -0,84 procentenheter”, skriver Credit Suisse.

kl 16.00: USA: hushållens konfidensindikator november

Väntas ha stigit till 99,5 från 97,6 efter att ha svajat de senaste månaderna. Visst fokus på sysselsättningskomponenten som vanligt.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen stängde svagt ned på måndagen, likt den allmänna börsutvecklingen i Europa. Oljepriset gick från minus till plus efter positiva nyheter från Saudiarabien, vilket minskade pressen på oljebolag.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde 0,4 procent ned till nivån 1.516. Omsättningen var nära 13 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. I övriga Europa var tyska DAX och regionala Euro Stoxx 50 ned mellan 0,2 och 0,3 procent.

Enligt medieuppgifter ska Saudiarabien nu vara redo att göra vad som krävs för att få till ett stabilt oljepris. Brentoljan gick från minus 2 procent till 1 procent upp. Bland oljebolagen gick Lundin Petroleum från att ha varit en av morgonens förlorare till att stänga 0,5 procent högre.

Svagast inom OMXS30 var Electrolux som tappade 2,3 procent. Bolaget upprepade att det inte pågår några förlikningssamtal med det amerikanska justitiedepartementet gällande förvärvet av GE Appliances.

Även indextunga HM tyngde börsen med 1,5 procents tapp. I den andra vågskålen hittades SCA 0,5 procent högre.

Handelsbanken var svagast presterande bankaktie med 0,9 procents nedgång. Macquarie sänkte på måndagen aktien till underperform och lade även till den på en lista över säljcase på oro över att hårdare kapitalkrav kommer slå mot bankens utdelning.

Övriga tre storbanker, Swedbank, SEB och Nordea, var från 0,3 procent ned till 0,4 procent upp.

Utanför storbolagsindexet lockade Fingerprint i sedvanlig ordning till sig handlare och den här gången hade köparna övertaget då aktien klättrade kring 9 procent. Det norska finanshuset Arctic Securities gav sina kunder rådet att köpa Fingerprint inför bolagets utlovade guidning för 2016. Sektorkollegan Precise Biometrics avancerade 11,3 procent.

Millicom fortsatte den senaste veckans återhämtning med 4,8 procents uppgång under måndagen till 512 kronor, därmed gick den över 500-kronorsstrecket för första gången sedan den tredje kvartalsrapporten och mutanklagelserna i Guatemala. DNB höjde i en analysuppdatering riktkursen för aktien från 600 till 635 kronor med en upprepad köprekommendation.

Bland mindre bolag var medicinteknikbolaget Bactiguard nära 7 procent högre efter en erhållen order på ven- och urinvägskatetrar från Mellanöstern.

Inom prospekteringssektorn fortsatte Nordic Mines avancemanget med 45 procents klättring till 1:96 kronor. Beowulf lyfte 33 procent i Stockholm. Förra veckans kursraket Orezone backade däremot 13 procent – Capensor Capital har minskat ägandet i bolaget från 13 till 2 procent.

På valutafronten stärktes dollarn efter helgens uttalande från Fed-chefen i San Fransisco, John Williams, som sade att det finns starka skäl för en räntehöjning i december. Guldet hade det tufft i den dollarpositiva miljön vilket bland annat pressade Semafo, som var ned nära 3 procent i Stockholm.

På makrofronten visade preliminärt inköpschefsindex för euroområdet en oväntat stor uppgång till 54,4 i november, från 53,9 i oktober, vilket var den högsta nivån sedan maj 2011.

Uppgången i EMU-PMI rubbade dock inte de hårt cementerade marknadsförväntningarna på nya lättnader från ECB vid nästa veckas räntemöte.

 

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1515,80
558,120
3445,26
11092,31
6305,49
2086,59
5102,48
19926,25
22474,36
1,0623
9,2698
8,7244
41,95
45,03
0,00%
-0,24%
-0,21%
-0,25%
-0,46%
-0,12%
-0,05%
0,23%
-0,84%
-0,09%
0,02%
0,09%
0,48%
0,45%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.