Home > Morgonrapport: Japans centralbank sänker oväntat till negativ styrränta!

Morgonrapport: Japans centralbank sänker oväntat till negativ styrränta!

God Morgon

Japans centralbank, Bank Of Japan sänkte oväntat styrräntan till -0,10 % och följer således efter bland annat svenska riksbanken med minusräntor i kampen för inflationens rätt i samhället. Första reaktionen på japanska börsen var negativ men strax efter beskedet steg börsen. Yenen tappar och japanska räntor sjunker kraftigt som en reaktion, det ska bli intressant att följa effekterna av detta på längre sikt, även om det på många sätt visar hur skadad ekonomin är.
Nikkei handlas upp 1,98 % och Hong Kong Hang Seng index stiger 1,98 %. S&P500 steg igår med 0,55 % och idag indikerar ledande svenska terminer en inledande uppgång.

Oljan fortsätter att stiga nu på morgonen efter en bra dag igår. Nu handlas BRENT till 35,29 dollar medan WTI handlas till 33,60 dollar, vilket är en uppgång på dryga en procent.

Idag väntas en fortsatt tung makrodag samt rapporter från svenska storbolag som kan påverka börshumöret. Alla hålltider osv. finns som vanligt i analysdelen.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Det var negativa toner på börsen igår, och trots att oljepriset steg kraftigt så följde stockholmsbörsen inte med. Korrelationen ser ut att vara bruten för denna gång och större fokus mot rapportsäsongen har inletts. Gårdagen blev präglad av storbolagsrapporterna som över lag kom backade på börsen. De rapporterade bolagen kom i stort sett in i linje med förväntningarna, med undantag på Electrolux och Atlas Copco som slog respektive missade förväntningarna. Trots rapporter i linje med förväntningarna föll bolagens aktiekurser. I linje resultat räcker således inte för denna rapportperiod, då estimaten och förväntningarna har minskats av senaste tidens oroligheter.

H&M föll 4,8 %, Atlas Copco föll 7,2 %, Getinge föll 7,2 % och Tele2 föll hela 11,2 %. NCC steg 9,4 % och Electrolux steg 4,22 %.
Men rapporterna räckte inte till för att hålla börsen uppe och vi såg en tydlig nedgång med 2,36 % till 1333,32 punkter. Omsättningen på stockholmsbörsen låg på 19,8 miljarder kronor.

Gårdagens makroagenda var relativt fylld av statistik, dessvärre var det inga positiva signaler. Vi börjar i Sverige.

OMXS30, faller vidare och korrelationen med oljepriset ser nu ut att ha spelat ut sin roll. Rapporterna hittills har inte fallit investerarna i smaken och ett resultat som är i linje med förväntningarna räcker inte denna rapportsäsong. Nya rapporter idag!
OMXS30, faller vidare och korrelationen med oljepriset ser nu ut att ha spelat ut sin roll. Rapporterna hittills har inte fallit investerarna i smaken och ett resultat som är i linje med förväntningarna räcker inte denna rapportsäsong. Nya rapporter idag!

Igår kom arbetslöshetssiffror för december månad från SCB där det visades sig att arbetslösheten stigit till 6,7 % från föregående månads 6,2 %. Förväntningarna inför låg på 6,3 % och i december 2014 låg arbetslösheten på 7,0 %. Säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 7,1 % i december vilket var i likhet med novembers resultat. Men vilket som är det inga positiva siffror och Riksbanken och Ingves bör nog bekymras över en stigande arbetslöshet. Riksbanken lämnar räntebesked den 11e februari och med det känns nästan som att Ingves har målat in sig i ett hörn gällande ytterligare stimulanser. Den tydliga agendan har pekat på att något är i görningarna, och det känns lite som inför ECB´s decembermöte där Mario innan talade högt om nya åtgärder för att sedan vända helt. Riksbanken har följt ECB tidigare och vid deras räntebesked för någon vecka sedan valde de att avvakta vidare. Frågan är om Ingves väljer eget spår denna gång?

Mer statistik kom från USA, där orderingången för varaktiga varor synades. Det blev en rejäl besvikelse där utgången blev -5,1 % i december mot väntat -0,7 %. Framförallt var det transportsektorn som sjönk och exklusive den sjönk orderingången 0,7 %. Detta tillsammans med att bland annat industriproduktionen, exporten och produktionspriser också faller är oroväckande och kan tyda på att FED har riktigt dålig timing med räntehöjningen.

Idag har vi bland annat tal från Riksbankens Kerstin af Jochnick, som ska prata om erfarenheterna av den expansiva penningpolitiken som riksbanken för. Intressant att höra om någon guidning inför kommande räntebesked ges.

Hushållsutlåningen presenteras av SCB för december månad och med svagare bopriser i december väntas oförändrad utlåning på 7,3 %.

Från EMU får vi preliminära PMI-siffror och här väntas kärninflationen hamna på 0,9 %. Och risken är att ECB får sänka sin inflationsprognos för 2016 ytterligare.

Från USA får vi även BNP-estimat för det fjärde kvartalet, här väntas tillväxten ha tappat något i tillväxttakten, efter svag privatkonsumtion, svag byggproduktion och svag export i slutet av förra året. Ytterligare tecken på att timingen från FED inte var på deras sida?

Makroagendan idag ser ut på följande sätt:

– Japan: arbetslöshet december kl 0.30
– Japan: KPI december kl 0.30
– Japan: industriproduktion (prel) december kl 0.50
– Frankrike: BNP (est) 4 kv kl 7.30
– Tyskland: detaljhandel december kl 8.00
– Frankrike: KPI (prel) januari kl 8.45
– Spanien: KPI (prel) januari kl 9.00
– Spanien: BNP (prel) 4 kv kl 9.00
– Österrike: BNP 4 kv kl 9.00
– SCB: hushållsutlåning december kl 9.30
– SCB: löner november kl 9.30
– SCB: arbetskostnadsindex november kl 9.30
– ECB: M3 december kl 10.00
– EMU: KPI (prel) januari kl 11.00
– USA: arbetskostnadsindex 4 kv kl 14.30
– USA: handelsnetto varor december kl 14.30
– USA: BNP (est) 4 kv kl 14.30
– Belgien: BNP (prel) 4 kv kl 15.00
– USA: Chicago PMI januari kl 15.45
– USA: Michiganindex (def) januari kl 16.00
– Belgien: KPI januari

Rapportsäsongen fortsätter och dagens bolag att rapportera på stockholmsbörsen är:
Telia Sonera (kl 7.00), Micro Systemation (kl 8.00), Nordnet (kl 8.30), Autoliv (kl 12.00), NAXS

I övrigt önskar vi på Tradingportalen en trevlig helg!

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: Riksbanken: Kerstin af Jochnick talar om erfarenheter av den förda expansiva penningpolitiken samt utmaningar framöver. Talet publiceras.

Några antydningar om vid vilken kronkurs hon kan tänka sig ge Ingves grönt ljus för valutainterventioner?

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning december

Utlåningen till hushållen väntas ha ökat med 7,3% y/y i december, enligt SME Direkts prognos. I november ökade utlåningen också 7,3%.

Enligt Valueguard fortsatte bostadspriserna att sjunka i december, om än inte lika mycket som i november, och SEB:s boprisindikator, som mäter hushållens förväntningar om priserna ett år framöver, fortsatte också ner.

kl 11.00: EMU: KPI (prel) januari

Kommer vara ytterligare ett tecken på att ECB:s inflationsprognoser för 2016 ligger alltför högt.

Enligt Commerzbank antydde ECB i torsdags att de har övergett förhoppningarna om en mycket starkare underliggande uppgång i priserna i år och banken ser en kärn-inflation på 0,9% i början på året, vilket även är konsensusprognosen.

”Detta verkar ge ytterligare ett argument för ECB att korrigera sin prognos för kärn-inflationen 2016 avsevärt nedåt i mars”, skriver Commerzbank, som räknar med att huvud-KPI i januari stiger med 0,2 procentenheter till 0,4%, jämfört med i december. Energipriserna väntas ha sjunkit med 1,5 procent från december, medan nedgången i januari 2015 var dubbelt så stor, på 3,2%.

Handelsbanken noterar att den väntade positiva baseffekten från förra årets oljeprisnedgång väntades vara mest uttalad i januari, men att den senaste tidens kollaps i oljepriserna har gröpt ur den effekten och de marknadsbaserade inflationsförväntningarna har sjunkit.

En starkare euro begränsar också hur mycket mer inflationen kommer att öka, enligt Handelsbanken, som tror att baseffekten kommer att vända nästa månad, vilket skulle kunna få KPI y/y att återvända under 0% under våren.

kl 14.30: USA: BNP (est) 4 kv

USA:s ekonomi tappade rejäl fart under fjolårets sista kvartal och en rad faktorer ligger bakom; svagare privatkonsumtion (sannolikt väderrelaterat då kvartalet var det varmaste som noterats sedan mätningarna inleddes), svag byggproduktion (kvartalet var också det våtaste samtidigt som ett antal tromber hindrade aktiviteten) och att exporten tyngdes av den starka dollarn och den tröga globala ekonomin.

Commerzbank konstaterar att USA:s ekonomi växte mycket svagt under 4 kv 2015 (deras prognos ligger på 0,5%), men gör bedömningen att detta troligen bara var en ”dipp” och inte kommer att markera slutet på den ekonomiska återhämtningen.

”Vi räknar med att USA-ekonomin kommer att återfå momentum under 2016, speciellt privatkonsumtionen som fortfarande gynnas av den blomstrande arbetsmarknaden och den resulterande starka ökningen av inkomsterna. Dessutom kan konsumenterna öka sin konsumtion snabbare än deras inkomster ökar med tanke på den senaste tidens mycket högre sparande, vilket ytterligare bör lyfta konsumtionen”, skriver Commerzbank.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tog ett tydligt kliv ned på torsdagen, då rapportsäsongen brakade i gång på allvar med bokslut från jättar som Atlas Copco, H&M, Electrolux, NCC och Getinge. Oljepriset steg några procent, men förmådde inte lyfta sentimentet på den hittills i år oljestyrda börsen. Lundin Petroleum steg dock 5 procent.

OMXS30 stängde 2,4 procent ned på nivån 1.333, efter en omsättning på 19,8 miljarder kronor för Stockholmsbörsen.

H&M, minus 4,8 procent, och Atlas Copco, minus 7,2 procent efter tilltagande ras i slutet av dagen, var främsta indexsänken efter rapporter som båda kom in i stort sett i linje med förväntningarna men innehöll negativa element: i H&M:s fall utdelningen, svag januariförsäljning och bruttomarginalpress framgent, i Atlas Copco svag utveckling i bland annat gruvsegmentet och en allmänt negativ ton kring råvarupåverkan.

Getinge föll lika mycket som Atlas Copco, 7,2 procent, efter en överlag svag rapport med vag prognos och låg utdelning, medan Tele2 blev indexjumbo på 11,2 procent och drog med sig Kinnevik ned.

”Rapporterna som sådana är totalt sett mer eller mindre i linje med analytikernas förväntningar hittills i år, plus minus ett par procent, med undantag i dag för Electrolux som kom in väsentligt bättre och Getinge klart sämre”, sammanfattar Swedbanks aktiestrateg Lars Söderfjell rapportsäsongen för Nyhetsbyrån Direkt.

”Däremot är utsikterna genomgående kanske lite svagare än vad man hade hoppats på, trots nedskruvade förväntningar, och i den här typen av marknad med svag riskaptit förlåts inte sådant”, fortsätter han.

Det mest tydliga exemplet på det sistnämnda återfanns enligt strategen i dagens skörd hos Tele2, där utsikterna för 2016 var sämre än väntat på grund av en oväntat hög kostnadsbas.

”Tonen allmänt sett i vd-orden har därutöver varit försiktig, med all rätt givet marknadsläget”, säger Lars Söderfjell och nämner Atlas Copcos rapportkonferens: här talade vd Ronnie Leten om ett efterfrågemässigt fortsatt svagt fjärde kvartal i framför allt råvarukopplade segment.

”Det var inte helt oväntat, men möjligen lite mer än vad marknaden hade befarat”, säger Lars Söderfjell och tillägger att Atlas Copco tycks kontrollera det som ligger inom bolagets möjlighet att ha kontroll över.

Atlas Copco övertog för denna gång SKF:s vanliga roll som industririktkarl, och Lars Söderfjell påpekar att bolaget sällan lämnar sämre rapporter än övriga industribolag.

”Med rapportutfallet och mottagandet ligger nog riskerna för SKF etcetera på nedsidan, även om en hel del justerades kursmässigt i dag”, säger han om kommande verkstadsbolagsrapporter.

NCC:s rapport lyftes av en starkbostadsdivision och byggbolaget återupptog överraskande sin kontantuppdelning i viss mån: en utdelning på 3 kronor föreslogs. Aktien steg 9,4 procent till nästan samma nivå som inför slopandet av kontantutdelning i höstas och det kraftiga allmänna börsfallet.

”Tittar man på byggmarknaden är den generellt väldigt stark just nu, och det skulle inte förvåna mig om vi får liknande signaler från de andra byggbolagen när de rapporterar längre fram”, säger Lars Söderfjell.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1333,32
492,990
2979,42
9639,59
5931,78
1893,36
4506,68
17376,29
19577,22
1,0914
9,2888
8,5098
33,60
35,29
 -2,36 %
1,55%
-2,10%
-2,44%
-0,98%
0,55%
0,86%
1,98%
1,98%
-0,23%
-0,12%
0,09%
1,29%
1,41%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.