Home > Morgonrapport: Kina-statistik svagt under förväntningarna, lättnadsuppgång väntas på börsen?

Morgonrapport: Kina-statistik svagt under förväntningarna, lättnadsuppgång väntas på börsen?

God Morgon

Morgonens makrostatistik från Kina (mer i analysdelen), påverkade börserna i Asien positivt trots marginellt sämre utfall än förväntningarna. Asiatiska börserna stiger överlag och Japanska Nikkei stiger 0,25 % medan Hong Kong Hang Seng index stiger 1,32 %. Ledande svenska terminer pekar också upp efter nattens Kina-statistik.

Oljepriset öppnar dagen på den positiva sidan där WTI-terminen handlas till 30,58 dollar fatet, medan BRENT-terminen handlas till 29,09 dollar fatet.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Det blev volatilt på marknaden igår. Efter en inledande uppgång följt av en nedgång höll sig OMXS30 indexet ovanför nollan, vilket också blev stängningssidan. En knapp uppgång om 0,06 % noterades och OMXS30 står nu till 1306,02 punkter. Gårdagens svaga utveckling präglades av att USA-börserna var helgstängda och en viss nervositet inför nattens viktiga Kina-statistik, vilket också märktes på omsättningen, som för hela stockholmsbörsen noterades till låga 14 miljarder kronor. Starkt gick det för Ericsson efter att Nordea gett ut en positiv analys för bolaget, aktien noterades upp 2,9 %.

Oljan som var inför gårdagen det stora frågetecknet backade endast svagt (vid svenska börsens stängning) efter de

OMXS30, efter gårdagens avvaktande handel inför morgonens kina-data samt stängt i USA.
OMXS30, efter gårdagens avvaktande handel inför morgonens kina-data samt stängt i USA.

slopade sanktionerna mot Iran som nu kan börja exportera sin olja på allvar. Med andra ord var mycket av Irans förväntade utbud redan inprisat i kurserna. Opec kom med sin månadsrapport och såg positivt på ett lägre framtida utbud men en högre efterfrågan.

Tidigt idag kom Kina med en rad viktig statistik. Frågorna har varit många den senaste tiden angående Kina, och inledningen av den nedgångsfas vi nu befinner oss i började med överraskande dålig statistik från landet. Nu har marknaden åter väntat nervöst inför presentationen av statistiken från Kina, men senaste veckans nedgångar kan redan ha prisat in eventuella överraskningar. Fast några större överraskningar bör egentligen inte komma. Alla vet att den tidigare starka kinesiska tillväxten i dagsläget inte befinner sig på samma nivåer, men det om oroar investerarna är hur snabbt tillväxten minskas. Ser vi inte allt för dålig statistik kan det bli en positiv reaktion på marknaderna, som backat rejält sedan årsskiftet. Ett lättnadsrally skulle således inte vara en omöjlig reaktion på kortare sikt under förutsättning att Kina levererar.

Vad är det vi väntat på då? Jo, det är industriproduktion, detaljhandel och investeringar för december månad och BNP för det fjärde kvartalet. Utgångspunkten och förväntningarna såg ut som följer:

Industriproduktionen väntades ha ökat med 6,0 % y/y, vilket är en nedgång från 6,2 % som november månads resultat låg på. Detaljhandel väntades ha stigit något till 11,3 % y/y mot föregående månads 11,2 %.

BNP för det fjärde kvartalet väntas öka med 6,9 % y/y vilket är lika med föregående kvartals ökning. Även för helåret 2015 väntas BNP öka med 6,9 % vilket är något under regeringens mål som ligger på 7 %. Kinas regering har lite försiktigt flaggat för att ett specifikt BNP-mål inte är så viktigt så länge nedgången inte är alarmerande snabb. Med omställning från industriproduktion till konsumtionsdriven ekonomi får tillåtas ta tid men för en önskvärd ekonomisk stabilitet ser landet åtminstone 6,5 % i BNP-tillväxt.

Utfallet:

BNP-tillväxten stod för 6,8 % y/y och för helåret 2015 ökade BNP med 6,9 %, stabilt och i stort sett enligt förväntningarna! Investeringarna ökade 10,0 % mot förväntade 10,2 %. Industriproduktionen noterade för +5,9 % mot förväntade 6,0 %. Sist men inte minst detaljhandeln, som ökade 11,1 % under december y/y.
Summeringen kan vi sätta till svagt under förväntningarna men samtidigt inga katastrofsiffror vilket trots allt var det viktiga denna gång.

Övrigt under dagen väntas framförallt KPI-inflation från Storbritannien och Tyskland och annat intressant under dessa hålltider:

– Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar december kl 3.00
– Kina: BNP 4 kv kl 3.00
– Tyskland: KPI (def) december kl 8.00
– SCB: värdepappersstatistik december kl 9.30
– ECB: bytesbalans november kl 10.00
– Storbritannien: KPI december kl 10.30
– Storbritannien: PPI december kl 10.30
– Storbritannien: ONS huspriser november kl 10.30
– EMU: byggproduktion november kl 11.00
– Tyskland: ZEW-index januari kl 11.00
– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45
– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55
– USA: NAHB husmarknadsindex januari kl 16.00

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 10.30: Riksbanken: Mervyn Kings och Marvin Goodfriends utvärdering av penningpolitiken 2010-2015 publiceras

Uppdraget har varit att utvärdera penningpolitiken ur ett brett perspektiv.

Swedbank konstaterar att en central fråga blir hur väl penningpolitiken upprätthållit balansen mellan inflationsmålet och finansiell stabilitet, inte minst då direktionen haft en splittrad syn på de olika målen under perioden.

Samtidigt har spelreglerna ändrats då Finansinspektionen fick ansvaret för makrotillsynen hösten 2013. Här kan utredarna ge sin syn på hur samarbetet fungerat och ge förslag på förändringar, bland annat när det gäller finansiella stabilitetsrådets sammansättning och arbetssätt.

Stort fokus kommer även att riktas mot uppfyllelsen, eller snarare brist på uppfyllelse, av inflationsmålet.

Utredningen förväntas trots allt peka på den besvärliga internationella utvecklingen i efterspelet av finanskrisen.

”Samtidigt räknar vi med att utredarna riktar kritik mot de sju räntehöjningar som gjordes mellan juli 2010 och juli 2011 som följdes av en sänkning redan i december 2011”, skriver Swedbank.

I anslutning till detta kommer även effekterna av negativa räntor att diskuteras. Här sätts sannolikt den svenska penningpolitiken i ett europeiskt perspektiv. Negativ styrränta relateras till stark tillväxt och ett stort bytesbalansöverskott. Sannolikt finns det centralbanksföreträdare inom europasamarbetet som är undrande.

Utredningen kommer även att diskutera inflationsmålets utformning. En viktig aspekt är att målvariabeln är representativ på lång sikt, vilket talar för ett brett mått.

”Samtidigt kommer utvärderingen att omfatta hur väl Riksbanken lyckats i sin kommunikation. Vikten av att referera till samma inflationsmått över tiden kommer att lyftas fram. Även detta är ett argument för ett brett inflationsmått samtidigt som det talar för ett intervall kring målet, inte minst då kommunikationen underlättas”, skriver Swedbank.

Nordea ser utvärderingen som länge emotsedd och ett avstamp för en diskussion om penningpolitikens inrktning.

”Om det resulterar i rekommendationer om att Riksbanken bör bedriva en mer flexibel penningpolitik så skulle det kunna ha effekter redan vid februarimötet”, skriver Nordea.

kl 10.30: Storbritannien: KPI december

Inflationen i Storbritannien har liksom i euroområdet varit låg under en längre tid, och fallande oljepris ger nytt nedåttryck. KPI-inflationen väntas nu ha legat kvar på 0,1 procent i november.

Unicredit spår en uppgång till 0,2 procent. Den senaste tidens nedgång i oljepriserna har motverkat mycket av den positiva baseffekt som väntades från det kraftiga fallet i oljepriserna i slutet av 2014, men inte helt och hållet.

Bensin och dieselpriserna sjönk 3,2 respektive 2,1 procent jämfört med föregående månad, vilket var mindre än förra årets nedgång om 5,6 respektive 4,1 procent. Detta väntas ge ett bidrag med 0,1 procentenheter till huvudinflationen.

kl 11.00: Tyskland: ZEW-index januari

Efter två månader med uppgångar väntas tyska investerare och analytiker ha blivit mindre optimistiska om ekonomin i landet. I januari väntas ZEW-index ha sjunkit till 8,0 från 16,1 i december. Även bedömningen om den nuvarande situationen spås ha sjunkit, till 53,0 från 55,0 månden före.

kl 11.00: IMF: publicerar uppdaterad global konjunkturprognos

I oktober reviderade IMF ned tillväxtprognosen i spåren av en inbromsning på tillväxtmarknaderna och trög återhämtning i de utvecklade ekonomierna. Global BNP väntades då öka med 3,6 procent under 2016.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen stängde måndagshandeln marginellt på plus men en bra bit från toppnoteringen som sattes i den inledande handeln.

Utvecklingen var starkare än på de ledande börserna i Europa samtidigt som oljan backade vidare. Någon vägledning från landet i väst fick handlarna inte då Wall Street var helgstängt.

OMXS30 stängde 0,1 procent högre vid nivån 1.306 efter att ha varit upp 1,3 procent som mest. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till drygt 14 miljarder kronor.

Ericsson var den största bidragsgivaren till att det svenska storbolagsindexet höll sig på plus efter att aktien stängt 2,9 procent högre.

Nordea har höjt sin rekommendation för Ericsson till köp från behåll och är av åsikten att den svenska telekomjätten har större potential att höja lönsamheten än konkurrenten Nokia.

”Ericsson känns väldigt billig mot sin huvudkonkurrent”, sade Nordeas Ericsson analytiker Martin Nilsson till Nyhetsbyrån Direkt. Åt andra hållet gick Nokia som backade 2 procent.

Priserna på både koppar och zink steg trots ett trist klimat i råvarusektorn där oljan tidvis backade till nya lägstanoteringar. Boliden hade således metallerna med sig och ökade 1 procent vilket också gällde för Lundin Mining som stängde 1,1 procent högre. Nere på kontinenten syntes en tristare utveckling generellt för råvarubolagen med exempelvis BHP Billiton på minus 1 procent i London.

Oljan, som varit i centrum den senaste tiden, fortsatte att dra till sig uppmärksamhet med ett volatilt pris som vid svensk börsstängning låg på minus. Sanktionerna mot Iran har upplösts och Opec släppte runt lunchtid en månadsrapport där båda händelserna gav svängningar. Relaterade aktier på minus var Lundin Petroleum som tappade 1,4 procent, Africa Oil 2,6 procent medan Enquest var ned över 4 procent.

Ständigt aktuella Fingerprint orkade inte behålla sin inledande uppgång utan stängde lätt på minus. Aktien var som så många gånger tidigare den mest handlade på Stockholmsbörsen, efter en omsättning som låg strax över miljarden.

En rejäl återhämtning syntes i Sensys Gatso som rusade 15 procent. Det var den första stängningen på plus under 2016 för bolaget, som säljer trafiksystem, vars aktiekurs rasat 30 procent sedan årsskiftet.

I det till synes lugna börsklimatet fick Börsveckans köprekommendationer tydliga genomslag. Dedicare, Ework, MQ, Nobina och DGC One steg samtliga tydligt där den sistnämnda drog det längsta strået med plus 7 procent.

På temat rekommendationer var det blandad giv i Bila där Dagens Industri rekommenderade sälj medan Börsveckan var mer positiva. Marknadens dom var åt det negativa hållet då bilförsäljaren stängde 1 procent lägre.

Vidare gav Meda tillbaka nästan hela fredagens uppgång efter att specialistläkemedelsbolaget avslutat 4 procent lägre. I slutet av förra veckan florerade det mediauppgifter om att Meda närmar sig en försäljning av sin verksamhet i USA.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1306,02
466,460
2935,39
9521,85
5779,92
1880,33
4488,42
16993,48
19494,40
1,0881
9,3405
8,5834
30,58
29,09
 0,06%
-1,17%
-0,58%
-0,25%
-0,42%


0,25%
1,32%
-0,08%
0,02%
0,08%
2,04%
1,89%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.