Home > Morgonrapport: Makrohöjdpunkt avslutar veckans handel, marknaden nervös inför statistiken

Morgonrapport: Makrohöjdpunkt avslutar veckans handel, marknaden nervös inför statistiken

God Morgon

Veckan avslutas med sysselsättningsstatistik från USA, vilken väntas bli viktig i bedömningen om räntan höjs eller inte i december. Efter två svaga månader som inte nådde upp till förväntningarna väntas nu en ökning, är den tillräcklig som underlag för en kommande räntehöjning?

De asiatiska börserna inledde fredagens handel blandat, och de amerikanska börserna stängde igår svagt ner. Ledande svenska terminer pekar tidig morgon på en öppning kring strax under nollan.

Vi har även en del rapporter att vänta samt övrig makrostatistik, förväntningar och analys finnes som vanligt nedan.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Gårdagens handel varierade kring nollan och efter en stark utveckling under onsdagen där indexet tog sig över motståndsnivån vid 1510, är det positivt att vi inte får en större rekyl nedåt. Detta stärker scenariot om att vi ska vända upp och avsluta året starkt. I och med att omsättningen inte var tillräckligt hög för att utlösa en tydlig köpsignal innebär det att kommande dagars handel fortsätter att övertyga om köparnas positiva syn på börsutvecklingen. Säsongsmönstret ger därtill extra kraft fram till december. Storbolagsindexet slutade gårdagen med en nedgång på 0,4% till punkterna 1523,2 vilket får ses som en okej reaktion mot onsdagens starka uppgång. Omsättningen för stockholmsbörsen låg på 21,9 miljarder kronor vilket är fortsatt högt och att vi inte går ner mer tyder på en relativt underliggande styrka hos köparna.

Dagens och veckans höjdpunkt är självfallet sysselsättningssiffran från USA. FED som har börjat skifta sina tongångar för att hinta marknaden att en räntehöjning snart kommer, kanske redan i december. Redan för någon dag sedan påverkade Yellens tal både dollarkursen och de amerikanska börserna. Nu kommer hårddata som FED sagt att det är den de går efter när de beslutar om kommande räntehöjning. Sysselsättningssiffran har kommit in svagt senaste två månader vilket har varit en av orsakerna att räntehöjningen har skjuts på framtiden. För oktober väntas en ökning med 180 000 arbetstillfällen. Detta kan relateras till års-snittet för 2015 som ligger på 198 000 arbetstillfällen.

Arbetslösheten väntas ligga stabil på 5,1 % vilken den har gjort de senaste två månaderna. Genomsnittliga timlönerna väntas ha stigit 0,2 % vilken är också en av de parametrarna som FED kollar främst på. I årstakt väntas den landa på 2,3 %. Ökar timlönerna är det en indikator på att ekonomin har tagit fart på allvar, ökande timlöner leder även till högre konsumtion och köpkraft vilket därmed leder till inflation. Timlönerna är således en lika viktig parameter som jobbskapandet, om än inte viktigare.

Vid positiva eller negativa siffror kan vi troligen vänta en marknadsreaktion, mycket ligger i luften inför nästa räntebesked och marknaden väntar på tecken när en höjning kommer. Jag tycker vi börjar se en liknande uppladdning som för räntebeskedet i augusti, där marknaden var väldigt nervös och vände på varenda sten för att få en föraning hur FED skulle agera. Nu har även kinaoron dämpat sig och FED är uttalat förvarnande mot marknaden. En höjning i sig är inte det största problemet, snarare indikerar det en sundare ekonomi och en sundare penningpolitik. Det ger även höjd och frigör verktyg inför nästa kris. Men det negativa för investerare är att det innebär en brytpunkt där säkrare avkastning kan framöver nås på annat håll, speciellt när börserna har stigit kraftigt senaste åren. Jag tror således att missade prognoser kan ge en positiv rörelse på börserna då risken för räntehöjning minskar, samtidigt som överträffande av prognoserna kan ge en negativ rörelse. Se bara på hur Yellens tal påverkade börserna och dollarkursen, nu kommer riktig data som FED följer mycket noga.

Övrig makrostatistik som presenteras under dagen är som följer:

– Tyskland: industriproduktion september kl 8.00
– RGK: utfall statens betalningar oktober kl 9.30
– SCB: småhusbarometern oktober kl 9.30
– Storbritannien: industriproduktion september kl 10.30
– USA: sysselsättning oktober kl 14.30
– Storbritannien: NIESR BNP-estimat oktober kl 16.00

Rapporter under dagen kommer enligt följande schema:

– Björn Borg (kl 7.30), Hemfosa (kl 7.30), B&B Tools (kl 7.45), Aerocrine (kl 8.00), Arise (kl 8.00), Episurf Medical (kl 8.00), Loomis (kl 8.00), NCC (kl 8.00), Ratos (kl 8.00), Troax (kl 8.00), Active Biotech (kl 8.30), Anoto (kl 8.30), Latour (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), G5 Entertainment (kl 8.35), Novotek (kl 14.00), C-Rad (kl 15.00), Catena (före börsöppning)

Trevlig helg!

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00:Tyskland: industriproduktion september

Väntas ha ökat 0,5 procent efter en nedgång med 1,2 procent föregående månad.

kl 14.30: USA: sysselsättning oktober

En viktig pusselbit för Federal Reserve som håller dörren öppen för en räntehöjning i december.

Jobbrapporten har varit en besvikelse två månader i rad, inte minst i september med en ökning på 142.000 personer i antalet sysselsatta, mindre än väntade 200.000. Nu väntas en ökning med 180.000, högre än det senaste tremånaderssnittet på 167.000, men lägre än snittet för hela 2015 på 198.000.

Arbetslöshetsnivån väntas ligga kvar på 5,1 procent, där den legat de senaste två månaderna. De genomsnittliga timlönerna antas ha stigit 0,2 procent.

Credit Suisse tror på en sysselsättningsökning om 170.000, med uppgångar inom byggsektorn, hälsovård och utbildning jämfört med september. På nedsidan finns tillverkningsindustrin och energirelaterade sektorer som kan fortsätta hämma jobbtillväxten.

Det finns även skäl att vänta sig upprevideringar av de bleka utfallen i augusti och september. Sedan 2009 har nettorevideringarna för augusti och september totalt varit i snitt +80.000 per år.

Sysselsättningen de senaste månaderna har understigit andra jobbindikatorer. Nyanmälda arbetslösa är fortsatt nära lägstanivåerna i cykeln, och antalet lediga platser ligger fortsatt på höga nivåer. Även jobbkomponenten i industri-PMI (ISM) har visat på en bättre utveckling än i jobbrapporten de senaste två månaderna. Det skulle därför inte vara förvånande med en delvis korrigering uppåt genom revideringar i oktoberrapporten.

Credit Suisse tror också på att timlönerna stiger med 2,3 procent i årstakt, vilket skulle vara i toppen av det intervall på 1,8-2,3 procent som de ökat med under de senaste åren.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tillbringade större delen av torsdagens handel på nära oförändrade nivåer, men vände under sluttimmen ned till en stängning på minus.

Flera råvarubolag hittades på nedsidan, liksom Electrolux vars aktie dalade under eftermiddagen efter att en av bolagets jurister uttalat sig kring bolagets försök att få igenom köpet av GE Appliances i USA.

OMXS30 stängde 0,4 procent ned på noteringen 1.523,2. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till höga 21,9 miljarder kronor. Utvecklingen i resten av Europa var på sina ställen snäppet bättre. Bland annat steg Euro Stoxx 0,2 procent, och DAX 0,4 procent.

Sett till sektorerna i Stockholm gick råvarurelaterat svagast.

Tyngd av sjunkande priser på zink och koppar föll Boliden 2,8 procent, medan Lundin Mining tappade 5,6 procent. SSAB sällade sig också till skaran med ett tapp på 3,1 procent.

Jumbo inom OMXS30 blev Lundin Petroleum, tyngd av att tidigare köprekommendationer för aktien plockats bort hos DNB och Danske Bank.

Tätt ovanför oljebolaget i kurslistans botten hittades Electrolux, som drog till sig uppmärksamhet under eftermiddagen sedan en av bolagets jurister sagt att amerikanska myndigheter verkar kräva att bolaget avyttrar hela sin amerikanska verksamhet för att GE-affären ska gå igenom. Aktien tappade till en stängning på minus 3,1 procent.

I andra änden av index återfanns Astra Zeneca på plus 2,0 procent. Läkemedelsbolaget lämnade under morgonen ett något bättre kvartalsresultat än väntat, och höjda prognoser för intäkter och vinst.

Meda rörde sig i motsatt riktning efter sin rapport. Bolagets underliggande siffror för det tredje kvartalet var visserligen bättre än analytiker räknat med, men prognoserna för innevarande kvartal nådde inte riktigt upp till förväntan. Marknaden handlade ned aktien 2,7 procent.

En annan aktie som stack ut i kurslistan bland storbolagen var Swedish Match. Aktien byggde med plus 2,1 procent på onsdagens rapportbetingade kursförstärkning. Flera analyshus har höjt sina riktkurser för aktien, däribland Swedbank och Nordea.

Fingerprint Cards var än en gång börsens klart mest omsatta aktie och handlades upp 2,4 procent. Bolaget preciserade under morgonen sin försäljningsprognos för 2015 i rapporten och räknar nu med en omsättning på 2,75-2,85 miljarder, mot bedömning om intäkter över 2,5 miljarder kronor.

Den mindre branschkollegan Precise Biometrics föll under Fingerprint Cards rapportkonferens och stängde ned 7 procent. Detta sedan FPC:s vd Jörgen Lantto sagt att bolaget håller på att ta fram egna algoritmer att använda i sensorerna – algoritmer som Precise i nuläget levererar till Fingerprint.

Bland lite mindre bolag var Recipharm en förlorare. Bolaget, en kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisade ett nollresultat för det tredje kvartalet, och påpekade vidare att det framöver väntar sig fortsatt försvagad efterfrågan på vissa produkter. Aktien sjönk 7 procent.

Mer positivt blev mottagandet för Coor Service Managements rapport. Siffrorna var bättre än konsensusestimaten över hela linjen, och aktien steg 4 procent.

 


Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto