Home > Morgonrapport: Ökad politisk oro efter nedskjutet ryskt stridsplan, hur påverkas börsen?

Morgonrapport: Ökad politisk oro efter nedskjutet ryskt stridsplan, hur påverkas börsen?

God Morgon

Blandad utveckling generellt sett i Asien nu på morgonen, men både Hong Kong och Japan noteras ner, -0,08 % respektive -0,33 %. Ledande svenska terminer indikerar däremot en positiv öppning för dagen.

Oljepriset är i stort sett oförändrat nu på morgonen efter en liten ökning under gårdagens handel som präglades av det nedskjutna ryska stridsplanet. WTI-terminen handlas i 42,85 dollar, medan BRENT-terminen handlas i 46,08 dollar fatet.

Idag kommer massor av USA statistik inför thanksgiving på torsdag samt svensk barometerindikator. Alla förväntningar och hålltider finns som vanligt ett stycke ner.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Gårdagens börsdag blev en tung historia, där den geopolitiska säkerheten stod i centrum. Som om kampen mot IS inte redan var en osäkerhetsfaktor spädde Turkiet på denna ännu mer då de sköt ner ett ryskt stridsflygplan som kränkt landets luftrum. Turkiet hävdade att åtskilliga varningar nått fram till piloterna men efter ignorerande öppnade man eld. Detta har blivit en säkerhetspolitisk soppa med Nato, Ryssland, USA, IS, Syrien och Turkiet som ingredienser.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, ställer samtidigt in en planerad turkietresa efter det inträffade och president Vladimir Putin kritiserade Turkiet hårt och liknade händelsen med att få en kniv i ryggen. Nato-medlemmarna ska inom kort sammanträda för att diskutera händelsen men det är ganska tydligt att USA börjar tröttna på Turkiets agerande.

Talespersonen för den USA-ledda koalitionen i Iraq, Steve Warren, menade att incidenten är mellan Ryssland och Turkiet, USAs fokus ligger på IS. Vad innebär situationen för NATO, och hur går Ryssland vidare?

Natos högste sekreterare, norrmannen Stoltenberg sa under gårdagen att NATO stödjer Turkiets version av händelsen och manar till lugnande av situationen. Att ytterligare en rysk marinsoldat dog i ett räddningsuppdrag efter de två piloterna gjorde nog saken inte bättre.

Osäkerheten är stor och reaktionen under dagen är således till stor del en effekt av detta. Eftersom det är så stora händelser med större länder inblandade kan det få fortsatta effekter på börsen om fortsatt upptrappning sker. Löser det sig snabbt och smidigt utan några komplikationer kan vi nog se en positiv reaktion på börserna.

Storbolagsindexet OMXS30 föll med 1,78 % till 1 488,89 punkter. Omsättningen uppgick till 19,8 miljarder kronor

OMXS30, kortsiktigt surt efter ökad osäkerhet då ett ryskt stridsflygplan sköts ner av Turkiet. Stödnivå finns kring 1480 men om snabb lösning och lugn över situationen kan vi nog se en studs upp till det avvaktande området kring 1510.
OMXS30, kortsiktigt surt efter ökad osäkerhet då ett ryskt stridsflygplan sköts ner av Turkiet. Stödnivå finns kring 1480 men om snabb lösning och lugn över situationen kan vi nog se en studs upp till det avvaktande området kring 1510 på några dagars sikt.

på stockholmsbörsen. I stort sett alla bolag utom två backade på OMXS30, där bankerna fortsatte att vara sänke. Bankerna har haft det tungt sedan rapportperioden där överlag mycket sämre siffror än förväntat meddelades.

Vi har tidigare haft och fortfarande har kortsiktig svajig framtidstro på börsen men att möjligheterna för starkt avslut på året fortsatt finns och att antydan fanns för nytt test för uppbrott. Nu har vi backat ner till dryga 1488 punkter på en oförutsägbar incident och indexet är således på nytt under den viktiga nivån kring 1510. Stödnivå finns vid 1480 i första hand vilken är viktig håller för att inte öka risken för test under vid 1460, 1441, 1400 samt 1380. En snabb återhämtning ger ett fortsatt ökat styrkebesked till börsen vilket stärker teorin om uppladdning inför julrally.

 

Dagens agenda:

Under dagen kommer fortsatt fokus att ligga på efterspelet mellan Ryssland, Turkiet och Nato. Men vi har även en del makrohändelser under dagen.

För svensk del väntar konjunkturbarometer som väntas sjunka något efter tidigare två starka månader. Nu väntas 108,3. För tillverkningsindustrin väntas 110,6 och hushållens förtroende antas sjunka till 98,4 från 98,8. Något som bör bekymra Ingves är att hushållens förtroende inte tagit fart än trots låga räntor, inflation och stora chanser till fortsatt stark reallöneutveckling framöver.

Riksbanken publicerar rapport över finansiell stabilitet. Senast meddelandes en syn på ett fortsatt stabilt system men med ökad sårbarhet, något som riksbanken propagerat för ökade kapitalkrav för bankerna. Detta fokus lär fortsätta tillsammans med likviditetsläget på de finansiella marknaderna där Riksbanken fått kritik av marknadsaktörer för att försämra genom stödköpspaketen. Hushållens skuldsättning väntas också vara i fokus.

Från USA kommer en kavalkad av statistik där privata inkomster och privatkonsumtion för oktober, orderingång för varaktiga varor, nyanmälda arbetslösa är i största fokus.

Makrohålltider att hålla koll på:

– Frankrike: hushållens förtroende november kl 8.45
– KI: konjunkturbarometer kl 9.00
– SCB: PPI oktober kl 9.30
– USA: privata inkomster, privatkonsumtion oktober kl 14.30
– USA: order varaktiga varor oktober kl 14.30
– USA: nyanmälda arbetslösa v 47 kl 14.30
– USA: FHFA husprisindex september kl 14.30
– USA: Markit tjänste-PMI (prel) november kl 15.45
– USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45
– USA: försäljning nya hem oktober kl 16.00
– USA: Michiganindex (def) november kl 16.00
– Riksbanken: publicerar rapporten Finansiell stabilitet 2015:2 kl 9.30
– Riksbanken: pressträff om stabilitetsrapporten kl 11.00

 

Värt att notera redan idag är att USA på torsdag firar thanksgiving vilket gör att börserna där är stängda under torsdagen. Fredagen är halvdag och stänger redan klockan 19 svensk tid.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer

Barometerindikatorn har stigit de senaste två månaderna men väntas nu ha sjunkit något till 108,1 från 108,3 föregående månad. Uppgången i oktober var bred.

Nu väntas förtroendet i tillverkningsindustrin ha sjunkit till 110,6 från 112,0 medan hushållens förtroende (CCI) antas ha sjunkit till 98,4 från 98,8. Hushållen har en tid släpat efter trots faktorer som borde talat för högre index som god reallöneutveckling och låga räntor.

kl 9.30: Riksbanken: publicerar rapporten Finansiell stabilitet 2015:2

I stabilitetsrapporten i juni konstaterade Riksbanken att det finansiella systemet fungerar väl, men är känsligt för störningar på grund av sårbarheter i strukturen.

”Investerarnas efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar och de svenska hushållens stora och växande skulder är exempel på omständigheter som bedöms kunna skapa och förstärka störningar i det finansiella systemet”, skrev Riksbanken då.

Enligt Riksbanken behöver bankernas kapitalkrav därför skärpas, likviditetsrisker minska och ytterligare åtgärder vidtas för att hantera riskerna med hushållens skuldsättning.

Riksbankschef Stefan Ingves har länge framhållit riskerna med hushållens ökande skuldsättning och upprepade nyligen att det är högt tid för makrotillsynen att ”leverera”. Han anser även fortsatt att bankerna har för lite eget kapital.

Dessa frågor står därmed åter i fokus, liksom likviditetsläget på den svenska marknaden i samband med Riksbankens egna obligationsköp.

kl 14.30: USA: privata inkomster, privatkonsumtion oktober

Inkomsterna väntas ha ökat med 0,4% och konsumtionen med 0,3% i oktober, efter en uppgång med 0,1% för båda i september. Kärninflationen (core-PCE, det av Fed bevakade måttet) väntas ligga kvar på 1,3 procent.

Credit Suisse konstaterar att personal consumption expenditures, PCE, är ett bredare mått på konsumtionen än den månatliga detaljhandeln, främst då PCE inkluderar såväl varor som tjänster medan detaljhandeln är begränsad till varor och livsmedelstjänster. De tror också på en uppgång i konsumtionen med 0,3% under månaden (detaljhandeln steg 0,1%).

PCE-inflationen väntas stiga kommande månader när förra årets kollaps i energipriserna faller ur jämförelsetalen. Kärn-PCE väntas stiga till 1,4% y/y enligt Credit Suisse.

kl 14.30: USA: order varaktiga varor oktober

Väntas ha stigit med 1,6% m/m, efter en nedgång med 1,2% föregående månad.

Commerzbank tror på en uppgång med 2%, men då främst på grund av en uppgång i den volatila sektorn för civilt flyg. Utanför transportsektorn väntas bara en marginell uppgång.

”Givet den svåra exportsituationen och nedgången i investeringarna i inhemsk oljeproduktion, så håller den amerikanska industrin för närvarande på att trampa vatten. Men detta dämpar inte ekonomin som helhet, och BNP för tredje kvartalet väntas revideras upp”, skriver Commerzbank.

kl 15.45: USA: Markit tjänste-PMI (prel) november

Markits preliminära industri-PMI sjönk till den lägsta nivån på 25 månader i november, men tjänste-indexet väntas i alla fall ha stigit från 54,8 i oktober till 55,1 preliminärt i november. Det skulle vara samma nivå som i september.

kl 16.00: USA: försäljning nya hem oktober

Försäljningstakten väntas ha ökat 6,8 procent, efter att ha fallit 11,5 procent i september.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen föll tungt på tisdagen och ett nedskjutet ryskt stridsplan bidrog kraftigt till stämningen. Planet sköts ned av Natomedlemmen Turkiet och händelsen liknades av den ryska presidenten Vladimir Putin vid att få ”en kniv i ryggen”.

Nedgången slog mot de flesta branscher, även om säkerhetsbolag och oljeaktier i några fall lyckades klamra sig fast på plussidan.

OMXS30-index hade vid stängning backat 1,8 procent till 1.489. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 19,8 miljarder kronor. Av de 30 aktier som ingår i det svenska storbolagsindexet backade samtliga utom två.

Basmetallerna hämtade sig efter att på måndagen och i asiatisk tisdagshandel ha handlats på de lägsta nivåerna sedan finanskrisen. Oljan klättrade vidare efter beskedet från Saudiarabien på måndagen, där landet förklarade sig redo att göra ”vad som krävs” för att stabilisera marknaden.

I botten av OMXS30 parkerade Handelsbanken och Volvo med nedgångar på omkring 3 procent. Verkstadsaktierna föll överlag och även Alfa Laval, som höll kapitalmarknadsdag i Köpenhamn, Atlas Copco och Sandvik noterade nedgångar i trakterna av 2,5 procent.

På plussidan fanns Lundin Petroleum, som steg 2,5 procent, och Securitas. Den sistnämnda aktien har tagits in på Credit Suisse senaste ”European Top Picks”-lista.

Bland de mindre gruvbolagen rusade Lundinkontrollerade Ngex 51 procent, sedan bolaget i en uppdatering skruvat upp estimaten för en av de argentinska tillgångarna rejält.

Uppåt var det också för Nordic Mines som lyfte drygt 3 procent till 2:02 kronor. Aktien handlades för två veckor sedan till knappt 0:30 kronor och marknadsvärdet för bolaget, vars gruva ligger i malpåse, är numera cirka 1,2 miljarder kronor.

Fingerprint Cards noterade under förmiddagen rekordkursen 536 kronor sedan bolagets sensor visat sig ingå i en ny modell från den stora kinesiska mobiltillverkaren Xiaomi. I eftermiddagens nedgång föll dock även Fingerprint tillbaka och stängde ned 2,1 procent. Även Precise Biometrics produkt Biomatch ingår i den nya telefonmodellen. Precise handlades upp 2,3 procent.

Sectra har tecknat ett flerårigt avtal med den amerikanska sjukvårdskedjan Breast Cancer of Acadiana i Louisiana om PACS. Aktien gick bättre än index och var oförändrad.

Bilbesiktningsbolaget Opus gick mot strömmen med en uppgång på nära 5 procent. Enligt vd Magnus Greko har det förslag till ändring av Sveriges bilprovningsregler som föreslagits av Transportstyrelsen mycket små möjligheter att gå igenom i nuvarande form.

”Det finns ingen stor vinnare på förslaget. Vi tror att Transportstyrelsen helt enkelt har fått mycket mer att göra, utan att ha fått några utökade resurser”, sade Magnus Greko vid ett investerarmöte.

Pandox höll en så kallad hotellmarknadsdag där bolaget förutspådde en avtagande tillväxt på hotellmarknaden under 2016. Aktien tappade 1,6 procent.

En annan av dagens förlorare var ögonsensorföretaget Tobii, som legat i utförsbacke sedan flera av storägarna minskat sina innehav i förra veckan. Tisdagens nedgång var 3,6 procent.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1488,89
558,160
3409,60
10933,99
6277,23
2089,14
5102,81
19859,08
22570,59
1,0658
9,2536
8,6816
42,85
46,08
 0,00%
0,01%
-1,04%
-1,43%
-0,45%
0,12%
0,01%
-0,33%
-0,08%
0,12%
0,05%
-0,08%
-0,05%
-0,09%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto