Home > Morgonrapport: Oljan rusade till ny årshögsta och stod som dragkraft på måndagen.

Morgonrapport: Oljan rusade till ny årshögsta och stod som dragkraft på måndagen.

Stockholmsbörsen fortsatte sprida glädjen på måndagen i spår av fredagens uppgång och storbolagsindexet OMXS30 avslutade glatt på +0.98% till 1336 punkter. Vinnaren blev SWECO som steg hela +10.86%, medan förloraren blev Betsson med -2.12%. Aktier till ett värde av 9.5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Europabörserna utvecklades i linje med Sverige men en negativ öppning innebar att uppgången för Euro Stoxx 50 inte nådde riktigt i hamn som avslutade på -0.18%.

USA återhämtade sig på måndagen och visade förnyad köp glädje efter att oljan utvecklats starkt. S&P 500 avslutade på +0.98%, Dow Jones Industrial Average på +1.00%, samt tekniktunga Nasdaq Composite till +1.22%.

Oljan visade riktig råstyrka på måndagen när vi fick ett utbrott av ny årshögsta till 49.5 dollar. Nattens handel i Asien har spunnit vidare och efter gårdagens korta dipp på kvällssidan så noteras nu på morgonen WTI till 48.88 dollar, samt Brent till 49.23 dollar.

Asien har utvecklats något blandat och med en viss slagig handel noteras nu på morgonsidan Hong Kong Hang Seng till +0.31%, samt Japanska Nikkei till +0.81%.

Dagens makroagenda står inflationsdata från Storbritannien i fokus tillsammans med EMU handelsbalans, amerikansk inflation och industriproduktion.

Ledande svenska terminer indikerar en öppning runt nollan, med några timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Stockholmsbörsen inledde veckan i en något sidledes men positiv handel och fick den stora vitamin injektionen som ledde till uppgång för dagen vid amerikansk öppning då oljan rusade till ny årshögsta. Vi upplevde inget signifikant i nyhetsflödet på hemmaplan och vi hade även en ovanligt låg volym med bara 9.5 miljarder kronor som vanligtvis pendlar mellan 13 till 15 miljarder. Trevlig uppgång på råvarumarknaden bidrog även till positivitet bland stål- och gruvbolag som SSAB, Boliden men även Lundin Petroleum där alla noterades runt +4.00% upp.

Gårdagens lyft på börsen innebär att vi klev över 1330 punkter och är åter tillbaka inom vårt handelsintervall vi upplevt i år, men om vi tar ett steg tillbaka och tittar på helhetsbilden så ser vi att vi har flertal misslyckade utbrott ur en nedgående trendlinje sedan ett år tillbaka, vi har även upplevt tydligt stöd och motstånd för både 1300 men även 1400 punkter sedan mitten av 2013 som även är emotionellt viktiga nivåer som alltid. Vi bröt igenom en kortsiktig trendlinje som haft svårigheter att visa tydligare högre bottnar i vårt veckodiagram för innevarande år för ett par veckor sedan, och vi bröt då igenom med stor styrka när vi gick från 1360 till utmanande av 1300 vilket innebär att vi trots senaste två veckors uppgång på börsen att vi fortfarande noteras klart under denna nivå. Lyckas vi finna stöd från köparna under dagen finns en god chans för en kortsiktig uppgång inom ett intervall, men räkna med motstånd vid både 1380, 1400 samt från vår nedgående trendlinje.

OMXS30 (dagsdiagram)

USA vandrade starkt upp och höll fotfästet direkt från öppning med stöd från oljan och bröt alltså tre dagars nedgång för S&P 500 med en stängning på tydligt plus, men den pessimism som vi myntade i gårdagens rapport kvarstår trots att vi fick den extravaganta rörelsen under måndagen med stor injektion köpare. Vi lyckades inte stänga över den långsiktiga trendlinje som vi gjorde ett kortfattat test ur runt 2067 punkter, men finner ingen styrka utan snarare motstånd runt denna nivå från säljare. Vi noterar även 50 dagars glidande medelvärde strax under denna nivå vilket inte förenklar situationen.

Tittar vi på terminerna nu på morgonsidan ligger handeln oförändrad och mest sannolikhet blir det en någon avvaktande rörelse såvida inte Europa bjuder på något oväntat, inför den förväntade positiva statistik under eftermiddagen.

S&P 500 (dagsdiagram)

Oljan pumpade på starkt under måndagen och sågs utvinna stor glädje som äntligen lyfte oljan över 49 dollar och fortsatte styra marknaderna under dagen. Efter fredagens oroliga EKG som vi skrev i föregående morgonrapport så var detta en uppladdning för utbrott och trots att vi fick en rekyl efter ny årshögsta med notering vid 49.47 dollar så upplevde vi stor köpkraft när vi föll tillbaka till 49 dollar, och det är tydligt att man påvisar ovilja att noteras under denna nivå. Kan det vara så att vi äntligen är på väg att bryta 50 dollar för att öppna motorvägen för fullt blås upp…

Onekligen finns det underliggande stöd för detta då vi dels tekniskt befinner oss vid trevliga vägskäl men även efter gårdagens nyhetsflöde där Bloomberg News rapporterar att en del av optimismen som nu flödar ligger underliggande att ”Nigeria, Libyen och Kanada har förlorat en substantiell del av sitt utbud”. Vi fortsätter ställa oss positiv till oljan och vi tror ett utbrott över 50 dollar kan skaka om marknaden inom kort, inte helt omöjligtvis om vi får positiva besked på onsdagens oljelager rapport.

Brent (dagsdiagram)

Dagens makroagenda trillar kl 10:30 in inflationsdata från Storbritannien som väntas oförändrad på 0.5% i april mot mars. Under eftermiddagen kommer inflationsdata från USA kl 14:30 som förväntar en ökning till 1.1% i april. Kärninflationen väntas falla till 2.1% i april mot tidigare månad. Kl 15:15 får vi amerikanska industriproduktion siffror kapacitetsutnyttjande under april, och efter stora besvikelser i föregegående rapport väntas en svag ökning med 0.3% under april.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

Stockholmsbörsen

– Camurus (kl 8.00), Precise Biometrics (ändrat datum från 16/5) (kl 8.00), Episurf Medical (kl 8.30), Multiq (kl 8.30), Kabe (kl 15.00)

Exklusive utdelning

– Autoliv (0:58 usd kv.vis), Enea (första dag för handel utan inlösenrätt i inlösenprogram)

Makrostatistik

– Japan: industriproduktion (def) mars kl 6.30

– Storbritannien: KPI april kl 10.30

– Storbritannien: PPI april kl 10.30

– Storbritannien: ONS huspriser april kl 10.30

– EMU: handelsbalans mars kl 11.00

– USA: TRE detaljhandel, veckodata kl 13.45

– USA: bostadsbyggande april kl 14.30

– USA: KPI april kl 14.30

– USA: Redbook detaljhandel, veckodata kl 14.55

– USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande april kl 15.15

Övrigt

– Oslobörsen helgstängd

– USA: primärval i Kentucky, Oregon, Washington

Detta händer idag

kl 10.30: Storbritannien: KPI april

Den brittiska inflationstakten har vänt uppåt i början av året efter att ha legat nära noll större delen av 2015. Nu väntas inflationstakten ha varit oförändrad på 0,5% i april jämfört med i mars, men nuläget är egentligen ganska ointressant för utsikterna på medellång sikt – allt handlar om folkomröstningen om det brittiska EU-medlemsskapet den 23 juni.

kl 13.00: Riksbanken: Martin Flodén medverkar vid LO-seminarium om jämviktsarbetslöshet

Seminariet tar upp ett mycket aktuellt ämne givet de ökade signalerna om rekryteringsproblem samtidigt som arbetslösheten ännu är hög, åtminstone med svenska mått. KI bedömer att jämviktsarbetslösheten för närvarande kan ligga runt 6,7%, men är redo att ompröva den bedömningen om löneökningarna inte tar fart när arbetslösheten nu närmar sig den nivån.

Riksbanken har hittills ogärna talat om jämviktsarbetslösheten annat än i mycket breda intervall, men i den mån KI ligger rätt i sin bedömning kan frågan snart få bäring på penningpolitiken givet att arbetslösheten sjunker till 6,7% fjärde kvartalet i år enligt Riksbankens april-prognos. Kanske är Martin Flodén nu redo att ge en en något mer exakt bedömning om när Riksbanken tror att arbetslösheten når en nivå som kan antas börja pressa upp lönerna, och därmed även inflationen.

kl 14.30: USA: KPI april

KPI-inflationstakten vände upp från låga nivåer i slutet av förra året, men har de senaste månaderna vänt ned från 1,4% i januari till 0,9% i mars. Nu väntas dock en vändning uppåt till 1,1% i april. Kärn-KPI-inflationstakten har noterats till 2,2-2,3% % i år, men väntas nu ha sjunkit till 2,1%. Federal Reserve bevakar dock i första hand PCE-måtten för inflation vid bedömning av lämplig penningpolitisk hållning.

kl 15.15: USA: industriproduktion, kapacitetsutnyttjande april

Detta sorgebarn inom amerikansk makrostatistik sedan mitten av 2014 bjöd på en ny besvikelse i mars då produktionen minskade med 0,6%, väntat -0,1%. De nästan ideliga negativa överraskningarna i de månatliga produktionsutfallen gör att man bör anta nedårisker mot alla prognoser, men med beaktande av detta pekar åtminstone konsensusprognosen nu (huvudscenariot) mot att produktionen ska ha ökat 0,3% i april.

Industrins kapacitetsutnyttjande har också minskat på senare tid, men spås nu ävden det ha ökat i april, till 75,0% från 74,8% i mars.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen vände under eftermiddagen upp över nollstrecket efter en inledning i rött och slutade veckans första handelsdag bestämt på plus.

I toppen av storbolagsindexet dominerade Fingerprint Cards och en trio råvarubolag, medan bland andra H&M hade det tyngre efter en svagare aprilförsäljning än väntat.

Vid stängning var OMXS30-index upp 1 procent till noteringen 1.336,1. Aktier för 9,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Handeln var överlag stillsam, då flera europeiska marknader höll stängt för annandag pingst.

Veckan inleddes med svagare makrostatistik än marknaden räknat med. I Kina var såväl industriproduktion som investeringar och detaljhandelsutveckling något lägre än väntat. Från USA kom tillverkningsindex för New York in klart under marknadsprognoserna, medan stämningsindex för husbyggarna bara var något lägre än estimaten.

Svagare ekonomisk utveckling innebär dock också att utrymmet för stimulanser är större och att räntehöjningar kan komma att skjutas på framtiden, något marknaden tycktes ta fasta på.

I Stockholmsbörsens storbolagsindex var stålbolaget SSAB vinnare med en uppgång på 4,7 procent. Inte långt efter kom gruvbolaget Boliden och oljeproducenten Lundin Petroleum, med uppgångar på cirka 3,5 procent. Bland råvarubolagen steg också Enquest och Lundin Mining omkring 4 procent.

Även Atlas Copco, som bland annat levererar gruvutrustning, adderade 2,5 procent.

På råvarumarknaderna steg basmetallerna i storleksordningen 1 procent, medan Brentoljan lyfte 2,5 procent till över 49 dollar per fat. Oljepriset har därmed avancerat nästan 13 procent sedan förra veckans bottennivå. Investmentbanken Goldman Sachs hävdar i en färsk analys att oljemarknaden vände till underskott i maj, ett kvartal tidigare än väntat.

Uppgången fortsatte för biometrijätten Fingerprint Cards. Aktien steg 4,3 procent, vilket var femte dagen i följd med uppgång. Även underleverantören Precise Biometrics noterade en högre stängningskurs.

Lite tyngre gick det för indextunga H&M, som stängde måttliga 0,3 procent upp efter att tidigare på dagen varit tydligt ned. Modebolagets försäljning ökade 5 procent i april, under enligt SME Direkts konsensusprognos väntade 7,9 procent. En kall vår hämmade försäljningen, hävdade bolaget.

Nedåt var det för Nokia, Electrolux och Astra Zeneca.

Pricer och Cybaero, verksamma med elektroniska etikettlösningar respektive obemannade helikoptrar, aviserade båda byten på vd-posterna. Pricer tappade 0,6 procent och Cybaero 2 procent.

Datorspelsutvecklaren Starbreeze, som avser att bilda ett samriskbolag med Acer inom virtual reality, lyfte hela 6 procent.

Uppåt var det även för Arcam, som gör system för industriell 3D-printning. Bolaget meddelade om en andra beställning på den nya generationens skrivare, Q20plus. Aktien slutade på plus 1,1 procent.

Bromstillverkaren Haldex avancerade nästan 6 procent efter positiva omnämnanden i media under de senaste dagarna. Även Addlife, en avknoppning från Addtech, hade en stark dag och steg drygt 5 procent.

Swedol fick en köprekommendation i Börsveckan och avancerade knappt 5 procent. Viss hjälp av en köprekommendation, den gången i Dagens Industri, fick också Scandi Standard, som slutade dagen 0,9 procent upp.

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1,336.14
2,951.39
9,952.90
6,151.40
2,066.66
17,710.71
4,775.46
16,599.36
19,945.09
1.13
9.35
8.26
48.88
49.23
0.98%
-0.18%
0.92%
0.21%
0.98%
1.00%
1.22%
0.81%
0.31%
0.00%
-0.46%
-0.47%
0.95%
0.53%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.