Home > Morgonrapport: OMXS30 fortfarande osäkert & förtroendekris för riksbanken?

Morgonrapport: OMXS30 fortfarande osäkert & förtroendekris för riksbanken?

God morgon,

USA vände under gårdagen till minus och vi handlades ner runt 1,5 % på både S&P500 och Composite index. Apple presenterade en rad nya produkter men det föll investerarna inte i smaken och aktien backade 1,92%.
Kinas premiärminister ser ingen kinesisk hårdlandning framför sig och menar att den ekonomiska tillväxten ligger inom ett rimligt intervall för i år. Att Kina ska nå årets tillväxtmål är heller ingen omöjlighet och påminner att de är kapabla att stötta ekonomin om utsikterna försämras. Premiärministern ser ingen ytterligare devalvering av valutan i sikte, och att Kina ska fortsätta jobba för att få yuanen mer konvertibel i lugn och stabil takt.

Oljan sjunker svagt och de svenska terminerna pekar på en negativ inledning på torsdagen. Idag presenterar SCB KPI för augusti. En viktig del i riksbankens nästa räntebeslut. Riksbanken ser en uppåttrend i inflationen, återstår att se om trenden håller i sig eller om riksbankens förtroende skakas om ännu mer.

 

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

OMXS30 slutade dagen i nivå med 1507 och en uppgång om 1,2 %. Omsättningen låg på 16 miljarder och Fingerprint var återigen den mest omsatta aktien på stockholmsbörsen. Snart inträde för Fingerprint i OMXS30?

Det intressanta med dagens handel var att OMXS30 steg ut från ingenmanslandet (se gårdagens morgonrapport),

OMXS30, 30Dagars, endagsredovisat
OMXS30, 30 Dagars, endagsredovisat

och plockade nivåer utanför intervallet vi legat inom de senaste två veckorna. Men avslutande timmar visade säljarna att de fortfarande inte är redo att bryta upp. Kortsiktigt ligger vi kvar inom samma intervall om inte positiva nyheter om stimulanser från Kina rycker börser uppåt för en längre uppgång. Men kom ihåg att om en vecka lämnar FED besked om det blir en räntehöjning eller inte. Därför är det mest troliga scenariot att vi får se en avvaktande handel den närmaste veckan. Nu när Kina-oron svagt har avtagit för ett ökat förtroende att Kinas regering fattar de viktiga beslut om stimulanser kommer investerarna återigen rikta sitt fokus mot USA och framförallt FED.

 

Riksbankens förtroende urholkas?

Gårdagens svenska makro-punkt var rapporteringen av Prosperas inflationsförväntningar som mäter förväntningarna bland aktörer inom penningmarknaden, arbetsmarknadens parter och inköpschefer.

Den svenska inflationen väntas om ett år ligga på 0,7 %, om två år 1,1 % och om fem år 1,7 %. Aktörerna har sänkt sin syn på fem års sikt från 1,8 % i förra mätningen. Med andra ord tror inte aktörerna att Riksbanken kommer att nå upp till sitt mål om 2 % inom en överskådlig framtid. En riksbank utan förtroende är en svag riksbank och en svag riksbank kan inte agera för att nå utsatta inflationsmål. Tar Riksbanken fasta på undersökningen, som är beställd av dem själva, ser vi med stor sannolikhet en sänkning av räntan vid nästa sammanträde.

TNS Sifo Prosperas undersökning visar även parternas förväntningar på framtida löneökningar. Här står parterna långt ifrån varandra, där arbetsgivarna ligger långt under fackförbundens prognoser för de närmaste fem åren.

Förväntningarna i sin helhet ligger intakt mot förra mätningen om ökning med 2 % på ett års sikt, 2,2 % på två års sikt och 2,5 % på fem års sikt.

Här spår arbetsgivarna på ett, två och fem års sikt ökning med 1,8 %, 1,9 % respektive 2,6 %. Medan arbetstagarorganisationerna ser betydligt högre med löneökningar om 2,3 %, 2,6 % och 2,9 % på samma årsintervall.

Man ska komma ihåg att båda sidor har taktiska skäl att vara försiktig alternativt oförsiktig i sina förväntningar med tanke på kommande löneförhandlingar. Stökiga förhandlingar kan väntas framöver, speciellt när avtalsrörelsen snart drar igång, risken för strejk finns alltid och dessa siffror pekar på tuffa förutsättningar för båda sidorna.

Faktum återstår dock att båda parterna ligger under Riksbankens förväntningar om 3,2 respektive 3,4 procent för 2016 och 2017. Löneökningen är en viktig del för att Ingves ska få upp inflationen, men dessa siffror pekar också i riktning att Riksbankens prognoser är för höga.

 

Vad händer för roligt idag?

 

Idag kommer inflationssiffror från Statistiska centralbyrån (SCB) för augusti månad. Klockan 9:30 släpps statistiken och förväntningarna ligger på en KPI-inflation på -0,1 % och en KPIF-inflation på 0,9 %. Riksbanken får chans att återta förtroende och har sina prognoser på -0,2 % respektive 0,8 % på ovanstående inflationsmått. Riksbanken ser sen tidigare en uppåttrend i inflationen, återstår att se om den håller i sig.

 

Övrig makrostatistik presenteras enligt följande:

– Storbritannien: Rics husprisindex augusti kl 1.01
– Japan: maskinorder juli kl 1.50
– Australien: arbetslöshet augusti kl 3.30
– Kina: KPI, PPI augusti kl 3.30
– Svensk Handel Stil: Blixtindex kl 6.00
– AF: arbetslöshet augusti kl 8.00
– Frankrike: industriproduktion juli kl 8.45
– Danmark: KPI augusti kl 9.00
– Nederländerna: KPI augusti kl 9.30
– SCB: KPI augusti kl 9.30
– SCB: småhusbarometern augusti kl 9.30
– Norge: KPI augusti kl 10.00
– USA: importpriser augusti kl 14.30
– USA: antalet nyanmälda arbetslösa, veckostatistik kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende, veckosiffra kl 15.45
– USA: grossistlager juli kl 16.00
– USA: veckovisa oljelager kl 17.00

 

 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.45: Frankrike: industriproduktion juli

Enligt industri-PMI hackar den franska industrin (i augusti sjönk index till 48,3) och Chris Williamsson, chefekonom vid Markit som sammanställer statistiken, uttryckte oro över den avstannade tillväxttakten i Frankrike.

Konsensusprognosen för industriproduktionen ligger på +0,2% m/m.

kl 9.30: SCB: KPI augusti

Ännu viktigare än vanligt för Riksbanken, vars bedömning är att det finns en uppåttrend i inflationen. TNS Prosperas enkät på onsdagen visade fallande inflationsförväntningar på lång sikt.

SME Direkts prognos pekar mot en KPI-inflation på -0,1% i augusti och en KPIF-inflation på 0,9%, vilket skulle vara oförändrat från juli.

Riksbankens prognoser i den penningpolitiska rapporten den 3/9 ligger på -0,2 respektive 0,8%.

Nordea noterar att för augusti är kläder och skor den stora prishöjaren. El- och drivmedelspriserna gick åt var sitt håll och neutraliserar i stort varandra. Priserna på både charter och utrikes flygresor föll sannolikt tillbaka efter de ganska höga noteringarna månaderna innan. Livsmedlen blev troligen billigare, och prognosriskerna ses som balanserade.

Nordea konstaterar att trots flera överraskningar under året är den stigande trenden för inflationen exklusive energi i stort sett som förväntat. Det är framför allt kronförsvagningen under 2014 som med fördröjning lyft inflationen i år.

Vid förra veckans räntebesked fokuserade Riksbanken på KPIF exklusive energi mer än tidigare. Orsaken är sannolikt att så länge den ligger på hyggligt höga nivåer och dessutom är stigande kan Riksbanken hävda att den förda politiken har effekt. Dessutom bör även huvudmåtten KPIF och KPI stiga den dag som nedgången i energipriserna faller ur tolvmånaderstalen.

Månadssiffrorna är volatila och det är tveksamt om de två inflationsutfall som presenteras inför Riksbankens penningpolitiska möte i slutet oktober ändrar inflationsbilden.

För augusti är Nordeas prognos på både KPIF och KPIF exklusive energi (1,5 procent) 0,1 procentenhet högre än Riksbankens bedömning. För oktober och återstoden av året är dock prognosen något lägre, trots att Riksbanken har justerat ned sina prognoser i de senaste rapporterna.

”Skillnaderna mellan våra och Riksbankens inflationsprognoser är dock inte så stora för de närmaste sex månaderna. Utmaningen för Riksbanken är således inte inflationen i närtid. Istället kvarstår risken för att kronan stärks alltför snabbt. ECB:s eventuella ytterligare stimulanser är viktiga i sammanhanget”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

kl 10.00: Norge: KPI augusti

En KPI-inflation på 1,8% och en kärn-inflation på 2,8% procent väntas i augusti, efter ett utfall på 1,8% respektive 2,6% månaden före.

kl 13.00: BOE: räntebesked

Väntas hålla styrräntan oförändrad på 0,5 procent av en enig analytikerkår.

Bank of Englands chef Mark Carney sade under Jackson Hole-konferensen att vägen mot en räntehöjning är intakt trots Kina-turbulensen, nedåtriskerna globalt måste vägas mot styrkan i den inhemska ekonomin.

Början av 2016 är därmed fortsatt en möjlig startpunkt för att höja den brittiska styrräntan. Vid veckans möte väntas dock inga penningpolitiska förändringar, enligt samtliga 35 analytiker som Bloomberg News frågat om räntan och samtliga 23 som tillfrågats om tillgångsköpsprogrammet.

Credit Suisse ekonomer räknar med att protokollet kommer att visa att en medlem förstade för en höjning och att MPC-ledamöterna kommer att låta något duvaktiga pga utvecklingen i Kina och på den inhemska fronten uttrycka oro över svagheten i PMI-utfallen för augusti.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen stängde likt övriga europiska börsindex högre på onsdagen efter ett kraftigt uppsving på asiatiska börser. I det svenska storbolagsindexet var det bygg- och verkstadsbolag som stod för de högsta uppgångarna. Fingerprint Cards rekylerade efter kursrusningen dagen innan och stängde 4,8 procent lägre, återigen i topp på omsättningslistan.

Vid stängning noterades OMXS30 index 1,2 procent högre vid nivån 1.507 med en omsättning om 16,0 miljarder kronor. Framför allt var det de mer konjunkturkänsliga och Kinaexponerade bolagen som presterade bäst. Endast tre bolag stängde på minus.

Skanska blev indexvinnare efter en uppgång om 4,2 procent. Goldman Sachs har höjt sin rekommendation för byggbolaget till neutral från tidigare sälj.

Även Atlas Copco avancerade kraftigt efter en höjd rekommendation från UBS. Aktien noterades 3,7 procent högre.

I botten av index återfanns bland annat ABB med en knapp nedgång om 0,1 procent. Bolaget meddelade under onsdagens kapitalmarknadsdag i London att man gör omstruktureringar och utökar sitt sparmål, samtidigt som man sänker tillväxtmålet.

Omstruktureringen, där kraftbolagsinriktade Power Grids bildas av större delen av Power Systems och högspänningsdelarna av Power Products, ger ett något ljummet intryck enligt Hampus Engellau, ABB-analytiker på Handelsbanken.

”Omstruktureringen gör det svårare att följa hur det går med förbättringsarbetet i sedan länge problematiska Power Systems, eftersom man plockar in den mer lönsamma högspänningsdelen där”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt.

Även SCA och MTG visade nedgångar, om än marginella.

Bortom storbolagsindexet avancerade kabeloperatören Com Hem kraftigt efter att Bloomberg News rapporterat om att den danska teleoperatören TDC sägs vara i diskussioner om ett uppköp av den svenska sektorkollegan. Com Hem-aktien steg med 5,2 procent.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv, som har stor exponering mot Kina, stängde 3,6 procent högre. Även Gränges, tillverkare aluminiumprodukter för värmeväxlare, med stor Kinaexponering avancerade, upp 6,1 procent.

Hemfixarkedjan Clas Ohlson gick mot strömmen efter en kvartalsrapport som inte nådde marknadens förväntningar. Bland annat uppgick rörelseresultatet för perioden till 106 miljoner kronor, jämfört med SME:s estimat om 109 miljoner. I rapporten meddelade även bolagets vd Klas Balkow att den stärkta USA-dollarn kommer att få en negativ påverkan på Clas Ohlsons bruttomarginal de kommande kvartalen. Aktien noterades 2,9 procent lägre.

Oljebolaget PA Resources handelsstoppades klockan 15:50. Handeln återupptas klockan 09.00 på torsdagen.

Fastighetsbolaget Tribona meddelade på tisdagskvällen att det mottagit ett villkorat, icke-bindande budförslag från en icke-namngiven avsändare. Aktien steg 1,3 procent. Sektorkollegan Corem Property stängde 4,3 procent lägre.

I Affärsvärldens senaste nummer rekommenderades köp av bland annat bygghisstillverkaren Alimak och spelbolaget Cherry som avancerade 3,3 respektive 10,9 procent.

Bioteknikbolaget Neurovives aktie rusade nästan 40 procent. Under tisdagskvällen rapporterades att bolagets styrelseledamot Helena Levander har köpt nästan 14.000 aktier i bolaget, där hon nu äger 20.000 aktier.

 

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1507,15
534,530
3269,98
10303,12
6229,01
1942,04
4756,53
18226,16
21654,85
1,1210
9,4183
8,4006
43,70
47,07

1,24%
1,12%
0,31%
1,35%
-1,39%
-1,15%
-2,90%
-2,15%
-0,04%
0,09%
0,11%
-1,02%
-1,07%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto