Home > Morgonrapport: OMXS30 gör nytt utbrottsförsök på svaga grunder, men laddar på för uppgångsfas

Morgonrapport: OMXS30 gör nytt utbrottsförsök på svaga grunder, men laddar på för uppgångsfas

God Morgon

Ny vecka nya möjligheter. Indexet har varit nere och återigen vänt vid motståndsnivån 1480 tidigare förra veckan och sedan avslutat starkt till nuvarande 1522 punkter. Trots svag omsättning och tendenser till överköpt index, räcker detta för att bryta 1510 motståndet på riktigt denna gången?

Börsen har hittills skakat av sig terrorhotet väldigt lätt, men faktum är att hotbilden fortfarande består. Bryssel har fortfarande högsta säkerhetsnivå aktiverad men trots det kommer eurogruppmötet att hållas. Fortsätter osäkerheten fram i veckan kanske börsen inte tar lika lätt på situationen.

Asien öppnar relativt lugnt med täckning åt det positiva hållet. Japanska börsen håller stängt idag.
Ledande svenska terminen indikerar en öppning kring nollan med svagt positiva tendenser såhär tidig måndagsmorgon.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Förra veckans avslutning blev i positivt manér. Storbolagsindexet noterades upp 0,6 % till punkterna 1522. Omsättningen för stockholmsbörsen låg på 15,8 miljarder kronor.

Överpresterade gjorde Electrolux som uppges vara ett steg närmare förlikning i sin rättsprocess i USA. Aktien steg dryga 3,8 %. Atlas Copco steg efter att ha köpt upp ett schweiziskt bolag inom vakuumsegmentet. Övrigt fortsätter banksektor att underprestera. Efter svagare rapporter har kursutvecklingen stannat av något vilket tynger storbolagsindexet något.

 

OMXS30 har som tidigare nämnt stigit starkt efter att ha varit nere och vänt kring stödnivån vid 1480. Redan efter

OMXS30, gör återigen ett test för uppbrott över 1510 motståndet. Håller det denna gången? Utbrottsförsök kring 1510 har gjorts vid ett flertal gånger senaste tiden, dock talar den låga omsättningen och ett tämligen överköpt index att vi eventuellt fortsatt inte är redo.
OMXS30, gör återigen ett test för uppbrott över 1510 motståndet. Håller det denna gången? Utbrottsförsök kring 1510 har gjorts vid ett flertal gånger senaste tiden, dock talar den låga omsättningen och ett tämligen överköpt index att vi eventuellt fortsatt inte är redo.

en dag var indexet tillbaka kring 1510 där inget hittills lyckat försök att bryta motståndet gjorts. Nu befinner vi oss strax över, vid 1522 punkter, och indexet är något överköpt efter den starka uppgången. Viktigt för kortsiktigt fortsatt uppgång är att inte bryta ner under 1510, men som tidigare nämnt är indexet något slagigt och någon tydlig rak trend åt något håll gör sig inte till känna. Med fortsatt låg omsättning kommer indexet få svårt att ge någon underliggande styrka till en tydlig uppgångsfas. Då är troligaste scenariot en skakig utveckling närmaste tiden där vi ändå ser åt det positiva hållet innan nyårsklockorna slår.

 

Fredagens tal signerat Mario Draghi bjöd som vanligt på ett par bjudningar! Denna gång var nämndes både obligationsköp och räntan, vilket tolkas som att i december, då kommer det hända grejer. Sedan tidigare vet vi att en utvärdering om både stödköpspaketen och ränteläget ska göras och att nya förändringar och vidare stimulanser kan finnas på agendan. Men Draghi har varit bra på att bedriva verbal penningpolitik och frågan är om dessa uttalanden är ännu ett i ledet för att sänka euron och på så sätt skapa konkurrensfördelar. Men att reformpaketen är under utvärdering ökar snarare chansen eller risken (beroende på hur man ser det), för nya stimulanser. Under talet sa Draghi åter de bevingade orden: vi kommer att använda alla tillgängliga instrument om det behövs. Men optimalt hade varit om FED gått ut först med sitt räntebesked. Tyvärr har vi ECB först, följt av Sverige och sist FED i ordningen. Om FED höjer kan det skapa en positiv effekt ”gratis”, allt annat lika, för Europa och Sverige vilket skulle kunna göra det mer lämpligt för riksbanken och ECB att avvakta istället för att gasa på.

Åter till nuet och framtiden, närmare bestämt veckans höjdpunkter, som bjuder på fortsatt mycket USA-statistik. Fokus kommer att ligga mot USA där statistiken kommer att granskas in i minsta detalj fram tills räntebeskedet.

Idag, måndag, har vi EMU, eurogrupp-möte, tyskt inköpschefsindex för november (preliminärt) som väntas sjunka ytterligare till 51,8. Vi får även inköpschefsindex från EMU-området där industri-PMI väntas sjunka från 52,3 till 52,2 och tjänste-PMI väntas ligga oförändrad på 54.1. Inköpschefsindexet Markit från USA väntas sjunka svagt till 54

För svensk politisk del lämnar ESV budgetprognos där statsbudgeten är i fokus. Riksbankens direktion har även sammanträde under dagen, något mellan-mötesbesked väntas inte.

Tidpunkter under dagen:

– Frankrike: inköpschefsindex (prel) november kl 9.00
– Riksbanken: direktion sammanträder kl 9.00
– Tyskland: inköpschefsindex (prel) november kl 9.30
– EMU: inköpschefsindex (prel) november kl 10.00
– AF: veckostatistik kl 10.45
– USA: Markit inköpschefsindex (prel) november kl 15.45
– USA: försäljning befintliga bostäder oktober kl 16.00

Tisdag kommer oljeinvesteringar från norge, tyskt IFO-index, samt reviderat BNP, handelsnetto och hushållsindikator från USA.

Onsdag bjuder på konjunkturbarometer och riksbanksrapport om finansiell stabilitet, samt avslutningsvis från USA orderingång på varaktiga varor samt privata inkomster och privatkonsumtion.

Torsdag presenteras hushållsutlåningen av SCB, där Ingves bland flera varnat för den ohållbara nivån. EMU visar penningmängden (M3) i oktober.

Fredag avslutar veckan med detaljhandel från SCB och EMU konfidensindikator.

Spännande vecka dels makromässigt som inleder starkt för att lugna sig mot slutet av veckan, men även indexmässigt som vid tekniska nivåer länge har tvekat, får vi se en tydligare riktning denna vecka, ja jag tror nog kanske det!

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: Tyskland: inköpschefsindex (prel) november

Har rört sig långsamt nedåt de senaste månaderna och väntas nu ha sjunkit ytterligare till 51,8 från 52,1 föregående månad.

Commerzbank ställer sig frågan om hur den tyska ekonomin egentligen går för närvarande. Sett till sentimentsindikatorer så är bilden rätt positiv, såväl PMI som IFO-index har rört sig sidledes på rätt respektabla nivåer de senaste månaderna.

Däremot är bilden från ”hårda data” inte lika positiv. Order utanför euroområdet har fallit kraftigt på sistone och industriproduktionen har pekat mer uppåt än nedåt. I september var båda ned i årstakt medan industri-PMI fortsatt ligger över 50, som indikerar expansion.

Sådana skillnader mellan hårda data och PMI har setts förut, men då bara under några månader.

”Den stora frågan är, vilken sida kommer att anpassa sig denna gång? Vi antar att det kommer att bli sentimentsindikatorerna”, skriver Commerzbank.

För det första har de generella ekonomiska förhållandena försämrats, med problem på tillväxtmarknaderna och en något starkare euro jämfört med början på året, vilket talar emot en tillfällig nedgång i ekonomiska data.

För det andra, åtminstone vad gäller IFO-enkäten, så har sentimentet i tillverkningsindustrin redan börjat dämpas de senaste månaderna. Detta har fram till september kompenserats av bättre sentiment i andra sektorer, vilket inte kommer att vara möjligt hur länge som helst.

Commerzbank tror därför att industri-PMI sjunker till 51,5 och IFO-index sjunker till 107,5.

kl 10.00: ESV: budgetprognos

Statsbudgeten är mer i fokus efter den kraftigt ökade flyktingströmmen samtidigt som flera ”ankare” är ifrågasatta: överskottsmålet, utgiftstaken och ”krona-för-krona”-principen för finansiering av nya utgifter.

ESV har länge ansett att marginalerna till utgiftstaket varit små, men noterade en rejäl höjning i våras. Trots detta har regeringen svårt att hantera ökade kostnader för migration utan att spräcka taket, bland annat genom den extra tilläggsbudgeten på 11 miljarder kronor för i år.

ESV spådde i september att statens budgetsaldo skulle visa ett underskott på 38 miljarder kronor i år och underskott på 27 miljarder kronor nästa år.

Riksgälden å sin sida såg i oktober ett underskott på 45 miljarder kronor 2015 och underskott på 33 miljarder kronor 2016. Det var en nedrevidering för i år men en liten upprevidering för nästa år, där ökade skatteinkomster motverkade antagandet om ökade utgifter för migration. Stor osäkerhet råder dock framhåller såväl regeringen som Riksgälden, och antagligen även ESV i sin nya prognos.

kl 10.00: EMU: inköpschefsindex (prel) november

Industri-PMI väntas ha sjunkit till 52,2 från 52,3 medan tjänste-PMI antas ha varit oförändrat på 54,1. Composite väntas stiga till 54,0.

Chris Williamson, chefekonom på Markit, konstaterade i samband med oktoberutfallet att PMI indikerar en fortsatt relativt dämpad tillväxt i början av fjärde kvartalet, och en BNP-tillväxt på cirka 0,4% q/q. Under tredje kvartalet ökade BNP 0,3% q/q.

Unicredit tror att composite-PMI stiger.

”Billiga energipriser fortsätter att vara stöttande för den inhemska efterfrågan. Framåtblickande väntas det stadiga tillväxtmomentumet fortsätta då nedgången i tillväxtmarknaderna bottnar och en fördröjd inverkan av tidigare euroförsvagning kommer att fortsätta ge stöd till återhämtningen”, skriver Unicredit.

ECB-chefen Mario Draghi har flaggat för nedåtrisker för ekonomin på grund av sämre internationell utveckling. Nästa rådsmöte är den 3 december, då ECB i samband med nya prognoser väntas presentera nya penningpolitiska lättnader i någon form.

kl 15.45: USA: Markit inköpschefsindex (prel) november

Har stigit de senaste månaderna men nu väntas en liten nedgång till 54,0 från 54,1 föregående månad. Motsvarande index från ISM har legat strax över 50-nivån efter en nedgång under sommaren.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen inledde fredagen med volatila rörelser men stabiliserades ovanför nollstrecket under eftermiddagen. Electrolux steg mest i OMXS30 men stora delar av uppgångarna utraderades inför stängning. Bank- och oljesektorerna återfanns bland fredagens sämst presterande.

Storbolagsindexet OMXS30 noterades vid stängning upp 0,6 procent till 1.522. Aktier för 15,8 miljarder kronor hade handlats under dagen.

Electrolux handlades nära 7 procent högre under eftermiddagen efter lösa uppgifter om att domaren i målet mot det amerikanska justitiedepartementet DOJ, gällande uppköpet av GE Appliances, trycker på förlikning. Den kraftiga uppgången mildrades dock efter att Elextrolux kommunikationsdirektör Martin von Arronet avfärdat uppgifterna i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det pågår inga diskussioner om förlikning”, sade han men tillade också att Electrolux är öppna för att ta upp diskussionen med DOJ.

Aktien stängde 3,8 procent högre.

I toppen av index återfanns även Atlas Copco med en uppgång om 2,4 procent. Bolaget har köpt schweiziska Oerlikons vakuumsegment för 4,5 miljarder kronor. Vakuumsegmentet har haft en ebitda-marginal om 9,2 procent under de tre första kvartalen 2015.

Andra bolag att överprestera index var flera i råvarusektorn. Zinkpriset steg med drygt 2 procent under fredagen efter att Kinas tio största zinkproducenter meddelat att de gemensamt ska sänka utbudet av basmetallen med 500.000 ton per år, enligt Bloomberg News. Boliden avancerade 2,6 procent.

Priset för WTI-oljan backade däremot under fredagen och en liknande trend märktes bland de svenska oljebolagen. Lundin Petroleum och Africa Oil noterades för nedgångar om 1,7 respektive 1,4 procent.

Samtliga fyra affärsbanker placerade sig bland underpresterarna i OMXS30. Sämst gick Nordea som tappade 1,1 procent. Sektorn gick även svagt ute i Europahandeln där inte minst de brittiska bankerna tyngde i spåren av att Morgan Stanley sänkt sin rekommendation för Barclays.

Vidare har Tele2, upp 1,8 procent, fått en höjd rekommendation från ABG Sundal Collier.

Elekta steg 6,3 procent. Nordea skriver i en kommentar inför bolagets rapport att det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret troligen kommer att bli bättre än vad bolagets prognos gör gällande.

Ett antal bolag utanför storbolagsindex öppnade sina räkenskaper för det tredje kvartalet:

Bildskärmsleverantören Multiq presenterade en nettoförlust för perioden och aktien stängde 10 procent lägre.

Även Medivir, ned 4,2 procent, redovisade ett negativt resultat under det tredje kvartalet.

Utvecklingen för bilbesiktningsföretaget Opus Group var likaså negativ (-1,7%), trots att bolagets rapport inkom något över förväntan.

Bortom rapportbolagen har Bure sålt 7,8 miljoner aktier i Mycronic för 64 kronor per aktie – något lägre än torsdagens stängningsnotering. Mycronic noterades vid fredagens stängning för en uppgång om 2,0 procent till 68 kronor per aktie.

PA Resources som inom kort väntas ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen stängde 41 procent högre.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1521,87
559,470
3452,45
11119,83
6334,63
2089,17
5104,92
19879,81
22689,18
1,0617
9,2770
8,7367
41,08
44,16
0,00%
-0,46%
0,10%
0,31%
0,07%
0,38%
0,62%
0,00%
-0,32%
-0,24%
-0,07%
0,15%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.