Home > Morgonrapport: OMXS30 i fortsatt stigande trender

Morgonrapport: OMXS30 i fortsatt stigande trender

Börsen oroade sig efter Bernanke och Kina

Efter en längre period av stigande kurser tog Stockholmsbörsen ett ordentligt kliv nedåt i torsdagens handel. Signaler om att den amerikanska centralbanken på allvar börjar överväga en utfasning av det stora återköpsprogrammet av statspapper, i kombination med svagare kinesiska makrodata än väntat, skapade oro på marknaden.

Svagast var utvecklingen för konjunkturkänsliga verkstadsbolag, men även bankerna backade rejält. Minst dåligt gick det för klassiskt defensiva placeringar som Swedish Match och Astrazeneca.

Den inledande handeln på de amerikanska börserna kantades av svag Kina-PMI och oro kring Federal Reserves fortsatta policy vad gäller räntor och obligationsköp. Nattens fall på japanska Nikkei och breda nedgångar i Europa tyngde. Under eftermiddagen kom dock ett knippe amerikansk statistik som var bättre än väntat, vilket gav stöd åt marknaden och fick upp de ledande indexen nära oförändrade nivåer.

I spåret av den ökade oron fick vi se guldet vakna till liv. Svagheten i dollarn är positivt för guldet. Den kortsiktiga trenden är således fortfarande negativ efter att priset stått på stället under veckan.

Inför dagen ser säljarna ut att hämta andan

Marknadsöversikt
Marknadsöversikt

Japanska börsindex återhämtade en del av torsdagens kraftiga fall i den inledande Asienhandeln på fredagen samtidigt som japanska yen försvagades mot andra valutor. Övriga asiatiska börsindex noterade en mer blandad utveckling.

Efter lunch i Tokyo stärktes yenen åter mot andra valutor efter kommentarer från BOJ-chefen Haruhiko Kuroda, om att centralbanken har annonserat tillräckliga penningpolitiska lättnader.

Han sade dock samtidigt att Bank of Japan kommer att fortsätta att göra ansträngningar för att bidra till ekonomisk tillväxt i Asien och för att bryta deflationen i Japan, och att det är ”extremt viktigt” att säkra stabilitet på marknaden för japanska statsobligationer. Centralbanken försöker begränsa volatiliteten genom flexibla marknadsoperationer.

På fredagens Europaagenda är det kanske främst majbarometrar från Svenska Konjunkturinstitutet (KI), klockan 9.15. och tyska IFO-institutet, klockan 10.00, som tilldrar sig mest intresse.

På eftermiddagens USA-agenda väntar i första hand data över orderingång på varaktiga varor i april, som väntas visa en ökning med 1,5 procent jämfört med i mars (+0,5 procent exklusive transport.

OMXS30 i fortsatt stigande trender

OMXS30 (Dagsgraf)
OMXS30 (Dagsgraf)D

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde 2,4 procent ned till nivån 1224,5. Totalt bytte aktier för 15,4 miljarder kronor ägare.

Där kom rekylen som vi väntat på med ett stort kliv tillbaka. Reaktionen var såldes kraftfullare än väntat. Index föll ända ner till det glidande medeltalet på 20 dagar för att sedan låta köparna kontrollera handeln innan stängningen, vilket lämnade ifrån sig en svans på nedsidan av stapeln.

Trenderna är fortfarande stigande och vi fortsätter navigera för fortsatt uppgång med en lägre uppgångstakt än tidigare. Vanligt efter en sån hastig nedgång är nån form av motreaktion dagen efter.

Detta händer idag

Rapporter

STOCKHOLMSBÖRSEN
– Black Earth Farming (kl 8.00), Neurovive
NGM
– Servage
FIRST NORTH
– Kancera, Skånska Energi, Skånska Energi
AKTIETORGET
– Botnia Exploration, CLS, Community Entertainment, Ecorub (ändrat datum), Latvian Forest, Maxpeak, Mobicard, Spago Imaging, Star Vault, Towork, Yield

Stämmor

– Aspiro, Botnia Exploration, Cryptzone (extra), Mobicard, Skånska Energi, Wise Group, Vostok Nafta (extra)

Börs övrigt

– Black Earth Farming: telefonkonferens kl 10.00

Övriga bolagshändelser

– Hakon Invest: anmälningstid i nyemission avslutas
– Höganäs: förlängd anmälningstid i Lindéngruppens och FAM:s bud avslutas
– Impact Coatings: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 10/6)
– Precise Biometrics: anmälningtid i nyemision avslutas
– Senzime: anmälningstid i nyemission inleds (avslutas 10/6)

Exklusive utdelning

– Melker Schörling (1:75 kr), Opus (0:02 kr), Rasta Group (0:01 kr)

Statistik

– Tyskland: BNP (def) 1 kv kl 8.00
– Tyskland: GfK konsumenförtroende juni kl 8.00
– Frankrike: industrins konfidensindikator maj kl 8.45
– Tyskland: IFO-index maj kl 10.00
– ECB: annonserar återbetalning LTRO kl 12.00
– USA: order varaktiga varor april kl 14.30

Makro övrigt

– KI: konjunkturbarometer kl 9.15

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto