Home > Morgonrapport: OMXS30 över motståndsnivå, håller uppgången i sig?

Morgonrapport: OMXS30 över motståndsnivå, håller uppgången i sig?

God Morgon

Yellens tal under gårdagen fick de amerikanska börserna att vända neråt för att sedan stänga svagt under nollan. Risken för en räntehöjning i december är fortfarande den största osäkerheten, och eftersom ingen vet hur det kommer att sluta tolkas varenda ord i centralbankernas tal och anföranden. Igår tolkades Yellens anförande som en förberedelse för marknaden att räntehöjning är på väg.

Idag väntar en radda makrostatistik samt en del eftersläpande rapporter, kanske den mest hypade för denna rapportsäsong Fingerprint Cards rapporterar klockan 8.

Asien går fortsatt i positiva tongångar, speciellt den japanska börsen, NIKKEI. Idag har den stigit 1,09 %. Hong-kong noteras i stort sett oförändrad.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen finns till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Indexet har brutit upp, vi är nu över 1510 punkter och nu återstår att se hur stark uppgången varit och om bakomliggande styrka finns. Men förutsättningarna för ett jul-rally stärks allt mer och mer. Indexet stängde på

OMXS30, 6 månader historiskt utveckling. Candle-stick upplösning 1 dag. OMXS30 har tagit sig över motståndet vid 1510 och om forceringen ger fortsatt uppgång kan vi blicka mot nästa motståndsnivå vid 1640.
OMXS30, 6 månader historiskt utveckling. Candle-stick upplösning 1 dag. OMXS30 har tagit sig över motståndet vid 1510 och om forceringen ger fortsatt uppgång kan vi blicka mot nästa motståndsnivå vid 1640.

1529,43 vilket var 1,46 % högre än tisdagens stängning. Tidigare har vi lagt fram ett scenario där en stark köpsignal erhålls om vi forcerar dessa nivåer under hög omsättning, gärna då över 25 miljarder på stockholmsbörsen för att ge förtroende till fortsatt uppgång och riskvilja. Omsättningen igår på hela stockholmsbörsen låg på cirka 21,5 miljarder kronor vilket är positivt men inte helt perfekt. Nu återstår att se om investerarnas förtroende för börsen är intakt under kommande dagar för att vi ska kunna blicka vidare mot 1640. Stödnivåer att bevaka framöver är cirka 1510, 1500 och cirka 1480. Medan framförallt de amerikanska och tyska börserna återhämtat sig bra efter den skakiga augustihandeln och ligger kring all-time-high nivåer, har stockholmsbörsen inte riktigt orkat med att göra detsamma. Får vi ett jul-rally kan vi mycket väl ”hämta ikapp” övriga börser.

Janet Yellen höll under gårdagen ett anförande och påtalade att den amerikanska ekonomin utvecklas stabilt trots att skapandet av nya jobb har kommit in svagt senaste tiden. Hon påtalade också att FED inte för närvarandet ser behov av negativa räntor för tillfället men att om förutsättningarna för ekonomin försämras drastiskt finns verktyget i verktygslådan. Men överlag var det positiva toner från Yellen vilket ökar risken för räntehöjning i december. Det är som alltid otydligt när centralbankernas chefer uttalar sig om de vill förvarna och göra marknaden beredd inför kommande scenarion eller om de talar öppet kring hur förutsättningarna för ekonomin som helhet är. De amerikanska börserna vände ner efter Yellens tal med motiveringen för ökad risk för räntehöjning i december.

 

Dagens agenda:

Vi har en del makrostatistik under dagen som trillar in titt som tätt. Makroveckans höjdpunkt kommer dock först imorgon med sysselsättning i USA för oktober månad, viktigt som vanligt inför kommande räntebesked.

Först ut är tysk industriorder vilken väntas ha ökat 1,0 % från föregående månads nedgång. Oroligheten från augusti bör nu enligt analytiker vara över och orderflödet bör komma igång igen.

Efter det kommer SCB med industriproduktionen i Sverige, som förväntas sjunka 0,8 % m/m efter ett överraskande starkt besked i augusti. SCB kommer även samtidigt med industriproduktion, tjänsteproduktion och restaurangindex för september månad.

Vår granne i väst, Norge, kommer med räntebesked och enligt en enkät i bloomberg spår 9 av 10 analytiker oförändrad ränta på 0,75 %. Efter en sänkning förra mötet har oljepriset nu stigit en del vilket borde vara en faktor i avvaktande räntebesked.

England vill inte vara sämre och kommer med räntebesked, protokoll från mötet och inflationsprognos klockan 13.00. Samtliga analytiker spår oförändrad ränta på 0,5 %.

 

Övriga hålltider under dagen är:

– Nederländerna: KPI oktober kl 6.30
– Tyskland: industriorder september kl 8.00
– SCB: industriorder september kl 9.30
– SCB: industriproduktion september kl 9.30
– SCB: tjänsteproduktion september kl 9.30
– SCB: restaurangindex september kl 9.30
– EMU: detaljhandel september kl 11.00
– USA: Challenger varselstatistik oktober kl 13.30
– USA: nyanmälda arbetslösa v 44 kl 14.30
– USA: enhetsarbetskostnader (prel) 3 kv kl 14.30
– USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

Rapporter under dagen är följande:

Pandox (kl 7.00), Recipharm (kl 7.45), Astra Zeneca (kl 8.00), Coor (kl 8.00), East Cap Explorer (kl 8.00), Fingerprint Cards (kl 8.00), Meda (kl 8.00), Proffice (kl 8.00), Image Systems (kl 8.30), Vitrolife (kl 8.30), Cavotec (ca kl 12.00), Heba (kl 12.00), Intellecta (kl 13.50), Etrion (före börsöppning), Holmen (lunchtid), Lucara Diamond (efter Torontobörsens stängning)

 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: Tyskland: industriorder september

Väntas ha ökat med 1,0 procent efter en nedgång med 1,8 procent föregående månad.

Commerzbank konstaterar att augustiutfallen för industrin dämpade optimismen, då såväl order som produktion kom in mycket lägre än föregående månad. Septemberutfallet kommer att visa om detta berodde på sena semestrar.

”Vi förväntar oss en uppåtrörelse, men för order väntas detta motverkas av en nedgång i den alltid volatila sektorn ’andra fordon’, så vi väntar oss att huvudsiffran ska vara oförändrad”, skriver Commerzbank.

kl 9.30: SCB: industriproduktion september

Överraskade positivt i augusti med en uppgång på 4,7 procent m/m. Väntas nu ha sjunkit med 0,8% m/m.

”Även om industribarometern för september visade på en stark uppgång räknar vi inte med att industriproduktionen kan uppvisa samma månatliga utveckling som i augusti efter tidigare svaga produktionsutfall”, skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

kl 10.00: Norge: räntebesked

Samtliga 17 bedömare i TDN Finans enkät spår oförändrad ränta på 0,75 procent. Vid policymötet i september sänkte Norges Bank räntan med 25 punkter då de ekonomiska utsikterna försämrats, samtidigt som inflationen väntades avta då kroneffekterna ebbar ut. Framåtblickande hade de en bias mot en ytterligare sänkning vid behov.

kl 11.00: EU: kommissionens höstprognos

Kommissionen spådde i maj en tillväxt i euroområdet på 1,5 procent i år och 1,9 procent nästa år.

kl 13.00: BOE: räntebesked

Numera kommer räntebesked och protokoll samtidigt, och denna gång får vi även en ny inflationsrapport.

Samtliga bedömare i Bloomberg News prognosenkät spår oförändrad ränta på 0,50 procent. Vid de senaste mötena har Ian McCafferty reserverat sig och velat höja räntan med 25 punkter, men inte fått något gehör från övriga policykommittén.

Commerzbank noterar att det marknaden kommer att titta efter är indikationer om när, eller ens om, BOE troligen kommer att höja räntan. Mot bakgrund av en del lite svagare inhemska data, som utlåning och BNP-tillväxt, så tror marknaden att det är låg sannolikhet för en räntehöjning första kvartalet 2016.

”Det skulle krävas en del mycket starka ord under presskonferensen, eller en betydande (och osannolik) upprevidering av tillväxt- och inflationsutsikterna, för att utlösa en ändrad syn”, skriver Commerzbank.

BOE-chefen Mark Carney har nyligen upprepat mantrat att en närtida räntehöjning inte är något givet men att hushållen bör vara förberedda för den möjligheten, särskilt de som är tungt skuldsatta med bolån. Detta indikerar att BOE kommer att vara tydliga med sina intentioner i förväg.

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen steg på onsdagen med stöd av bland annat en starkare dollar.

Tele2-aktien stärktes på nyheten om en sammanslagning i Kazakstan och låg högt i storbolagsindex, ihop med rapporterande Swedish Match.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 1,5 procent till 1.529. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade på cirka 21,5 miljarder kronor.

Tele2 och Kazakhtelecom slår samman sina mobilverksamheter i Kazakstan, samtidigt som Asianet, tidigare delägare i Tele2 Kazakstan, köps ut. Förutom betydande möjligheter på intäktssidan räknar Tele2 med avsevärda synergier. Aktien stärktes 2,2 procent.

I Swedish Match rapport landade rörelseresultatet på 1.065 miljoner kronor och nettoomsättningen på 3.756 miljoner, ungefär som väntat. Den viktiga snusmarginalen var dock något starkare än marknaden trott och aktien steg 3,5 procent.

Securitas överträffade förväntningarna på rörelsemarginalen i båda affärssegmenten Nordamerika och Europa under det tredje kvartalet. Alf Göransson, vd, bedömer att säkerhetsmarknaden i Europa växer med mellan 1 och 2 procent 2016 och med cirka 3 procent i Nordamerika. Aktien handlades upp 8 procent och toppade i OMXS30.

Dollarförstärkning bidrog till att verkstadssektorn gick mycket starkt, med uppgångar på 3-4 procent för aktier som Atlas Copco och Sandvik.

SKF:s kapitalmarknadsdag bjöd på ett nytt marginalmål, 8 procents rörelsemarginal i Automotivedivisionen, jämte diverse utfästelser om hur SKF ska tackla problemen med svag global tillväxt, ökad konkurrens och höga kostnader. Marknaden handlade upp aktien nära 4 procent.

Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika uppgick preliminärt till 25.200 enheter i oktober, enligt ACT Research. De flesta analytikerna hade räknat med en orderingång på omkring 30.000, påpekar Morgan Stanley. Det hindrade inte Volvo från att gå bättre än index och lyfta 2,7 procent.

Unibet steg hela 11 procent efter sin rapport. Spelöverskottet blev 86,1 miljoner pund, nytt rekord för Unibet. Analytiker hade enligt SME:s sammanställning väntat sig 83,0 miljoner pund.

”Det beror på att flera förstår att det är en stark rapport trots att de missar på ebit”, sade en analytiker om uppgången.

Kambi, tidigare del av Unibet, hade också ett starkt kvartal där intäkterna steg 34 procent. Aktien rusade 26 procent.

Mer avvaktande blev mottagandet av Lundin Petroleums rapport och aktien backade 0,6 procent. I rapporten överraskade produktionen positivt, medan ebitda-resultatet var i linje med förväntningarna.

Byggmax meddelade ett storköp – samtliga aktier i Skånska Byggvaror köps för 741 miljoner kronor. Aktien lyfte 4,6 procent.

Trelleborg gör framsteg med förvärv och lönsamhetsförbättringar skriver Affärsvärlden, som satte köp på aktien. Trelleborg steg 3,6 procent. Carnegie sänkte däremot kursvinnaren Tobii från köp till neutral, vilket fick aktien att tappa 6 procent.

Svängningarna i Fingerprint Cards var stora och vid stängning var nedgången 4,6 procent. På eftermiddagen kom beskedet att hedgefonden Cadian täckt hela sin blankning i bolaget.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
 1529,43
569,430
3439,16
10845,24
6412,88
2102,31
5142,48
19133,77
23123,83
1,0871
9,3730
8,6251
46,40
48,70
 0,00%
1,93%
-0,10%
-0,97%
0,46%
-0,35%
-0,05%
1,09%
0,30%
0,06%
0,04%
0,02%
0,17%
0,25%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.