Home > Morgonrapport: OMXS30 uppvisar risk för mindre rekyl trots förväntad öppning på plus.

Morgonrapport: OMXS30 uppvisar risk för mindre rekyl trots förväntad öppning på plus.

Stockholmsbörsen bjöd mycket riktigt på en mindre rekyl på tisdagen, och storbolagsindexet OMXS30 stängde -0.15% vid 1570 punkter, efter att under tidig handel noterat ett dagslägsta runt 1564 punkter. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 14.7 miljarder kronor, och rapporterande Kindred Group (Unibet) steg +10.37%, medan Indutrade blev dagens förlorare med en nedgång på -3.59%. Amerikanska börserna fortsatte i spår av sitt positiva humör och steg runt +0.40% bland flera storbolagsindex. Efter nattens handel i Asien noterar vi kraftiga uppgångar, Nikkei 225 stiger +1.17%, Hang Seng +1.47%. Oljan som återhämtade sig något på tisdagen har under nattens handel backat tillbaka till ruta ett, och vi noteras än en gång vid 55.62 dollar.

Dagens fokus:

 • Bolagsrapporter: Tobii (kl 8.00), Leo Vegas (kl 8.00), Credit Suisse (kl 6.30), Cisco (kl 22.30)
 • H&M: presenterar försäljningssiffror för januari kl 8.00
 • Riksbanken: räntebesked kl 9.30
 • Riksbanken: Stefan Ingves har pressträff om räntebesked kl 11.00
 • USA: KPI januari kl 14.30
 • USA: detaljhandel januari kl 14.30

Ledande svenska terminer indikerar en svagt positiv öppning med ett par timmar kvar tills Stockholmsbörsen öppnar.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Dagens analys

Vi fick mycket riktigt en mindre rekyl på tisdagen, som trots en kraftigare nedgång inledningsvis lyckades återta mark och stänga kring 1570 punkter. Detta i sin tur är positivt och förstärker vår positiva syn för utvecklingen framöver.

Detta innebär att vi fortfarande bibehåller mark i ett kortsiktigt överköpt scenario, samtidigt som tisdagens handel bekräftar att den underliggande köpstyrkan finns kvar i bilden, som vi kontinuerligt lyft fram.

Mycket riktigt fick vi motstånd vid 1572 punkter, som vi lyfte fram i tisdagens morgonrapport, men under onsdagen förväntar vi oss istället att 1570 punkter kommer att agera som en kortsiktig stödnivå.

Morgonrapport: OMXS30 uppvisar risk för mindre rekyl trots förväntad öppning på plus.

Ledande terminer pekar nämligen denna morgon på en svagt positiv börsöppning med ett par timmar kvar tills den svenska handeln öppnar.

Just 1570 punkter upplevde störst intresse på tisdagen, då vi noterade hög handelsaktivitet kring denna prisnivå.

Även om vi kortsiktigt är överköpt, indikerar alltså terminsmarknaden att vi kan komma att få ytterligare en uppgångsdag efter tisdagens mindre nedgång.

Vi förväntar oss en öppning strax över den kortsiktiga motståndsnivån 1572 punkter, vilket innebär att vi vänder blickarna mot 1580 punkter på onsdagen.

Underliggande positivt momentum från även amerikanska terminer ger ytterligare bränsle till en inledningsvis positiv börsöppning.

Även om blickarna är mot 1580 denna dag, räknar vi inte med ett större utmanande av denna prisnivå, utan risken är snarare att vi kan komma att utmana 1572 punkter senare under dagens handel.

Vi ser tisdagens nedgång som något mindre än väntat, och skulle vi få en stängning på plus på onsdagen, skulle detta innebära att vi förstärker den rent tekniska överköpta situationen vi befinner oss i.

Eftersom vi tror ett utmanande av 1572 punkter kan ske under dagen förväntar vi oss en mindre rekyl inom kort, om inte under dagen så redan på torsdagen alternativt under fredagens handel som senast.

Även om fokus under onsdagen landar på Riksbankens räntebesked, som kommer redan en halvtimme efter svenska börsen öppnar kl 09:30, så förväntas inga större rörelser utifrån detta.

Riksbanken väntas nämligen hålla såväl styrräntan som QE-programmet oförändrade.

Dagens makroagenda inleder därmed med fokus på Riksbankens räntebesked.

En relativt hög inflation och stärkt sentiment står mot en starkare krona och osäkra globala utsikter, vilket talar för att Riksbanken intar en avvaktande hållning.

En annan fråga är om de lämnar räntebanan oförändrad eller fortsätter indikera en större sannolikhet för sänkning än höjning, vilket flera ledamöter var skeptiska till vid förra mötet men utan att reservera sig.

Andra punkter att bevaka är om de förlänger mandatet för valutaintervention och om de är redo att återinföra toleransintervallet och/eller ändra målvariabel för inflationen.

Under eftermiddagen får vi KPI siffror i januari från USA, och förväntningarna ligger på en uppgång med 0,3% m/m, vilket skulle lyfta årsutfallet till 2,4%.

Det skulle i så fall vara den sjätte månaden i rad med en uppgång i inflationstakten och den största ökningen sedan i mars 2012, enligt USA-ekonomerna på Credit Suisse.

Samtidigt kl 14:30 får vi även detaljhandelssiffror gällande januari.

Konsensus ligger på en uppgång med 0,1% m/m, och med 0,4% m/m exklusive bilar.

USA-ekonomerna på Credit Suisse tror på en ökning med 0,2%, ned från +0,6% i december, och med 0,3%, bilar borträknade.

H&M tillbaka till ruta ett inför onsdagens försäljningssiffror.

Försäljningssiffror för januari presenteras på onsdag 15 februari kl 08:30.

H&M återhämtade sig något tidigare i slutet av januari efter en tids nedgång, som kom i samband med att bolaget lämnade ett bokslut bättre än väntat den 31 januari.

Redan då framgick det att försäljningen steg bättre än väntat under januari med 11 procent (10), vilket bidrog till aktiens uppgång på över fem procent vid tillfället.

Detta innebär samtidigt att H&M nu noteras kring samma prisnivå som vid tillfället när bolaget presenterade försäljningssiffror i mitten av december, och vi väntar oss en något mindre avreaktion efter att siffrorna presenterats.

I samband med rapporten i januari framgick det att man ser en fortsatt stark utveckling online, både gällande försäljning och lönsamhet för alla varumärke, samt en kraftig försäljningstillväxt för flera varumärke vilket bådar gott.

I början av februari framgick det enligt Finansinspektionens insynslista att Stefan Perssons bolag Ramsbury ökat sitt innehav i H&M med ytterligare 6 miljoner aktier. Detta innebär i sin tur att Stefan Persson med familj äger 448 miljoner B-aktier och 194 miljoner A-aktier i klädbolaget.

Senaste riktkurserna från februari innehar vi bland annat Goldman Sachs på 265 kronor, Barclays Capital 270 kronor.

H&M tillbaka till ruta ett inför onsdagens försäljningssiffror.

Kindred Group rusar på stark rapport!

Steg inledningsvis över 8 procent på tisdagsmorgonen.

Spelbolaget Kindred Group (tidigare Unibet Group) redovisade på tisdagen ett ebitda-resultat på 38.9 miljoner pund, tydligt över väntade 33.1 miljoner.

Även rörelseresultatet på 31.6 miljoner pund var över väntade 26.8 miljoner, och när det kom till spelöverskottet på 152.8 miljoner pund var även detta över väntade 149 miljoner pund, enligt en sammanställning från SME Direkt.

”Den höga aktivitetsvolymen och den starka tillväxten inom samtliga produkter har fortsatt under fjärde kvartalet och lett till ett nytt ”all time high” i spelöverskottet om 152,8 miljoner GBP upp 37 procent jämfört med föregående år (+ 16 procent i fasta växelkurser). Trots vissa favoritvinster i december var sportboksmarginalen efter Free Bets i linje med föregående år.” framgick det i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:31 pund per aktie, en ökning på hela 32 procent jämfört med föregående år.

Kindred Group rusar på stark rapport! Steg inledningsvis över 8 procent på tisdagsmorgonen.

Precise Biometrics backar kraftigt efter rapport.

Föll över 10 procent ned till 200 dagars glidande medelvärde…

På tisdagen redovisade biometribolaget Precise Biometrics ett resultat efter skatt på 2.7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016, samtidigt som nettoomsättningen uppgick till 25.7 miljoner kronor, och ökade under helåret 2016 med 72.6 procent.

Vid utgång av helårsperioden uppgick likvida medel till 135.8 miljoner kronor, samt föreslogs heller ej någon utdelning av styrelsen i samband med rapporten.

Vidare spår bolaget att integrationsprojekt kommer ge större volymer slutet av 2017.

Några av väsentliga händelser under fjärde kvartalet var att man tecknade licensavtal med sensortillverkarna Samsung System LSI Business, en division inom Samsung Electronics Co., Ltd. Image Match Design Inc, InvenSense Inc och VKANSEE.

Under kvartalet så genomfördes även förvärvet av NexID Biometrics efter slutgiltigt myndighetsgodkännande i USA.

Precise Biometrics backar kraftigt efter rapport. Föll över 10 procent ned till 200 dagars glidande medelvärde…

Vilka hålltider och bolag som rapporterar kommande veckor kan ni läsa här.

Hålltider under dagen

Bolagsrapporter

 • Mekonomen (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Attendo (kl 8.00), Feelgood (kl 8.00), Hansa Medical (kl 8.00), Tobii (kl 8.00), Avega Group (kl 8.30), Bioinvent (kl 8.30), DGC (kl 8.30), Image Systems (kl 8.30), Wise Group (kl 8.30), Lifco (kl 12.00), Traction (kl 13.00), Studsvik (kl 13.30), NGS
 • Life Assays (kl 8.30), Real Holding, Sotkamo Silver
 • Credit Suisse (kl 6.30), Cisco (kl 22.30), Credit Agricole, Tesla (prel datum), Turkcell

Exklusive utdelning

 • Dividend (0:05 kr

Makrostatistik

 • TNS Prospera: inflationsförväntningar – penningmarknadens aktörer kl 8.00
 • Spanien: KPI (def) januari kl 9.00
 • SCB: industrins lager och kapacitetsutnyttjande 4 kv kl 9.30
 • Storbritannien: arbetslöshet (ILO) december kl 10.30
 • EMU: handelsbalans december kl 11.00
 • USA: Empire manufacturing index februari kl 14.30
 • USA: KPI januari kl 14.30
 • USA: detaljhandel januari kl 14.30
 • USA: industriproduktion januari kl 15.15
 • USA: NAHB husmarknadsindex februari kl 16.00
 • USA: lager osålda varor december kl 16.00
 • USA: oljelager (DOE), veckostatistik kl 16.30

Övrigt

 • Riksbanken: räntebesked kl 9.30
 • Riksbanken: Stefan Ingves har pressträff om räntebesked kl 11.00
 • Fed: Janet Yellen håller sitt halvårsvisa anförande inför representanthusets kommitté för finansiella tjänster kl 16.00

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades under merparten av tisdagen till mindre förändringar med räckhåll till oförändrade nivåer. Även på de ledande Europabörserna syntes en liknande utveckling.

Fed-chefen Janet Yellens tal verkade inte göra något större avtryck på kurserna i Stockholm.

Stockholmsbörsens OMXS30-index var vid stängning ned 0,1 procent till nivån 1.569,8. Omsättningen på Stockholmbörsen uppgick till 14,7 miljarder kronor.

Bäst presterande inom storbolagsindexet var Fingerprint Cards, som steg 3,5 procent. Utanför OMXS30 föll sektorkollegan Precise Biometrics strax under 9 procent sedan det i sin rapport flaggat för en svagare intäktsutveckling under det första halvåret 2017.

Speloperatören Kindreds spelöverskott var något högre än SME-förväntan i det fjärde kvartalet med stöd av en något högre sportboksmarginal än väntat. Rörelseresultatet var 18 procent bättre än väntat och utdelningsförslaget slog också snittförväntan på marknaden. Aktien lyfte 10 procent.

I samma sektor redovisade Kambi siffror som dock inte var lika upplyftande. Ett kraftigt resultattapp från året före straffades med en nedgång för aktien på drygt 9 procent.

Bilbesiktningsföretaget Opus ebitda-resultat nådde inte upp till förväntningarna. Bolaget släppte en ny tillväxtplan med mål om mer än en dubblering av ebitda-resultatet på fem år. Den nya planen beskrivs av Opus styrelseordförande Katarina Bonde som ambitiös – men realistisk. Aktien rasade initialt närmare 10 procent, men återhämtade sig till en nedgång med mer måttliga 0,6 procent.

Indutrade redovisade ett ebita-resultat för det fjärde kvartalet som var 5 procent lägre än väntat enligt SME Direkts analytikerenkät. Aktien var ned 3,6 procent.

Paradox Interactive klättrade 5,5 procent efter en kraftfull resultatförbättring kombinerat med en utdelningshöjning för 2016.

Mottagandet av rapporterna omkring lunchtid var svalt. Av fyra rapporter handelades endast en av dessa bolags aktier uppåt. Troax stärktes 10 procent medan Bilia, Beijer Alma och Nilörngruppen sattes ned mellan 0,8 och 7,1 procent.

Vidare har bland annat även Tethys Oil, Sweco och Nordic Waterproofing redovisat kvartalssiffror. De tre bolagens aktier tappade mellan 3,6 och 4,3 procent.

EQT sålde 12 miljoner aktier i skolkoncernen Academedia via en placering. Försäljningen skedde till kursen 58 kronor per aktie, en rabatt på omkring 6 procent. Aktien backade över 3 procent.

Vision Capital sålde sitt innehav, motsvarande 13,6 procent av kapitalet, i nischbanken Nordax i en placering. Försäljningen gjordes till kursen 51 kronor per aktie med en rabatt om 2,9 procent. Aktien sjönk 3,3 procent till 50:75 kronor.

Anna Qviberg Engebretsen, dotter till Mats Qviberg, har köpt MQ-aktier för nära 12 miljoner kronor. Hon är också styrelseledamot i MQ. Aktien steg nästan 5 procent.

Lucara Diamond avancerade 3,3 procent. Nordea har tagit upp bevakning av diamantgruvbolaget med en köprekommendation.

Ratos tappade 3,3 procent sedan ABG sänkt rekommendationen för aktien till sälj.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1569.75
3308.89
11771.81
7268.56
2337.58
20504.41
5782.57
19463.57
24050.78
1.06
9.45
8.93
53.32
55.63
-0.15%
0.11%
-0.02%
-0.14%
0.40%
0.45%
0.32%
1.17%
1.47%
0.02%
0.01%
0.00%
-0.73%
-0.61%

 

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 10.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.