Home > Morgonrapport: Optimism inför nya försök på all time high – men rapporterna som avgör

Morgonrapport: Optimism inför nya försök på all time high – men rapporterna som avgör

God morgon!

Asiatiska aktiemarknader har uppvisat en blandad utveckling, men i skrivande stund är det röda noteringar på de flesta håll utanför Japan efter en något svag stängning på Wall Street på måndagen. I Japan sjönk detaljhandeln med häftiga 9,7 % i mars jämfört med mars 2014. En nedgång var väntad givet att mars 2014 var sista handelsmånaden före momshöjningen (med stark försäljning) men nedgången var kraftigare än väntade -7,5 %.

Apple slog igår kväll förväntningar när de redovisade ett resultat per aktie på $2,33 (1,67) mot väntade $2,16 och en försäljning på $58 miljarder (45,6) mot väntade $56,0 miljarder. De meddelade även att de ska utöka återköpen av aktier.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på husprisindex för februari samt hushållskonfidensindikator för april. Ikväll ska också finansdepartementet sälja femårsobligationer för 35 miljarder dollar. I Europa riktas blickar mot den första beräkningen av brittisk BNP för första kvartalet, i Sverige redovisar Konjunkturinstitutet sin aprilbarometer och SCB publicerar data över detaljhandel, handelsbalans och PPI i mars. Riksbanken inleder också sitt penningpolitiska möte klockan 9.00, men räntebeskedet och den penningpolitiska rapport dröjer till i morgon. Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

OMXS30, 1h-graf, 30 dagar
OMXS30, 1h-graf, 30 dagar

Rapporterande SSAB och Sandvik tog båda marknaden med storm och steg 8,2 respektive 9,5 % vilket inger förtroende för industrikonjunkturen. OMXS30 öppnade starkt med dessa i ryggen och fortsatte i samma anda dagen ut med en uppgång vid stängning om 1,26 % på kursnivå 1719. Med andra ord prick på all time high-motståndet där köpare tre gånger om gått på bet när köptrycket inte varit tillräckligt för att driva fram en köporder till högsta kurs någonsin. Ur ett kortsiktigt perspektiv framstår kursuppgångarna som motiverade i ett läge där bolag lyckas rapportera resultat som överstiger högt ställda förväntningar, å andra sidan kan kommande dag likväl slå åt motsatt håll. Sett på en längre tidshorisont är nuvarande värdering inte lika självklar, det kommer krävas att nämnaren i P/E-talen ökar för att vi inte ska behöva sitta fullt lika nervösa. Att rekordlåga räntor motiverar en uppgång i tillgångspriser baserat på en låg diskonteringsränta för kassaflöden råder det inga tvivel om, men hur stor riskpremium, och därigenom hur kraftig multipelexpansion som är rättfärdigad är dock en svår fråga att svara precist på. Vi får i denna situation läsa av marknadens sentiment, och efter gårdagen är det inte svårt att vara optimistisk, men det ska bli högst intressant att se om köptrycket kommer bestå under kommande dag. Även om momentum finns där, så blir det onekligen bolagsrapporterna som avgör i vårt relativt smala index då den blytunga makrodagen är först imorgon.

Atlas Copco B, dagsgraf, 1 år
Atlas Copco B, dagsgraf, 1 år

Indextunga aktörer som rapporterar idag är bland andra Swedbank och Assa Abloy innan börsöppning, och Atlas Copco vid kl. 11. Liksom för övriga svenska stora exportbolag tros Atlas Copco ha gynnats av den starka dollarn under kvartalet, som antas ha varit fortsatt svagt mätt i organisk försäljnings- och ordertillväxt.  I genomsnitt spår ett 20-tal analytiker som deltagit i SME:s enkät intäkter på 25,1 miljarder kronor, 17 % mer än i fjol, och en orderingång på 26,2 miljarder kronor, 16 % mer än förra året. Ronnie Leten, vd, spådde att efterfrågan för koncernen skulle öka något under kvartalet när Atlas Copco senast rapporterade, den 29 januari, och mätt sekventiellt utgör den väntade ordernivån en tillväxt på 7,5 % mot det senaste kvartalets 24,4 miljarder kronor. Deutsche Bank gissar att Atlas Copco åter kommer att spå något högre utsikter även inför det andra kvartalet. Med bland annat valutans hjälp tros rörelseresultatet ha skickats upp till 4,8 miljarder kronor enligt SME Direkt, 29 % mer än i fjol, och förväntansspannet på rörelsemarginalen sträcker sig från 18,4 till 20,8 % bland de 22 analytiker som har besvarat SME:s fråga om den.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer april
Barometern väntas ha ha stigit till 102,3 i april, efter att ha sjunkit tre månader i rad. I mars sjönk barometern till 101,5 och samtliga indikatorer för huvudsektorerna i näringslivet noterade en minskning, allra störst var tillbakagången för tillverkningsindustrin. Enligt SME Direkts prognos väntas konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin ha stigit till 102,1 i april från 101,2 i mars och hushållens konfidensindikator, CCI, spås ha stigit till 101,2, efter att ha stigit även i mars, då till 100,5.

kl 9.30: SCB: detaljhandel mars
Detaljhandeln har inlett året starkt och trenden med ökad försäljning väntas fortsätta även i mars, om än i lite långsammare takt. En försäljningsökning väntas om 3,4%, mätt i fasta och kalenderkorrigerade priser. Swedbank räknar med att sällanköpsvaruhandeln får fortsatt stöd av en stark nybilsförsäljning, lägre räntor och god omsättning inom möbler och heminredning. Dagligvaruhandeln kan samtidigt ha fått visst stöd av en tidigare påskhelg jämfört med i fjol.

kl 9.30: SCB: handelsbalans mars
Efter ett överraskande stort överskott på 4,8 miljarder kronor i februari väntas handelsbalansen visa ett överskott på 2,8 miljarder kronor i mars, enligt SME Direkts prognos.

kl 10.30: Storbritannien: BNP 1 kv (est)
Brittiska BNP väntas preliminärt ha ökat med 0,5 procent under 1 kv (q/q) och med 2,6% (y/y), vilket skulle innebära en nedväxling från fjolårets sista kvartal då tillväxten på årsbasis var 3,0%.

kl 16.00: USA: hushållens konfidensindikator april
De amerikanska konsumenterna väntas ha blivit än mer optimisitiska i april, med ett index på 102,2, upp från 101,3 i mars. Då steg index oväntat mycket, drivet av förbättrade utsikter på kort sikt både för sysselsättning och inkomster.

Rapporter

Stockholmsbörsen:
Swedbank (kl 7.00), Tieto (kl 7.00), Enea (kl 7.20), Net Ent (kl 7.30), BE Group (ändrat datum från 7/5) (kl 7.45), Assa Abloy (kl 8.00), Bufab (kl 8.00), Concentric (kl 8.00), GHP (kl 8.00), Gunnebo (kl 8.00), Midsona (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), Wallenstam (kl 8.00), Vitrolife (kl 8.00), Bure (kl 8.30), Eolus Vind (kl 8.30), Knowit (kl 8.30), Electra (kl 10.30), Addnode (kl 11.00), Atlas Copco (kl 11.00), Geveko (kl 12.00-13.00), Semcon (kl 12.00), Biotage (kl 13.00-15.00), Concordia (kl 14.30), Traction (kl 16.00), Catena (före börsöppning), Corem Property Group (lunchtid), Elanders (lunchtid)

NGM:
Medica Nord, Obducat

First North:
Bredband2, Enviro, Exini, Hanza, Impact Coatings

Aktietorget:
Braincool, Ecorub, Eurocon Consulting, Miris Holding

Övriga Norden:
Akastor (kl 7.00), Uponor (kl 7.00), YIT (kl 7.00), Ahlstrom (kl 7.30), Atria (ca kl 8.00), Kesko (kl 8.00), UPM-Kymmene (kl 8.30-9.00), Cargotec (kl 11.00), Royal Unibrew (sen eftermiddag)

Övriga Utländska:
Bharti Airtel, Daimler (kl 7.30), BP (kl 8.00), MAN (kl 8.00), Topcon (kl 8.00), Ford (kl 13.00), Boston Scientific, Bristol-Myers Squibb (före USA-börsernas öppning), China Telecom, Orange, Pfizer (före USA-börsernas öppning), Twitter (efter USA-börsernas stängning), US Steel (efter USA-börsernas öppning), Whirlpool

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Starka rapporter från två av börsens stora industribolag, SSAB och Sandvik, bidrog till att lyfta Stockholmsbörsen redan från start på måndagen. Samtidigt skakades finansmarknaden av nyheten att Anders Nyrén nu måste lämna Industrivärden och en rad andra sfärbolag.

Uppgifter om budinviter bidrog till rally i Sobi.

I likhet med de övriga Europabörserna fick Stockholm också stöd av rapporter om att Atens tuffa hållning i förhandlingarna med euroområdet och IMF börjar mjukna. Sentimentet höjdes bland annat efter uppgifter om att Grekland kommer att presentera en ny reformlista med slopad höjning av minimilöner. Därtill uppges Grekland ha bytt ut sina representanter i förhandlingarna om ett nytt reformprogram.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,3 procent till 1.719,9. På Stockholmsbörsen omsattes aktier för 21,2 miljarder kronor.

SSAB steg 8,2 procent, en uppgång som enligt analytiker Nyhetsbyrån Direkt talade med efter rapporten ansågs vara väl motiverad. Rörelseresultatet blev 534 miljoner kronor för det första kvartalet, vilket var mycket bättre än det enligt SME Direkts prognossammanställning väntade 305 miljoner kronorna.

Sandvik lyfte också rejält på sin rapport. Marknadsläget präglas enligt vd Olof Faxander av en ”sidledes utveckling” i samtliga marknader och geografier, men rapporten bjöd på en rad positiva faktorer och aktien avancerade 9,5 procent. ”Jag tycker att kursuppgången är befogad eftersom det huvudsakligen är förbättrade marginaler som är skälet. Det som är en kvalitetsstämpel är framförallt utvecklingen på gruvsidan och inom Construction, och de indikerar fortsatta marginalförbättringar”, säger Anders Roslund, verkstadsanalytiker på Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

En av måndagens stora nyheter var att Anders Nyrén måste lämna Industrivärden och därmed även sfärbolagen Sandvik, SCA och Handelsbanken. Industrivärden steg 6,4 procent.

Måndagens största kursraket var Sobi som steg 19,4 procent efter att ha bekräftat helgens utländska medieuppgifter om ett möjligt kommande uppköp. ”Det är ett slags diskussionsunderlag, ett första steg för att påbörja en diskussion om en eventuell kommande affär”, säger Sobis informationschef Oskar Bosson till Nyhetsbyrån Direkt.

Även Aerocrine bekräftade att bolaget befinner sig i ”diskussioner med en tredje part om ett offentligt uppköpserbjudande”. Aerocrines styrelse understryker också att det inte finns någon garanti för att ett erbjudande kommer. Aerocrine stängde dock ned 1,9 procent efter att under fredagen ha rusat 38 procent. Det var då främst större amerikanska banker som nettoköpte till höga volymer, vilket enligt Redeye tydde på att budspekulationer drev aktien.

Byggkomponentbolaget Lindabs organiska tillväxt och försäljning kom in klart bättre än väntat, men vinsten följde på grund av bland annat lägre priser inte med. Aktien, som var upp 2,8 procent inför rapporten, stängde upp 2,6 procent.

Köksbolaget Nobias omsättning och resultat var bättre än förväntat för det första kvartalet. Rörelsemarginalen blev 6,5 procent mot förväntade 6,1 procent och rapporten togs emot med öppna armar av marknaden, som handlade upp aktien 8,7 procent.

Metallgrossisten BE Group rusade 9,7 procent inför sin kvartalsrapport, som kommer på tisdagsmorgonen.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1719,93
589,790
3771,45
12039,16
7103,98
2108,92
5060,25
20090,27
28407,31
1,0872
9,3632
8,6099
56,21
63,97
1,26%
0,00%
1,55%
1,93%
0,47%
-0,41%
-0,63%
0,54%
-0,09%
-0,08%
0,06%
0,12%
-1,37%
-1,33%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på fredrik.stenkil[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.