Home > Morgonrapport: Räntebesked i fokus, får Ingves återigen rätta sig efter ECBs politik?

Morgonrapport: Räntebesked i fokus, får Ingves återigen rätta sig efter ECBs politik?

God Morgon

Idag väntar en makrodag med Riksbanken och senare ikväll FED i extra fokus. Räntebesked och uttalanden om stimulanser kommer att prägla marknadens handel efter att ECB:s öppningar för nya stimulanser och Kinas räntesänkning skapat extra press på övriga riksbanker. Klockan 9.30 meddelar Ingves räntebeskedet och klockan 19.00 meddelar Yellen FEDs räntebesked.

Asien har idag utvecklats blandat, med positiva tongångar i Japan och Hong-Kong på andra sidan om nollsträcket. Ledande svenska terminer pekar tidig morgon på en lätt positiv inledning.

Oljan handlas i stort sett oförändrad nu under morgonen, kring 43 dollar för WTI och BRENT kring höga 46 dollar.

Saknar ni något i morgonrapporten? Mailen är till förfogande för synpunkter och önskemål.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Gårdagens rekyl var väntad och indexet backade 1,27 % under omsättning av 18,9 miljarder kronor. Storbolagsindexet stannade till 1487 punkter, vilket känns som en naturlig vinsthemtagning efter senaste veckans

OMXS30 historisk 1 år. Naturlig rekyl från senaste veckans uppgångar. Fortfarande inom högre intervallet av spannet mellan 1380-1510. Nu väntar räntebesked och mer rapporter!
OMXS30 historisk 1 år. Naturlig rekyl från senaste veckans uppgångar. Fortfarande inom högre intervallet av spannet mellan 1380-1510. Nu väntar räntebesked och mer rapporter!

starka utveckling. Utvecklingen var i linje med övriga europabörser. Nu väntar att se om vi ska plocka hem mer vinster innan vi tar nästa steg. Morgondagens handel kommer att vara beroende på hur riksbanken agerar vid räntebeskedet. Blir det inga överraskningar kommer handeln troligtvis avgöras av huruvida vinsthemtagningen igår var klar eller inte.

Idag är det en stor makrodag, riksbanken med Stefan Ingves i spetsen meddelar klockan 9.30 räntebeskedet vilket följs av en presskonferens klockan 11.00. På kvällen svensk tid följer FED räntebesked från USA.

Förväntningarna på Ingves räntebesked ligger i en oförändrad ränta. Enligt SME Direkts prognosenkät tror två av elva analytiker att räntan sänks idag. Däremot tror en majoritet att räntan kommer att sänkas innan årets slut, närmare bestämt efter decembermötet.

Det som oroar riksbanken är att inflationen inte tar fart, från förra mötet såg Ingves att inflationen har nått botten och att en vändning nu skulle ske mot slutet av året. Detta tack vare de stimulanser riksbanken har genomfört samt förbättrad konjunktur. Däremot är den starka kronan fortfarande ett problem och bidrar till både minskad tillväxt och inflation.

Förväntningarna på riksbanken är nu stora, efter ökad press från främst ECB och deras chef Mario Draghi som mer eller mindre lovade nya stimulanser men även från kina som sänkte sin styrränta och minskade bankernas utlåningskrav. Detta fick finansmarknaderna att skjuta i höjden. Pressen på Ingves blir därmed högre, i och med det spel som nu sker med att skapa konkurrensfördelar mot varandra genom att sänka valutans värde och på så vis stödja exportmarknaden och öka tillväxten. När övriga centralbanker ökar stimulanserna får ett land som Sverige negativa effekter oavsett om vi själva försöker bedriva samma politik eller avvaktar vidare, vilket gör att vi måste bedriva samma politik för att åtminstone inte förlora vår egna förmåga att få upp inflationen, tillväxten och minska arbetslösheten.

Nu tror analytikerna inte att någon räntesänkning kommer att ske, men jag skulle här vilja slänga in en varning om att det för riksbanken är effektivare att överraska marknaden än att agera när marknaden som mest förväntar sig det. Detta eftersom marknaden tar hänsyn till förväntningarna och nu när förtroendet skiftar för riksbankerna kan detta vara effektivt sätt att få hög genomslagskraft på stimulanserna. När marknaden förväntar sig en sänkning av räntan i december och om riksbanken redan är inne på vidare sänkningar innan årets slut, kan det vara fördelaktigt att redan nu agera.

Fed’s räntebesked är ur globalt perspektiv mycket viktigare än riksbankens, och sen förra mötet där marknaden förväntade sig en höjning av räntan har nu läget skiftat till att mars är först en höjning kan vara aktuellt. Fed-chefen själv har sagt att de för närvarande räknar med att de ekonomiska villkoren uppfylls för en initial höjning av styrräntan senare i år. Yellen som har varit noga med att den amerikanska ekonomin ska vara på stark frammarsch innan de höjer håller extra koll på statistiken kring arbetslösheten, lönebildningen och omvärlden.

Mer makrohålltider under dagen är följande:

– Japan: detaljhandel september kl 0.50
– Australien: KPI 3 kv kl 1.30
– Tyskland: GfK konsumentförtroende november kl 8.00
– Tyskland: importpriser september kl 8.00
– Frankrike: konsumentförtroende oktober kl 8.45
Centralbankshålltider:

– Riksbanken: räntebesked kl 9.30
– Riksbanken: presskonferens med anledning av räntebesked kl 11.00
– Fed: räntebesked kl 19.00
– Nya Zeeland: räntebesked kl 21.00

Rapporter under dagen är följande:

Skanska (ändrat datum från 29/10) (kl 7.30), HMS Networks (kl 8.00), Prevas (kl 8.30), Net Insight (kl 8.45), Nolato (kl 14.30), Lundin Mining (efter Torontobörsens stängning)

 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: RGK: lånebehovsprognos

I juni såg Riksgälden ett lånebehov på 71 miljarder kronor i år och 25 miljarder kronor 2016. Månadsutfallen sedan dess har överlag visat klart bättre budgetsaldo än prognos, men hur har utsikterna för den kommande perioden förändrats, och framför allt – vad betyder Migrationsverkets nya prognos (som var anledningen till att Riksgälden senarelade sin prognos).

Michael Boström, analyschef på Danske Bank, noterar i ett kundbrev att Migrationsverkets höjning av basprognosen, med 33 miljarder kronor per år fram till 2019, skulle motsvara en ökning av emissionerna av statsobligationer med 1,5 mdkr per auktionstillfälle, eller med 38% jämfört med nuvarande emissionstakt.

”Så kommer det säkert inte att bli. Dels för att Sverige knappast kan bära migrationskostnader på 40-50 miljarder per år… Dels därför att det inte är rimligt att tro att så pass stora kostnadsökningar enbart ska finansieras med ett skuldslag”, skriver Michael Boström.

Han tror att Riksgälden kommer att välja att finansiera det ökade lånebehovet delvis med utlandsupplåning, realobligationer och till viss del växlar. Men ”icke desto mindre, bäst att ta höjd för att Gälden kan presentera en prognos där obligationsutbudet höjs med 0,5-1 miljard per auktion”.

kl 9.30: Riksbanken: räntebesked

Har Stefan Ingves & Co tvingats till reträtt efter att ha målat upp relativt ljusa utsikter i september? Och betyder det i så fall att räntan kommer sänkas på nytt?

Enligt SME Direkts prognosenkät är svaret – troligen inte nu. Endast två av elva tillfrågade ekonomer tror att räntan kommer att sänkas nu. Däremot tror en majoritet av ekonomerna att räntan kommer att ha sänkts efter decembermötet.

Det är mer troligt att Riksbanken väljer att utöka/förlänga obligationsköpprogrammet nu, fem av elva ekonomer tror att ett sådant besked kommer nu.

kl 19.00: Fed: räntebesked

Väntas av såväl de allra flesta bedömare som marknadens prissättning i fed funds-terminerna hålla styrräntan oförändrad denna månad. Förväntningarna har successivt dragits ned och först i mars är en sannolikhet på över 50% inprisad.

Fed-guvernörerna Lael Brainard och Daniel Tarullo har uttryckt skepsis mot att utsikterna för ekonomin skulle berättiga en höjning i närtid, medan en del regionala Fed-chefer signalerat att ekonomin snart är mogen för en höjning.

Fed-chefen Janet Yellen har inte uttalat sig sedan den 24 september. Då upprepade hon att de flesta FOMC-ledamöterna, inklusive hon själv, för närvarande räknar med att de ekonomiska villkoren uppfylls för en initial höjning av styrräntan senare i år, följd av en gradvis takt för åtstramningen därefter.

Nomura: ”Vi räknar med att FOMC väntar till mars innan de höjer räntorna. Vi tror att kommittén kommer att vilja ha mer tid för att utvärdera underliggande momentum i ekonomin, givet den senaste turbulensen på de globala finansmarknaderna och den uppenbara frånvaron av något uppåttryck på inflationen i närtid, innan den beslutar sig för att höja räntorna.”

 

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen handlades successivt lägre under tisdagens session med flera oljebolag på nedsidan.

Bland aktier som trotsade den allmänna utvecklingen återfanns Hexagon, som under morgonen redovisade en högre kvartalsvis försäljningstillväxt än väntat, och Fingerprint, som rusade mot nya höjder efter en analysuppdatering från Carnegie.

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 var vid stängning ned 1,3 procent på noteringen 1.487. Aktier för cirka 18,9 miljarder kronor omsattes under dagen.

Utvecklingen var liknande på de större handelsplatserna i Europa. I Frankfurt tappade DAX 0,8 procent, medan brittiska FTSE och franska CAC sjönk 0,7 respektive 1,0 procent.

Mot botten av det svenska storbolagsindexet hittades Lundin Petroleum efter en kursförsvagning på 2,8 procent. Oljepriset letade sig på tisdagen ytterligare söderut, efter måndagens tapp, och Nordsjöoljan Brent har nu tappat kring 3 procent på två dagar. Utanför storbolagsindex sjönk även Africa Oil kring 6 procent.

I övrigt var det en ganska spridd skara aktier längs botten. Runt Lundin Petroleum hittades bland andra Ericsson, SEB, Sandvik och SKF, med nedgångar på mellan 2,2 och 3,0 procent.

I andra änden var rapporterande Alfa Laval ensam aktie på plus. Resultatet i det tredje kvartalet hamnade något under förväntan, men samtidigt gav bolaget något positiv prognos för efterfrågan under innevarande kvartal. Aktien steg 0,5 procent.

Än bättre gick Hexagons aktie. Rörelseresultatet i det tredje kvartalet var som väntat, men den organiska tillväxten och även tillväxten i Kina slog marknadens prognoser. Aktien handlades upp 4,8 procent.

Lindab var inte lika lyckosam med sin rapport. Aktien föll 6 procent efter att såväl den organiska tillväxten som det justerade resultatet hamnat kort om marknadens förväntningar. Bolaget ser en något skärpt konkurrens inom enklare byggkomponenter, såsom takplåt, inom huvuddivisionen Products & Solutions.

Klart högst upp på Stockholmsbörsens omsättningslista hittades Fingerprint Cards. Aktier för hela 4,5 miljarder kronor vid stängning hade omsatts i aktien, att jämföra med 795 miljoner för tvåan i listan – Ericsson.

Carnegie skrev i en färsk värderingsuppdatering för Fingerprint att man ser flera möjliga ”triggers” på kort sikt, och indikerade därtill en teoretisk kurspotential om 550-600 kronor.

Uppgången i Fingerprint-aktien utökades successivt under dagen, och vid stängning hade kursen rusat 28,3 procent till nivån 530:00 kronor. Sektorskollegan Precise gick snäppet starkare, i en uppgång som summerades till 31,8 procent.

En annan aktie som klättrade var ögonsensorföretaget Tobii. Aktien stängde upp 8 procent på kursen 64:75 kronor, också den stärkt av en analys från Carnegie. Riktkursen höjdes där till 65 från 55 kronor, med en upprepad köprekommendation.

Vidare bland de mindre bolagen avancerade drönartillverkaren Cybaero ytterligare 9 procent efter måndagens uppgång på 20 procent, alltjämt utan synbara nyheter.

 

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1487,03
550,690
3381,01
10692,19
6365,27
2065,89
5030,15
18895,03
23017,82
1,1034
9,3836
8,5042
43,24
46,81
 0,00%
-1,45%
-0,98%
-1,01%
-0,81%
-0,26%
-0,09%
0,63%
-0,54%
-0,10%
0,00%
0,06%
0,09%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Andreas Leandersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på leandersson.a[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.