Home > Morgonrapport: Rekyl i olja vände nedgångarna i USA.

Morgonrapport: Rekyl i olja vände nedgångarna i USA.

Breda nedgångar upplevdes till stor del i gårdagens handel runt om i Europa. Rekyl i oljan efter svensk stängning drog med aktiemarknaden och vi fick en stängning på plus i USA. OMXS30 stängde ned -2,83% till 1327 punkter. S&P 500 stängde upp +0,44% till 1929 punkter. Dow Jones Industrial Average stängde något mindre upp med +0,32% till 16484 punkter. Tekniktunga Nasdaq Composite stängde något starkare med +0,87% till 4542 punkter.

Gårdagens breda nedgångar i Europa gjorde att vi stängde i tyska DAX indexet kraftigt ned med -2,64% till 9167 punkter. Euro Stoxx 50 indexet stängde även kraftigt ned med -2,33% till 2820 punkter.

Den fortsatta oron kring oljan består trots gårdagens rekyl, och det är svårt att få en känsla vart marknaden. Under den rådande korrelationen med oljan tes det lämpligt att invänta en utkristallisering för att kunna ge vägledning. Rekyl i oljan kom efter att statistik visade att det låga bensinpriset ökade efterfrågan jämfört med i fjol. WTI noteras nu på morgonsidan till 32,04 punkter samt Brent på 34,41 punkter.

Asien upplevde blandat humör under natten där Hang Seng nu på morgonsidan handlas ned -1,13% till 18976 punkter, medan Japanska Nikkei utvecklats positivt med +1,70% till 16186 punkter.

Allt mindre bolag kommer med rapporter. Idag rapporterar bland annat Lundbergs. Idag har vi en full makrodag, där flertal nyckelstatistik presenteras, med bland annat BNP från Storbritannien. KPI trillar in för EMU samt kommer även nyanmälda arbetslösa och order varaktiga varor från USA som kan ge påverkan.

Ledande svenska terminer indikerar en öppning tydligt upp, till anledning av gårdagens positiva avslut i USA men även utvecklingen i Asien under natten.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Stockholmsbörsen fortsatte sin resa nedåt under gårdagen med klart negativ avslut efter fortsatt oro kring oljan men även svag makrostatistik. Stadig nedgång med stängning nära dagslägsta -2,83% på 1327 punkter, blev sannerligen en dyster utveckling. Totala omsättningen på Stockholmsbörsen blev 22,6 miljarder kronor.

Fortsatt breda nedgångar spred sig även runt om i Europa, där tyska DAX indexet stängde ned -2,64% till 9167 punkter. Euro Stoxx indexet stängde ned -2,33% till 2820 punkter.

Som vi nämner i vårt veckobrev att ”Oljans symbios med börsutvecklingen är något som har uppkommit de senaste månaderna och som läget är för närvarande reagerar börsen positivt på ett stigande oljepris och negativt på dess motsats.” Detta återspeglas åter tydligt under onsdagens handel där oljan kraftigt rekylerade och vände från tydligt minus till starkt positivt efter rapport om ökad efterfrågan på bensin under senare tiden av handeln, vilket drog med sig den breda aktiemarknaden i USA.

I en intervju under onsdagen mellan Bloomberg News och Jens Weidmann, ECB-rådsledamot och Bundesbankchef uttalande han sig om att ”Eventuella nya åtgärder från ECB får inte vara kontraproduktiva och ECB kommer att diskutera behovet av att agera före vilka verktyg som ska användas.” vilket kan tolkas något avvaktande.

På kvällssidan under onsdagen kom även uttalande från IMF i en rapport inför G20-mötet i Shanghai den 26-27 februari med ”Stark policyrespons på såväl nationell som multilateral nivå behövs för att begränsa risker och för att lyfta den globala ekonomin till en mer välmående bana.” .

Då det blir allt tunnare gällande bolagsrapporterna, kommer bland annat Lundbergs idag runt lunchtid. Nyckelmakro under dagen gäller BNP från Storbritannien kl 10:30 som väntas komma in med en ökning med +0,5% för flolårets sista kvartal. EMU KPI kl 11:00 tros komma in enligt tidigare preliminära siffror med ökning till 0,4% . Från USA kommer nyanmälda arbetslösa kl 14:30 som väntas ökat något, men även order varaktiga varor kommer kl 14:30 där analytikerna spår något svag uppgång med +0,2% efter tidigare nedgång med -1,0% i december.

Gårdagens handel var minst sagt dyster, med breda nedgångar och Stockholmsbörsen stängde ned -2,83% till 1327 punkter. Vi såg störst volym kring 1342 punkter, men även på slutet av dagen bildades en del volym kring vår känsliga nivå 1330 punkter.

Slutet på handeln innebar att vi drog igenom vårt stöd på 1330 punkter, för att sedan uppleva en balansgång kring denna känsliga nivå. Eftersom vi stängde under denna nivå till 1327 punkter innebär det att vi nu hamnat under gårdagens handelskanal, för att nu vara tillbaka inom handelskanalen 1330 – 1290 punkter som vi bröt igenom på uppsida i början på förra veckan.

RSI indikatorn som vi återintroducerade under gårdagen vandrar allt söderut och innebär att vi börjar närma oss översålda nivåer om vi skulle fortsätta söderut.

Eftersom vi vandrade ner till nästa handelskanal finner vi nu våra motstånd på 1330 respektive 1380 punkter. Våra stöd finner vi på 1290 respektive 1271 punkter.

OMXS30 intradagdiagram, tillbaka i förra veckans handelskanal 1330 – 1290 punkter.
OMXS30 intradagdiagram, tillbaka i förra veckans handelskanal 1330 – 1290 punkter.

Den breda oron fortsätter bita kvar sig trots att under kvällssidan i USA fått stänga positivt efter rekyl i oljan. Frågan vi ställer oss är om vi just nu stampar kring attraktiva bottennivåer, eller om den globala oron kan ge en ytterliggare ”dipp”, innan vi får uppleva en kraftig resa mot norr.

OMXS30 dagsdiagram, marknadens tydliga symbios med oljan och dess oro gör det svårt att ge vägledning i rådande börsklimat.
OMXS30 dagsdiagram, marknadens tydliga symbios med oljan och dess oro gör det svårt att ge vägledning i rådande börsklimat.

Hålltider under dagen

Rapportbolag

– Alimak (kl 8.00), Attendo (ca kl 8.00), Elos Medtech (kl 8.00), Sensys Gatso (kl 8.30), Lundbergs (ca kl 12.00-13.00), Cavotec (ca kl 13.00), Allenex (kl 14.00), Kabe (kl 15.00), Consilium (ca kl 15.30), Fast Partner (lunchtid), Malmbergs (runt lunch), Nordic Mines

Makrostatistik

– Tyskland: GfK konsumentförtroende mars kl 8.00

– KI: konjunkturbarometer februari kl 9.00

– Spanien: BNP (def) 4 kv kl 9.00

– Österrike: KPI januari kl 9.00

– SCB: export och import av varor december kl 9.30

– SCB: handelsbalans januari kl 9.30

– SCB: varuexport och varuimport, volym, 4 kv kl 9.30

– SCB: PPI januari kl 9.30

– SCB: hushållsutlåning januari kl 9.30

– EMU: M3 januari kl 10.00

– Storbritannien: BNP (prel) 4 kv kl 10.30

– EMU: KPI (def) januari kl 11.00

– USA: nyanmälda arbetslösa v 7 kl 14.30

– USA: order varaktiga varor (prel) januari kl 14.30

– USA: FHFA husprisindex december kl 15.00

– USA: Bloomberg konsumentförtroende veckoindex kl 15.45

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer februari

Barometerindikatorn fortsatte upp till 111,9 i januari, främst drivet av ett bättre läge i tillverkningsindustrin. Väntas nu ha sjunkit tillbaka något till fortsatt starka 109,5. Hushållens indikator (CCI) väntas ha sjunkit till 96,7 från 97,5 medan tillverkningsindustrin väntas ha backat till 114,2 från rekordhöga 120,8 i januari.

kl 9.30: SCB: handelsbalans februari

Enligt SME Direkts enkät väntas ett överskott på 1,4 miljarder kronor, efter ett överskott på 4,7 miljarder kronor i december.

SEB skriver att handelsbalansen, efter en försvagning under 2013-2014, nu börjat stiga igen drivet av lägre oljepirs och en svagare krona. När väl olja stabilseras räknar de med att överskottet fortsätter nedåttrenden igen. En mycket stark importtillväxt belyser den starka inhemska efterfrågan i Sverige.

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning januari

I december växlade utlåningstakten återigen upp, till 7,5 procent från 7,3 procent i november, och nu väntas fortsatt en ökningstakt på 7,5 procent.

Bostadspriserna kan ha visat tecken på en vikande trend under hösten, men steg igen i januari enligt Valueguard. SEB:s boprisindikator vände också upp i februari efter att ha sjunkit fyra månader i rad.

kl 10.00: SCB: M3 januari

Penningmängden, mätt som M3, öäkar i stabil takt. Mer intressant är hur det ser ut för utlåningen till företag och hushåll.

kl 10.30: Storbritannien: BNP (prel) 4 kv

Enligt det första estimatet över BNP-utvecklingen under fjolårets sista kvartal växte Storbritanniens ekonomi med 0,5% q/q, vilket väntas stå sig.

Nomura noterar dock i ett kundbrev att både industriproduktion och byggproduktion kommit in svagare än det brittiska statistikkontoret, ONS, räknat med i det första estimatet. Nomuras prognos är att BNP-tillväxten revideras ned till 0,4% q/q.

kl 11.00: EMU: KPI (def) januari

Inflationstakten (HIKP) i euroområdet steg preliminärt som väntat till 0,4% i januari jämfört med 0,2% i december. Kärninflationen steg till 1,0%, från 0,9%. Väntat var 0,9%.

Det definitiva utfallet väntas komma in i linje med det preliminära.

kl 14.30: USA: order varaktiga varor (prel) januari

Orderingången på varaktiga varor väntas studsa tillbaka 2,7 procent i januari efter en oväntat stor nedgång med 5,0 procent i december. Exklusive transport väntas en blygsam uppgång, med 0,3 procent efter en nedgång med 1,0 procent i december.

Deutsche Bank tror att investeringarna kommer att vara dämpade i närtid till följd av fortsatt svaghet i energirelaterade investeringar.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen fortsatte nedåt på onsdagen och fallet tilltog i styrka på eftermiddagen.

På råvarumarknaden noterades de flesta basmetaller något ned och även oljan föll – WTI-oljan var ned över 2 procent.

Storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning 2,8 procent lägre på 1.328. Omsättningen på Stockholmsbörsen stannade på 22,6 miljarder kronor för dagen. Samtliga branschindex tappade och bland dagens största förlorare fanns teleoperatörer, råvaror och industri.

Lundin Petroleum backade drygt 3 procent, medan Lundin Mining tappade strax över 5 procent och Boliden 2,6 procent. Semafo var däremot en av dagens relativt få råvaruvinnare – aktien lyfte nära 12 procent med hjälp av stigande guldpris.

I verkstaden föll Atlas Copco 4,4 procent, medan SKF och Sandvik sjönk 3,9 procent vardera.

Bankerna fortsatte att gå svagt och de fyra storbankerna föll mellan 2,3 och 3,2 procent. Bäst klarade sig Swedbank. På eftermiddagen skrev Svenska Dagbladet att Folksam vill minska sitt ägande i den problemdrabbade banken, vilket skulle kunna öppna för en affär med Danske Bank där danskarna i så fall skulle stå som köpare.

Skuldtyngda SSAB vill köpa tillbaka utestående obligationer för upp till 100 miljoner euro. Bolaget kan skaffa finansiering med bättre villkor, sade IR-chefen Andreas Koch till Direkt. Aktien fortsatte sin volatila resa med att tappa 2,8 procent.

Electrolux, som höll kapitalmarknadsdag, höjde prognosen för årets positiva resultateffekter gällande råmaterial till cirka 750 miljoner kronor från tidigare 550 miljoner. Bolagets nye vd Jonas Samuelson sade vid kapitalmarknadsdagen också att Electrolux har en stark balansräkning, och därmed en ”rejäl puffra” att använda till förvärv. Aktien backade trots detta 2 procent.

Fingerprint har sina sensorer i två nya modeller från den stora kinesiska telefontillverkaren Xiaomi, MI4S samt MI5 – den sistnämnda är Xiaomis nya ”flaggskepp”. Även Precise Biometrics finns representerade i de två nya Kinatelefonerna med sin algoritm Biomatch Mobile. Trots lanseringarna backade Precise 4 procent och Fingerprint nära 7 procent.

Läkemedelstillverkaren Recipharm steg 7 procent efter sin rapport. Bolaget aviserade ett större italienskt förvärv och nya finansiella mål som gav stöd åt aktien, enligt analytiker.

Även servicebolaget Coor gick mot strömmen då bolagets tillväxt och vinst var högre än väntat enligt SME Direkt, och aktien steg nästan 4 procent. Coor ser den pressade oljesektorn i Norge som en fin tillväxtmöjlighet även för 2016.

Elekta följde upp tisdagens lyft med att stiga 1,2 procent. På tisdagen uppgav Handelsbanken att medicinteknikbolaget var med i en tysk upphandling för nästa generations linjäraccelerator.

Gruvbolaget Lucara Diamond överträffade med sin rapport den senast uppdaterade guidningen och noterade en stark avslutning på 2015. På den dystra börsen räckte det dock inte för att lyfta aktien, som var oförändrad.

Affärsvärlden rekommenderade i sitt senaste nummer köp av bland andra B&B Tools och Camurus. Aktierna svarade med att avancera 2,5 respektive 4 procent.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1,327.85
486.16
2,820.24
9,167.80
5,867.18
1,929.80
4,542.61
16,186.33
18,976.38
1.1
9.35
8.48
32.04
34.41
-2.83%
-3.26%
-2.33%
-2.64%
-1.60%
0.44%
0.87%
1.70%
-1.13%
0.11%
0.02%
-0.10%
-0.34%
-0.12%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på michael.andersson[at]tradingportalen.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.