Home > Morgonrapport: Riksbanken överraskade och Fed höll sig duvaktiga

Morgonrapport: Riksbanken överraskade och Fed höll sig duvaktiga

Dollarn har försvagats ordentligt efter att Federal Reserve i sitt räntebesked på onsdagskvällen flaggat för långsammare takt i kommande räntehöjningar. Detta har också pressat ned USA-räntorna rejält och lyft börserna i USA och Asien.

ECB-rådet har beslutat att utöka nödlikviditetsassistansen (ELA) till Grekland med 400 miljoner euro, vilket är mindre än vad Greklands centralbank begärt. Det rapporterar Bloomberg News på onsdagskvällen och hänvisar till icke namngivna personer. Enligt en källa ska Grekland ha begärt att ELA utökades med cirka 900 miljoner euro.

På torsdagen riktas intresset i första hand mot Norge och räntebesked från Norges Bank. Marknaden är inställd på att svagare tillväxtutsikter får centralbanken att sänka reporäntan. På agendan står även räntebesked från Schweiz och en del statistik från USA, där fokus främst ligger på Philadelphia Fed Index. Dessutom är det EU-toppmöte torsdag-fredag, med ett särskilt ”minitoppmöte” om Grekland.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Tävlingen i penningpolitisk stimulans är långt ifrån över och aktiemarknaderna lär fortsatta dra på höga växlar tack vare billigt kapital. Först ut var Riksbanken att överraska vilket pressade upp OMXS30 över 1700. På kvällen var det S&P 500s tur att stärkas när marknaden gladdes av duvaktigt tolkad ränteguidning från Fed.

OMXS30, 1h-graf, 30 dagar
OMXS30, 1h-graf, 30 dagar

Riksbanken lyckades som sagt ännu en gång överraska marknaden med ett betydligt mjukare besked än väntat. I sitt pressmeddelande skrev de ”Det finns tecken på att inflationen har bottnat och är på väg upp, men den senaste tidens förstärkning av kronan riskerar att bryta den trenden. För att understödja uppgången i inflationen har Riksbankens direktion beslutat att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor.” Enligt Riksbanken förväntas reporäntan nu ligga kvar på -0,25 procent åtminstone till andra halvåret 2016. Därefter förväntas den stiga gradvis och i en långsammare takt än i prognosen i den penningpolitiska rapporten i februari. Vid pressträffen sa Ingves att en ytterligare förstärkning av kronan riskerar att bryta inflationsuppgången och han vill inte utesluta valutainterventioner. Vidare sa han att Riksbanken tekniskt sett inte är vid räntebotten, de kan sänka mer. Han sa också att Riksbanken tekniskt sett inte har någon begränsning av sina statsobligationsköp.

OMXS30 lär stöttas under dagen, gårdagens forcering av 1700 var en köpsignal och vi är nu inställda på nya toppnoteringar. Delvis på grund av Riksbankens kronförsvagning och dels på grund av att osäkerheten kring Fed nu minskat. Vi blev av med ”patient”-formuleringen utan att rädsla för omedelbara räntehöjningar drabbade aktiepriserna, snarare tvärtom.

S&P 500, 1h-graf, 30 dagar
S&P 500, 1h-graf, 30 dagar

Federal Reserve slopade alltså som väntat ”patient” när det gäller att börja normalisera räntorna. Som många väntade sig passade de dock på att påpeka att ekonomisk aktivitet har dämpats något för att minska oron för en alltför nära höjning. S&P 500 steg från negativt territorium upp till plus efter beskedet. 15 av 17 Fedledamöter tror att en första räntehöjning kommer under 2015 som senast, övriga två ledamöter tror att räntan kommer att höjas först 2016. Ledamöternas medianprognos för styrräntan sänktes för samtliga tidshorisonter och ligger nu på 0,625 % i slutet av 2015, 1,875 % i slutet av 2016 och 3,125 % i slutet av 2017. Värt att ha i åtanke är dock att två hökaktiga ledamöter, Plosser och Fisher, har lämnat rådet innan detta mötet och därmed inte bidragit till dessa prognoser.

De ekonomiska prognoserna visar att Fed-ledamöterna ser en svagare BNP-tillväxt 2015-2016 än vad de gjorde i december, men arbetslöshetsprognoserna har samtidigt justerats ned något ytterligare för hela perioden. Beträffande inflationen noterar kommittén att den kommer att väntas ligga kvar på låg nivå på kort sikt men sedan stiga gradvis mot 2 procent i takt med att arbetsmarknaden förbättras och de ”övergående effekterna” av lägre energipriser och andra faktorer försvinner. Kommittén fortsätter dock att bevaka inflationsutvecklingen noga.

Under presskonferensen med Janet Yellen återupprepade hon att FOMCs bedömning beror på inkommande data och inte ska tolkas som att de har bestämt sig för ett tillfälle. Hon påpekade att de tagit bort ”patient” inte betyder att de blivit ”impatient”. Hon sade vidare att en höjning i april är fortsatt osannolik, dock inte omöjlig, men att det inte går att utesluta en höjning vid de nästkommande mötena. Hon fortsatte med att den starkare dollarn är en faktor bakom en svagare exportutveckling, den pressar också ner importpriserna och inflationen tillfälligt. Hon betonade dock att Feds nya prognoser inte är svaga, och hon ser en betydande underliggande styrka i USA-ekonomin. Hon sa också att högre löneökningar inte är en förutsättning för att Fed ska kunna höja räntan, men högre löneökningar skulle vara en tecken på att inflationen är på väg upp. På frågan om risken för finansiella bubblor svarade Yellen att risken är ”måttlig”, att aktiepriserna överlag ligger på den ”höga sidan”, men att värderingarna inte ligger utanför historiska intervall.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 9.30: SNB: räntebesked
Unicredit: även om det generellt inte väntas något agerande nu så har sannolikheten för en räntesänkning ökat efter att euron tappat betydligt som en reaktion på ECB:s QE-program. SNB kommer att presentera sina uppdaterade inflationsprognoser där de för första gången kommer ta hänsyn till den starka schweizerfrancen. ”Inflationsprognosen kommer därmed mycket sannolikt att justeras ned jämfört med föregående kvartal, vilket signalerar ökade deflationsrisker”, skriver Unicredit i ett marknadsbrev.

kl 10.00: Norges Bank: räntebesked, penningpolitisk rapport
Svaga tillväxtutsikter och lägre omvärldsräntor motverkar en inflation som för närvarande ligger nära målet. TDN Finans prognosenkät visar att samtliga tillfrågade ekonomer tror att Norges Bank sänker styrräntan med 25 punkter, till 1,00 procent, och samtidigt signalerar en relativt hög sannolikhet för ytterligare sänkningar framöver.

kl 15.00: USA: Philadelphia Fed Index mars
Sjönk betydligt i januari och fortsatte något ned i februari. Nu väntas en liten rekyl uppåt från 5,2 till 7,0 i mars.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen tog ett rejält kliv uppåt på onsdagseftermiddagen efter att Riksbanken uppenbarligen tagit de finansiella marknaderna på sängen. Räntan sänktes och de kvantitativa lättnaderna utvidgades. Bland de större europeiska handelsplatserna noterades London klart högre medan Frankfurt backade.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 1,7 procent till det nya stängningsrekordet 1.704. Omsättningen i Stockholm uppgick till goda 22 miljarder kronor.

Riksbanken sänkte allstå räntan, mellan ordinarie räntemöten, med 15 räntepunkter till -0,25 procent och utökade samtidigt sitt kvantitativa lättnadsprogram till 30 miljarder kronor från tidigare 10 miljarder.

”Vi hade väntat oss att de skulle sänka räntan och göra mer obligationsköp, men även vi överraskades av att de vågade gå ned till -0,25 procent och att de köpte så mycket obligationer, och över hela kurvan. Det här visar återigen att Riksbanken vill överraska och är aggressiva”, sade Knut Hallberg, makroanalytiker vid Swedbank, till Nyhetsbyrån Direkt.

På börsgolvet blev det rejäl fart på de exporttunga verkstadsbolagen som gynnas av kronförsvagningen som blev resultatet av räntesänkningen. Atlas Copco, SKF och Sandvik var samtliga upp över 3 procent vardera. Atlas-aktien steg över 4 procent.

Trots den allmänna börsglädjen syntes Getinge på minus 0,5 procent, Citi har inlett bevakning med rekommendationen sälj.

Vidare inom medicintekniksektorn tappade Elekta 1,8 procent. Citi har även här inlett bevakning med rekommendationen sälj. Strålterapibolagets strategichef har även fått lämna sin post efter bara ett år. Tillväxten på strålterapimarknaden har mattats och priserna har kommit under press, enligt investmentbanken. ”Elekta förlorar kanske även marknadsandelar och vi tycker att konsensus fortsätter att ligga för högt”, argumenterade Citi i sin analys.

På de lite mindre listorna var det stort köptryck i Consilium som rusade kring 14 procent efter en köprekommendation av Affärsvärlden. Samma tidning köprekommenderade Medcap som ökade närmare 6 procent.

Även Transcom hade en fin onsdag sedan SEB höjt riktkursen rejält vilket tog Transcom-aktien hela 9 procent högre.

Bactiguard, verksamt inom infektionshämmande produkter, steg runt 2 procent. Den senaste veckan är aktien upp 11 procent hjälpt av ett schweiziskt avtal.

Rapporterande MQ steg drygt 1 procent efter att ha redovisat en stigande vinst med en liten försäljningsökning i sitt andra kvartal.

Bilbesiktningsbolaget Opus klättrade närmare 2 procent. I en intervju med Direkt pekade Opus-vd:n på att bolaget satt på en mängd intressanta expansionsmöjligheter framöver.

Den brittiska regeringen lanserade ytterligare skattelättnader på onsdagen för landets oljebolag i spåren av det kraftigt fallande oljepriset. Enquest med huvudsakligen brittiska tillgångar steg på beskedet men slutade enbart något upp.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1703,96
3668,52
11922,77
6945,20
2099,50
4982,83
19525,38
24411,19
1,0771
9,3434
8,6748
45,74
55,22
1,68%
-0,10%
-0,48%
1,57%
1,22%
0,92%
-0,10%
1,22%
-0,55%
0,25%
0,81%
-1,95%
-1,23%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på fredrik.stenkil[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.