Home > Morgonrapport: Slutet på denna bull market eller köpvärd rekyl på väg mot nya höjder?

Morgonrapport: Slutet på denna bull market eller köpvärd rekyl på väg mot nya höjder?

God morgon! 

Asiatiska marknader utvecklas överlag svagt på fredagen. Kinesiska börser steg initalt, men har efterhand tappat uppgångarna. En svag utveckling i New York, veckans kraftiga fluktuationer i internationella statspappersräntor i kombination med Greklands fördröjning av IMF-betalningen oroar.

Höjdpunkten på fredagens agenda blir med all säkerhet den amerikanska jobbrapporten för maj. Och som en krydda till anrättningen kommer Fedchefen i New York, William Dudley, att tala några timmar efter statistiken. Dessutom håller OPEC sitt halvårsvisa möte där de väntas behålla produktionsmålet på 30 miljoner fat per dag.

Morgonrapporten, åtminstone författad av mig, kommer nu ta ett sommaruppehåll. Vi får eventuellt nöjet att läsa den författad av någon annan morgonpigg skribent i sommar, men i vilket fall kan jag garantera att Tradingportalen kommer fortsätta bjuda på mycket annan matnyttig och intressant läsning.

Förslag, frågor eller andra funderingar är alltid varmt välkomna, kommentarsfältet eller min mail [email protected] står till ert förfogande. Tills nästa gång vi ses här vill jag önska samtliga lycka till med investeringarna och en riktigt skön sommar! Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Samtliga börser tog an röda siffror igår, för OMXS30 blev nedgången strax över 1 %. Detta innebar att köpsidan inte längre behärskade att försvara nivån 1635 och sentimentet har således valt att svänga nedåt i det vägskäl som börsen befunnit sig i under veckan.

OMXS30, dagsgraf, 6 mån.
OMXS30, dagsgraf, 6 mån.

En plötslig uppstuds ska dock inte uteslutas, studerande av grafer är långt ifrån en absolut vetenskap, snarare en subjektiv tolkning som reflekterar vad åskådarens sammanvägda informationsintag och magkänsla pekar mot. Bara för att den balans mellan utbud och efterfrågan, zonen vi benämnt ingenmansland, är lämnad, innebär det inte att riktningen nu är glasklar.

I mångt och mycket kan man tolka de senaste dagarnas nedgång enbart som en rekyl i en mycket stark trend på lång sikt, vilket under det senaste året setts som ett otvivelaktigt köpläge. I andra vågskålen väger dock avvaktande osäkerhet på marknaden och färre motiveringar till vad som skulle rättfärdiga ytterligare kursuppgång på något längre sikt.

Med indexets forcerande av 100-dagars glidande medelvärde, ett 50-dagars som sakteliga börjat riktas nedåt och en MACD-indikator som nätt och jämnt håller sig från en säljsignal blir därför bedömningen ett kommande test mot 1560, en nivå som för övrigt inte ska antas bjuda på betydande latent efterfrågan.

Det ska dock noteras att Euro Stoxx 50 samt DAX inte riktigt har släppt igenom säljtryck nog för att ge en fullgod säljsignal utan står snarare och balanserar på gränsen. OMXS30 kommer inte släppa korrelationen med dessa båda börser och vi får således granska europeiska marknadsrörelser under kommande handelssessioner för att se vart det barkar hän.

I brist på andra nyheter och på grund av hur anonyma uttalanden och rykten blandas med faktiska tjänstemannauttalanden har fokus fortsatt ligga på Grekland. Senaste är att förslaget från långivarna innefattade momshöjning, sänkta pensioner och privatiseringar i utbyte mot stöd för att klara betalningar åtminstone under sommaren. Detta ska dock ha överskridit de gränser som grekiska regeringen ritat upp och parterna väntas mötas återigen idag för att fortsätta förhandlingarna.

Grekland har väntats vara tillräckligt likvida för att genomföra sin IMF-betalning på €300 miljoner idag, men igår kväll kom uppgifter kring en begäran om att istället få slå ihop samtliga betalningar under juni till en större betalning om € 1,6 miljarder i slutet av månaden. Därefter meddelade IMF att de tillåter detta uppskov och låter Grekland betala samtliga lån den 30e juni.

Detta nyhetsfokus på Grekland har sannolikt bidragit till den intressanta observationen att europeiska räntor dragit med  amerikanska räntor uppåt snarare än tvärtom, trots att det är den amerikanska penningpolitiken som står inför åtstramningar. Detta förhållande får eventuellt chans att återgå till normalt igen när amerikansk sysselsättningsstatistik intar makroscenen i eftermiddag.

Marknadsaktörer har varit nöjda med ekonomisk data som varit tillräckligt bra för att hålla uppe hoppet om tillväxt men tillräckligt svag för att hålla tillbaka det databeroende beslutsfattandet om en lift-off för styrräntan. Nästa Fed-besked meddelas 17e juni, men en höjning av räntan då är så gott som utesluten även om man aldrig ska säga aldrig.

Nu väntas 225 000 nya jobb, helt klart godkänt, men inte i nivå med ökningen som snittade 300 000 under månaderna i slutet av förra året. Resursutnyttjandet av arbetskraft väntas fortfarande inte ha varit tillräckligt intensivt för att ha drivit upp ersättningsnivåer, timlönerna väntas öka med 0,2 %, vilket givetvis sätter tvivel på möjligheten för inflation av priser på konsumentvaror.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: Tyskland: industriorder april
Orderingången vände upp och steg 0,9% i mars, jämfört med februari, efter att ha sjunkit i januari och februari. Nu väntas en ökning med 0,5% i april.

kl 9.30: RGK: utfall statens betalningar maj
Månadsutfallen var sämre än Riksgäldens prognos under första kvartalet, mycket beroende på lägre skatteinkomster och nettoutlåning. I april kom en liten korrigering, då överskottet var 2,8 miljarder kronor bättre än väntat. Skatteinkomsterna var då cirka 3 mdkr högre än prognos, räntebetalningarna var 2,5 mdkr lägre än prognos men samtidigt var utgifterna, bl a EU-avgiften, och nettoutlåningen till myndigheter högre än väntat.

Enligt Riksgäldens prognos, den 19 februari, ska månadsutfallet för maj visa ett överskott (negativt nettolånebehov) på 16,4 mdkr.

kl 10.00-16.00: Opec: möte
Opec väntas vid halvårsmötet i Wien hålla produktionsmålet oförändrat på 30 miljoner fat per dag, där det legat i mer än tre år. Det tongivande landet Saudiarabien har varit tydligt med sin strategi att behålla marknadsandelar och via ett lägre pris sätta press på den amerikanska skifferindustrin.

Oljepriset har stigit, trots att Opec ökat sin produktion. Länder som Algeriet och Venezuela, som vill minska kvoterna, väntas därmed lämnas utan gehör.

Commerzbank tror att produktionsmålet lämnas oförändrat eftersom strategin att försvara marknadsandelar burit frukt. Den snabba uppgången i USA:s oljeproduktion har stannat och oljepriserna har stigit betydligt sedan februari.

”En överraskande sänkning av produktionsmålet skulle skicka upp oljepriset och därmed åter öka attraktionen i USA:s produktion av skifferolja. Då skulle vi riskera att få ett kvarstående överutbud under en längre tid och oljepriserna komma under tryck igen”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

En annan fråga som kan diskuteras är hur ett eventuellt ökat utbud från Iran om sanktionerna lyfts ska hanteras, men något beslut väntas inte nu.

kl 14.30: USA: sysselsättning maj
I april ökade antalet sysselsatta med 223.000 personer, vilket var ungefär i linje med prognos, men samtidigt reviderades marsdata ner till 85.000 (från 126.000). Arbetslösheten sjönk till 5,4%, den lägsta nivån sedan maj 2008, men timlönerna ökade endast 0,1% (väntat +0,2%)

Enligt Bloomberg News prognos väntas sysselsättningen ha ökat med 225.000 i maj, arbetslösheten väntas ha varit oförändrad på 5,4% och timlönerna väntas (som vanligt) ha ökat 0,2%.

Ekonomerna på Credit Suisse New York, vars prognos ligger ungefär i linje med konsensus, noterar att ett utfall i linje med prognos skulle innebära ett tremånaderssnitt på runt 175.000 nya sysselsätta, vilket kan jämföras med över 300.000 i slutet av förra året.

”Delar av nedåtskiftet kan kopplas till minskad sysselsättning i energisektorn, samt en bredare nedgång i för jobben i tillverkningsindustrin – trender som vi tror kan hålla i sig i maj-siffrorna”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.

ADP:s rapport i onsdags visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökade med 201.000 personer i maj, efter +165.000 i april. Sysselsättningsindex i ISM:s industri-PMI steg till 51,7 i maj, från 48,3 i april, i tjänste-ISM sjönk sysselsättningsindex till 55,3, från 56,7. Veckodata har visat att antalet nyanmälda arbetslösa har legat på påtagligt lägre nivåer i maj jämfört med i april.

kl 18.30: Fed: William Dudley, Fed New York, talar om ekonomi och penningpolitik.
Vältajmat anförande, efter sysselsättningsrapporten, från en av Feds tre mest tongivande ledamöter. Han har tidigare uttryckt sig relativt ”duvaktigt” om utsikterna för högre Fedräntor, och bland annat noterat dollarförstärkningen som en nedåtrisk för USA-ekonomin.

Den 12 maj talade William Dudley om den första höjningen, när den nu kommer, som ett ”regimskifte” som kommer få implikationer för kapitalflöden, växelkurser och tillgångspriser, men han framhöll att marknaderna kommer att kunna förutse ”liftoff”, vilket bör dämpa turbulensen.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen backade i torsdagens handel medan marknaden nervöst inväntade resultatet från förhandlingarna om den grekiska skuldbördan.

Gruvbolagen hörde till dagens största förlorare, medan aktivistfonden Cevians inhopp i ABB lyfte verkstadsaktien till en topposition.

På obligations- och valutamarknaderna var svängningarna stora.

Vid stängning hade OMXS30 backat 1 procent till noteringen 1.625,0. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 15,6 miljarder kronor.

Från Greklandssamtalen meddelades att framsteg gjorts under onsdagsnatten, men inte i tillräcklig grad för att ett avtal skulle kunna slutas. ”Det var ett bra konstruktivt möte. Framsteg har gjorts vad gäller att förstå varandras positioner på grundval av de olika förslagen”, sammanfattade EU samtalen. Enligt uppgift ska parterna träffas på nytt under fredagen.

Räntorna på statsobligationer steg inledningsvis brant, men föll sedan tillbaka och slutade med ett par punkters nedgång. På samma sätt avancerade euron först kraftigt, för att på eftermiddagen återgå till morgonens nivåer. Den svenska kronan stärktes dock mot både dollar och euro.

I den stökiga miljön backade flertalet börser. Av de 30 aktierna i Stockholmsbörsens storbolagsindex steg endast två. I topp var ABB, sedan Christer Gardell via sin fond Cevian i enlighet med schweiziska börsregler flaggat för ett innehav på 3 procent. Aktien steg 3,3 procent.

Även Ericsson slutade dagen på plus med en uppgång på 2,4 procent. JP Morgan har höjt sin rekommendation till övervikt från tidigare neutral.

I botten av OMXS30 återfanns Boliden, som förlorade drygt 4 procent. Utanför index tappade gruvkollegan Lundin Mining nästan lika mycket. Såväl bas- som ädelmetaller förlorade mark och det för båda bolagen viktiga kopparpriset gick under 6.000 dollar per ton.

Även oljepriset föll, för dagen med omkring 2,5 procent inför fredagens Opec-möte. Enquest, Tethys Oil och Africa Oil noterades för nedgångar på 3 till 5 procent.

En rad verkstadsbolag som SKF, Assa Abloy och Sandvik gick ned mer än 2 procent. Lastbilsjätten Volvo, som bekräftade medieuppgifter om att bolaget sålt sitt innehav i Eicher Motors med en reavinst på 2,1 miljarder kronor, backade 0,6 procent.

Av storbankerna tog Swedbank bottenpositionen efter en nedgång på 1,6 procent, sedan Goldman Sachs sänkt sin rekommendation för aktien till sälj. Nordea, som fick en köprekommendation av investmentbanken, klarade sig dock bara marginellt bättre och tappade 1,4 procent.

Bland biometribolagen steg Precise Biometrics över 13 procent och Fingerprint Cards 4,5 procent, utan några för dagen uppenbara nyheter.

Investeringsbolaget Ratos steg 3 procent, sedan Kepler Cheuvreux höjt sin rekommendation till köp från tidigare minska.

Bilprovningsbolaget Opus, som höll sin första kapitalmarknadsdag, backade 4 procent efter att vd flaggat för fortsatt hård konkurrens i Sverige, men goda expansionsmöjligheter utomlands.

Det lilla, First North-debuterande spelbolaget Gaming Corps rusade hela 87 procent över teckningskursen på 7:50 kronor till 14 kronor.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1625,02
586,240
3556,38
11340,60
6859,24
2095,84
5059,13
20400,01
27309,68
1,1221
9,3026
8,2906
58,10
62,26
-1,02%
-0,99%
-0,77%
-0,69%
-1,31%
-0,86%
-0,79%
-0,44%
-0,88%
-0,04%
0,10%
0,14%
0,17%
0,37%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på fredrik.stenkil[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.