Home > Morgonrapport: Stark Europadata och lugn kring Fed talar för ytterligare köparstyrka

Morgonrapport: Stark Europadata och lugn kring Fed talar för ytterligare köparstyrka

USA-börserna sjönk svagt på tisdagskvällen medan det är överlag upp på börserna i Asien nu under natten.

Den japanska centralbanken, Bank of Japan, beslutade i linje med förväntningar vid sitt policymöte på onsdagen att låta den penningpolitiska hållningen vara oförändrad, de kommer att fortsätta att genomföra marknadsoperationer så att den monetära basen ökar i en takt på 80.000 miljarder yen per år.

Det amerikanska energidepartementet sänker sin prognos för den globala efterfrågan på olja till 93,09 miljoner fat per dag i genomsnitt under 2015, för 2016 höjs prognosen till 94,20 miljoner. Det globala utbudet på olja från länderna utanför Opec väntas vara 57,39 miljoner fat per dag i genomsnitt 2015 och 57,81 miljoner i genomsnitt 2016. I USA väntas produktionen av råolja uppgå till 9,23 miljoner fat per dag under 2015, en sänkning från den tidigare prognosen om 9,35 miljoner.

Onsdagen bjuder bland annat på tyska industriorder i februari och detaljhandel i euroområdet samma månad. På USA-agendan står tal av Fed-chefen i New York, William Dudley, och protokoll från FOMC-mötet i mars, då formuleringen ”patient” slopades.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

OMXS30, 1h-graf, 30 dagar
OMXS30, 1h-graf, 30 dagar

Det gap nedåt i OMXS30, som för knappt två veckor sedan triggades av Saudi Arabiens engagemang i Yemen, stängdes igår efter att Europeiska börser hämtade ikapp den uppgång USA-börser noterade i måndags medan vi fortfarande firade påsk. Anledningen härleds främst till att dåliga nyheter för amerikansk ekonomi återigen blivit positiva nyheter för börsen. Vad vi erfor under fjolårets ”taper tantrum” återupprepas nu delvis, med skillnaden att det nu handlar om försök att höja styrräntor istället för att skala tillbaka på obligationsköp. Identiskt är att billig finansiering och låg diskonteringsränta i framtiden alltid är bullish för tillgångspriser. För OMXS30 återspeglades detta alltså i att det samlade priset för Stockholmsbörsens mest omsatta storbolag åter etablerade sig ovanför 1690 punkter, närmare bestämt en stängning på 1697. Föga förvånande utgjorde 1700 visst motstånd och det ska bli mycket intressant att se ifall momentum håller i sig under dagen och köparna i OMXS30 tydligt visar att de anser börsen vara värd så mycket genom att hänga sig på köpknappen. Alternativet är att det latenta utbudet vid priser ovanför 1700 är betydande, utgjort av de investerare som anser priserna marknaden erbjuder är högre än vad de anser vara en korrekt värdering.

Uppenbarligen var så fallet under förra veckan, men för att stärka vårt, det vill säga köparnas, argument så rättfärdigar ett ökat lugn kring Fed samt gårdagens positiva makrodata från Europeiskt håll en positiv prisutveckling. Marktis sammanvägda inköpschefsindex för euroområdet steg nämligen till elva månaders högsta på 54,0 från 53,3. Enligt Markit signalerar PMI att euroområdets BNP steg 0,3 procent under det första kvartalet från föregående kvartal men mer noterbart att tillväxttakten sedan ser ut att växla upp de kommande månaderna. Vidare steg industrins producentpriser i euroområdet mer än väntat med 0,5 procent i februari, jämfört med föregående månad. Jämfört med motsvarande månad föregående år sjönk dock producentpriserna 2,9 procent. För Storbritannien satte PMI för tjänstesektorn sju månaders högsta på 58,9 jämfört med 56,7 i februari och de senaste mätningarna pekar mot att ekonomin växte 0,7 % i första kvartalet.

OMXS30, dagsgraf, 1 år
OMXS30, dagsgraf, 1 år

För svensk del kom dock SCB med dystra besked om tillståndet för svensk industri. Industriproduktionen sjönk 0,1 % i februari, från i januari. Väntat enligt SME Direkts enkät var i stället en liten uppgång om 0,3 procent. I årstakt sjönk produktionen 3,9 %, väntat var -1,3 %. Dessutom reviderades det starka utfallet i januari ned rejält. Industriorderna visade en liknande tendens, med svaga utfall i februari och rejält nedreviderade januaridata. Medan det går dåligt för svensk industri går det åtminstone desto bättre för tjänstesektorn, enligt SCB steg tjänsteproduktionen 3,1 % i årstakt i februari och Silf/Swedbanks tjänste-PMI steg till 57,2 i mars från 56,7 i februari.

Under dagen ser vi ett test ned mot 1690 som troligt innan köparna kan samla sig, och det faktum att amerikanska börser gav tillbaka uppgångar innan stängning igår kväll talar delvis emot, men huvudscenariot är priser upp mot 1720 kommande handelsdagar. Huruvida rådande värderingsnivåer går att argumentera för på lång sikt är dock en annan femma, men den frågan lär besvaras av Q1-rapporterna, och tillsvidare finns det som oftast ingen mening med att kämpa emot den stora massan och därmed trenden. 

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 8.00: Tyskland: industriorder februari
Stora slag i den månatliga utvecklingen på senare tid; -3,9% i januari efter +4,2% i december. Nu väntas en ökning med 1,5% i februari. Commerzbank: ”Februaristatistiken för industrin bör ytterligare lyfta den ekonomiska optimismen i Tyskland… Men specialfaktorer har troligen spelat en roll för att lyfta ökningstakten: Milt väder har haft en positiv effekt på produktionen, och en återhämtning i vad som har varit väldigt svaga order på flygplan har troligen lyft orderingången. Justerat för dessa faktorer ökade båda variablerna troligen bara måttligt”.

kl 11.00: EMU: detaljhandel februari
Detaljhandeln har varit något av ett glädjeämne för euroområdet de senaste månaderna, +3,7% i årstakt i januari, kanske med stöd av att den låga inflationen ökar köpkraften samtidigt som arbetslösheten trots allt minskar så sakteliga. Nu väntas en nedgång med 0,2% jämfört med i januari och en ökning med 2,8% jämfört med februari 2014.

kl 15.30: Fed: William Dudley talar om penningpolitik i New York
Chefen för Feds viktiga New York-kontor har varit sparsam med kommentarer den senaste tiden, efter att tidigare företrätt hållningen att Fed inte bör höja räntan för snabbt. På måndagen sade dock han att svaga jobbdata för mars talar för att BNP 1 kv blir ”ganska svag”, men att svagheterna på senare tid mest beror på temporära faktorer. Han upprepade också att tidpunkten för en första räntehöjning är databeroende, och att den ”ännu är osäker” – och enligt William Dudley kommer räntebanan efter den första höjningen bli ”relativt flack”.

kl 20.00: Fed: protokoll FOMC-möte 17-18 mars
Hur gick diskussionerna i kommittén inför beslutet att slopa den tidigare guidningen om att vara ”patient” i fråga om att höja räntan? Det nya budskapet var att en räntehöjning inte var trolig i april, men väl när kommittén ser ytterligare förbättringar på arbetsmarknaden och är ”rimligt säker” på att inflationen ska stiga till 2-procentsmålet på medellång sikt. FOMC sågs sig samtidigt föranledda att betona att det förändrade budskapet inte innebar att kommittén har beslutat sig för någon tidpunkt för den första räntehöjningen.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

På tisdagen fortsatte Stockholmsbörsen uppåt, även om det kom en liten avmattning i slutet av handeln från eftermiddagens tidigare dagshögstanivåer. Minskad oro över kommande räntehöjningar efter fredagens svaga amerikanska jobbrapport drev upp index på tisdagen.

OMXS30 stängde 1,3 procent högre på 1.697. Omsättningen i Stockholm stannade på 16,4 miljarder kronor.

Inom OMXS30-index lyfte tungviktare som H&M, Nordea och Ericsson. Handelsbanken och Swedbank stannade också på plus sedan Deutsche Bank höjt riktkurserna för de nordiska bankerna inför de kommande rapporterna. SEB slutade oförändrat.

Klart starkast av storbolagen gick Lundin Petroleum, som steg 5,3 procent med stöd från måndagens positiva utveckling för oljan. Bolag på mindre listor fick också känna av intresset: Enquest ökade 6,8 procent och Africa Oil 6,0 procent.

Krisdrabbade PA Resources steg också, med 4,9 procent, och bolagets finanschef Tomas Hedström berättade att företaget är öppet för alla tänkbara finansiella lösningar. ”Det viktiga är att vi behöver nya kontanta medel”, sade han till Nyhetsbyrån Direkt. Efter börsens stängning framkom att Gunvor Group meddelat PA Resources sin avsikt att inte bidra med ny finansiering i formen av aktiekapital eller nya lån till PA Resources. I tillägg till detta har Gunvor Group begärt återbetalning av ett utestående RBL-lån på 84 miljoner dollar plus upplupen ränta.

Försämringen inom olje- och gasbranschen överskuggar annars sannolikt positiva valutaeffekter för Sandvik och den relativa värderingen tycks hög för närvarande. Det skrev amerikanska investmentbanken JP Morgan i en översikt av europeiska verkstadsbolag på tisdagen.

Atlas Copco är ett mer aptitligt alternativ än Sandvik enligt JP Morgan – valutaeffekterna och företagsspecifika kostnadsåtgärder lär stödja resultatet och värderingspremien tycks befogad. Atlas Copco steg 1,9 procent och även Sandvik stärktes, dock inte lika mycket: 1,3 procent.

Trots det goda börshumöret syntes ett par aktier på minus och Volvo som backade lätt var en av dem. Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika minskade med drygt 8 procent i mars jämfört med motsvarande period i fjol.

Bland de mindre bolagen var det fortsatt köptryck i Profilgruppen som steg 12,9 procent. Dagens Industri skrev att det troligen finns mer att hämta i aktien, trots ett lyft för både bolag och aktiekurs från interna tillväxt- och effektiviseringsgrepp.

Även Diamyd fick en stark start på den nya veckan med en uppgång på hela 21,5 procent. Den enda nyheten som kommunicerades från bolaget under dagen var att det ska delta i ett forskningsinitiativ för att öka förståelsen för typ 1-diabetes.

Aktieägarna i G5 fick se sin aktie klättra med 7,2 procent. Preliminära siffror visade att bolagets intäkter uppgick till 96 miljoner kronor i det första kvartalet, vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 72 procent jämfört med motsvarande kvartal 2014.

Trots den breda börsuppgången i övrigt stängde Net Entertainment på minus 3,5 procent. SEB har sänkt sin rekommendation för aktien till behåll från tidigare köp. Aktien, som trots detta handlas vid toppnivåer, har en stark period bakom sig. På ett år är den upp över 80 procent och om man ser två år tillbaka har den stigit mer än 200 procent.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1697,43
3768,72
12123,52
6961,77
2076,33
4910,23
19803,49
25877,70
1,0846
9,3811
8,6496
52,96
58,26
1,31%
1,44%
1,30%
1,88%
-0,21%
-0,14%
0,83%
2,38%
0,33%
0,01%
-0,31%
-1,89%
-1,42%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på fredrik.stenkil[at]gmail.com

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.