Home > Morgonrapport: Statistik från Kina ger bränsle

Morgonrapport: Statistik från Kina ger bränsle

Stockholmsbörsen avslutade veckan svagt uppåt på fredagen efter att ha pendlat kring nollstrecket under eftermiddagen. Positiv sysselsättningsstatistik från USA bidrog till att få index över nollstrecket.

Den amerikanska arbetsmarknadsrapporten för november visade sig vara starkare än väntat. Superstormen Sandy hade ingen betydande påverkan på statistiken, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Stockholmsbörsen vände upp på beskedet, men utvecklingen dämpades något när Michigan-index över stämningen bland amerikanska konsumenter för december kom in klart sämre än väntat.

Statistik från Kina får Asienbörserna att stiga på morgonen

Marknadsöversikt
Marknadsöversikt

Stabil statistik från Kina i november, där såväl industriproduktion som detaljhandel ökade mer än de gjort på åtta månader, har fått de asiatiska börserna att stiga överlag i nattens handel. Amerikanska statsobligationsräntor visar rätt små förändringar från fredagen och euron handlas rätt stabilt mot dollarn trots att Italiens premiärminister Mario Monti i helgen aviserade att han kommer att avgå tidigare än planerat.

Novemberstatistik från Kina visade att både industriproduktion och detaljhandel steg oväntat mycket i november, samtidigt som inflationen var något lägre än väntat. Sämre var att exporten inte steg lika mycket som väntat.

På valutamarknaden handlas euron stabilt mot dollarn, runt 1:290, trots de senaste turerna i den italienska politiken. Mot de flesta andra större valutor försvagas däremot euron, bland annat mot yenen, som även stärkts mot dollarn.

Den svenska kronan har tappat ett par öre mot dollarn och euron under helgen.

På måndagens makroagenda vänds intresset främst mot statistik över svensk industriproduktion och industriorder i oktober, klockan 9.30.

Svensk industriproduktion har hållits uppe bra tidigare i år, trots svaga ledande indikatorer som inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets industribarometer. Men i september sjönk industriproduktionen kraftigt, -4,1 procent från i augusti, och analytikerna tror nu alltså att produktionen fortsatte att minska även i oktober. Enligt SME Direkts enkät väntas industriproduktionen ha sjunkit med 0,3 procent i oktober jämfört i september och sjunkit med 4,9 procent från oktober 2011.

På den utländska agendan står på måndagen bland annat tysk handelsbalans i oktober, fransk industriproduktion i november samt norsk november-KPI.

Senare i veckan kommer bland annat tung amerikansk statistik över detaljhandel, industriproduktion och KPI i november, men allra störst intresse lär riktas mot Federal Reserves räntebesked på onsdagskvällen.

Stockholmsbörsen 

OMXS30
OMXS30

Stockholmsbörsens OMXS30 stängde upp 0,1 procent till indexnivån 1.099, och aktier för 8,5 miljarder omsattes.

Föregående veckas handel präglades av obeslutsamhet. De flesta dagarna öppnade uppåt,  men stängde dagen kring öppningskursen efter pendlat med små rörelser kring nollstrecket.

Index är kortsiktigt överköpt, men den korta trenden är starkt uppåtriktad, och vi har inte fått några större rekyler ännu. Att index ”kramar” Bollingerbandet är ett tecken på styrka.

Det bästa vore om börsen tog en andhämtningspaus, konsoliderade och samlade kraft alternativt rekylerade ett par procent ned.

PM idag från Direkt

Börs övrigt

– Alliance Oil: uppdatering produktion november kl 8.00
– Alpcot Agro: presenterar skörderapport för tredje kvartalet
– Alliance Oil: telefonkonferens kl 11.00
– Vostok Nafta: telefonkonferens med webcast, presentation av
det ryska e-handelsföretaget Avito kl 16.00
– Beklädnad: veckostatistik från Tyskland av Textilwirtschaft
– Havsfrun: presenterar substansvärde
– Svolder: presenterar substansvärde
– Texas Instruments: presenterar uppdatering

Exklusive utdelning

– Skistar (2:50 kr)

Statistik

– Japan: BNP (def) 3 kv kl 0.50
– Japan: bytesbalans oktober kl 0.50
– Estland: BNP (def) 3 kv kl 7.00
– Tyskland: handels- och bytesbalans oktober kl 8.00
– Frankrike: industriproduktion oktober kl 8.45
– Danmark: KPI november kl 9.00
– SCB: industriproduktion oktober kl 9.30
– SCB: industrins order och leveranser, oktober kl 9.30
– Norge: KPI november kl 10.00
– AF: veckostatistik kl 10.45
– Italien: BNP (def) 3 kv kl 11.00
– Kina: handelsbalans november

Makro övrigt

– SEB: boprisindikatorn kl 8.30

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto