Home > Morgonrapport: Sverige mot strömmen med ränte- och valutaförsvagning

Morgonrapport: Sverige mot strömmen med ränte- och valutaförsvagning

God morgon!

USA-börserna sjönk svagt på tisdagen medan det är överlag upp i Asien inför kinesisk statistik nu under morgonen över bland annat industriproduktion och detaljhandel. Japanska räntor stiger 1-2 punkter, med tioårsräntan 1 punkt upp till 0,46 %. Den japanska bytesbalansen visade i mars det största överskottet på sju år. Överskottet var 2.795 miljarder yen, långt över väntade 2.061 miljarder yen och i stort sett en fördubbling från föregående månad. Bakom det ökade bytesbalansöverskottet ligger bland annat förbättringar i handelsbalansen, med stöd av en billigare energiimport. Till detta kommer ökade turistinkomster i yenförsvagningens spår.

Fed-chefen i San Fransisco, John Williams, som röstar i FOMC i år, sade i ett tal på tisdagskvällen att han för tillfället befinner sig i ett ”vänta och se-läge” vad gäller kommande räntehöjningar. Han håller ett öga på inkommande data och känner ingen press på att besluta sig för något nu.

Stockholmsbörsen handlas idag endast halvdag inför Kristi himmelsfärd imorgon, men makroagendan tar inte uppehåll för det, tvärtom. Först ut är den kinesiska aprilstatistiken, detta följs av svenska inflationsförväntningar samt tysk preliminär BNP för det första kvartalet. Senare under förmiddagen följer preliminär BNP från fler euroländer och euroområdet som helhet, liksom brittisk arbetslöshet och inflationsrapport. Till eftermiddagen kommer tung statistik över amerikansk detaljhandel i april.

På den i Sverige helgstängda torsdagen vankas dessutom ytterligare USA-data, över bland annat april-PPI och nyanmälda arbetslösa förra veckan. Trevlig ledighet! Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

Att svaga inflationssiffror sänkte svenska räntor och kronan cirka 0,8 % mot euron var inte nog för att streta emot börsnedgångarna i Asien, Europa och USA som drevs av fortsatt stigande räntor på internationella obligationsmarknader, det ska till mer än så för att slippa korrelationen helt. Svenska KPI-inflationssiffran landade på -0,2 % mot väntade +0,2 % och KPIF (KPI rensat för boräntor) landade på 0,7 % mot väntade konsensus på 0,9 %. Värt att komma ihåg är att Riksbankens prognosbana dessutom låg strax över dessa förväntningar. Euron fortsatte dock sin appreciering mot dollarn, men kron- och ränteförsvagningen kan åtminstone bidragit till att OMXS30 sjönk 1,05 % och därmed inte lika mycket som Euro Stoxx 50 och DAX på -1,4 % och -1,7 % respektive.

En av orsakerna som försökts användas som förklaring till fallande priser på obligationer, utöver att det föregås av ett långvarigt rally utan andhämtningspaus, är att inflationen kan vara på väg att återvända vilket rättfärdigar högre nominella räntor och mindre hetsiga centralbanker. Detta resonemang håller åtminstone under gårdagens handel då inflationstesen punkterades på svenskt håll och räntorna på de svenska statsobligationerna sjönk i motsats till tyska och amerikanska som fortsatte att stiga, även om marknaden fortsatt är något ställd till varför.

Bankernas ekonomer trodde redan innan senaste Riksbanksmötet att styrräntan skulle sänkas ytterligare men fick då nöja sig med utökad QE, men eftersom den återfunna inflationen Ingves och Flodén stoltserat med nu åter är borta väntar sig både Swedbank och Danske Bank att det kan komma ytterligare lättnader redan vid direktionsmötet på måndag. Hopp kan dock ställas till inflationsförväntningarna som publiceras idag, vilka Riksbanken betonat vikten av.

När det gäller våra kära greker genomfördes betalningen de facto till IMF, dock kom 650 av de 750 miljoner euro som betalades in från en så kallat SDR (Special Drawing Rights)-reserv på landets IMF-konto, pengar som enligt reglerna måste ersättas inom en månad.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag

kl 7.30: Kina: detaljhandel, industriproduktion, fasta investeringar april
Det har funnits tecken på en inbromsning i Kina, men tolkningen av utvecklingen i första kvartalet har sedvanligt försvårats av kalendereffekter i samband med det kinesiska nyåret. Industriproduktionen väntas ha ökat 6,0% y/y, upp från 5,6% i mars, medan detaljhandeln antas ha ökat 10,4% y/y, upp från 10,2% i mars.

kl 8.00: Tyskland: BNP (prel) 1 kv
Europas motor har visat tecken på att hacka på senare tid. BNP första kvartalet väntas ha ökat med 0,5% q/q, ned från 0,7% fjärde kvartalet. Commerzbank tror att tillväxtskillnaderna mellan de stora euroländerna troligen minskade betydligt i starten av året, med Tyskland på +0,3% q/q.

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar – penningmarknadsaktörer
Riksbanken har under en tid betonat vikten av att inflationen bottnat och att inflationsförväntningarna är på väg upp, nu senast i protokollet från det penningoplitiska mötet i april. Inflationsförväntningarna har stabiliserats på något högre nivåer efter att tidigare visat en oroväckande tendens till att falla även på sikt. De femåriga förväntningarna har legat på 1,9 procent de senaste två månaderna, efter att tidigare ha varit nere på 1,7 procent som lägst.

Inflationsförväntningarna brukar dock följa den faktiska inflationen, som oväntat vände ned i april. Eftersom KPI kom så sent som i går lär det dock först i nästa mätning eventuellt visa sig i inflationsförväntningarna. I juni publiceras nästa stora enkät, inklusive arbetsmarknadens parter, som kommer att bli en viktig pusselbit för Riksbanken, särskilt inför den stundande avtalsrörelsen 2016.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser april
Bostadspriserna fortsätter upp mot ständigt nya rekordnivåer. I mars steg bostadspriserna totalt med 14,9 procent i årstakt. Finansinspektionens tidigare annonserade, men nu uppskjutna, amorteringskrav kan förstärkt köpsuget under våren. Trots ideliga varningar är hushållens skuldsättning dock inte på Riksbankens aktionsradar just nu, inflationen är prio ett.

kl 11.00: EMU: BNP (prel) 1 kv
Tillväxtutsikterna har stadigt förbättrats i euroområdet och BNP väntas nu öka 0,4% q/q, efter +0,3% 4 kv. EU-kommissionen reviderade nyligen upp BNP-prognosen för 2015 till 1,5% (1,3%).

Commerzbank noterar att euroområdets ekonomi har haft medvind första kvartalet. Hushållens och företagens förtroende har tagit stöd av lägre oljepriser medan euroförsvagningen gett stöd åt exporten. En viktig faktor har även varit byggsektorn, där aktiviteten gynnats av en ovanligt mild vinter. Allt detta talar för en kraftig uppgång i BNP, vilket också signalerats av förbättrade barometerdata. Men hårda data ger skäl för försiktighet och Commerzbank tror ”bara” på en tillväxt på 0,4% q/q. Jämfört med fjärde kvartalets +0,3% och givet de gynnsamma förhållandena så skulle det vara en rätt blygsam acceleration i tillväxten. ”Detta skulle stötta vårt antagande om att hög privat skuldsättning och ännu inte åtgärdade störningar på fastighetsmarknaden i flera länder förhindrar en starkare uppgång i euroområdet”, skriver Commerzbank.

kl 11.30: BOE: inflationsrapport
Commerzbank: Även om inflationsrapporten är av intresse så har inte så mycket hänt sedan februarirapporten, mer än att BNP första kvartalet kom in lägre än väntat vilket kan ge en nedrevidering av helårsprognosen. I övrigt väntas BOE-chefen Mark Carney måla en relativt ljus bild av ekonomin och betona att inflationen fortsätter att ligga runt noll, även om den senaste uppgången i oljepriset kan minska nedåtrisken i KPI.

BOE har inte använt presskonferensen vid inflationsprognoserna till att ge marknaderna guidning om framtiden. Med valet ur vägen kommer marknaden leta efter viss guidning, särskilt i spåren av den senaste tidens radiotystnad. ”De kan komma att bli besvikna: Det huvudsakliga budskapet från BOE på sistone har bara varit att policyprocessen kommer att vara långsam och gradvis. Vi väntar oss att detta upprepas denna veckan”, skriver Commerzbank.

kl 14.30: USA: detaljhandel april
Antas ha ökat med 0,2% under månaden, efter en uppgång med 0,9% i mars. Exklusive bilar och bensin väntas en uppgång med 0,5%, samma som i mars. Credit Suisse: Utsikterna för en vändning upp i BNP andra kvartalet beror i hög grad på utvecklingen i privat konsumtion. Detaljhandeln för april kommer att bli första viktiga testet. Totalsiffran bör dämpas av nedgången i fordonsförsäljning, som föll i april. ”Kärnhandeln” väntas ha en bättre utveckling.

Rapporter

Stockholmsbörsen:
Mekonomen (kl 7.30), Alltele (kl 8.45), Rottneros (kl 8.45), Addtech (kl 11.00-12.00), Peab (kl 11.00), CTT Systems (kl 16.00), East Cap Explorer, Lundin Gold, Semafo (före Torontobörsens öppning)

NGM:
Crown Energy

First North:
Starbreeze, Vigmed

Aktietorget:
Archelon, Ecoclime Comfort Ceilings, NFO Drives

Övriga Norden:
NKT Holding (kl 7.30), Lerøy Seafood Group (kl 8.00), G4S (”interim management statement”), Mærsk, Opera Software, Prosafe

Övriga Utländska:
Deutsche Telekom (kl 7.00), Vimpelcom (kl 7.00), Cisco (efter USA-börsernas stängning), Mondi, Salzgitter

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Stockholmsbörsen vände åter nedåt på tisdagen, sedan både amerikanska och asiatiska index noterats i rött. Nedgången var bred, med såväl verkstad som telekom och bank på minus. Inte ens en svagare svensk krona i spåren av låga inflationstal hjälpte de exporttunga bolagen.

Vid stängning var OMXS30-index 1,1 procent ned till noteringen 1.600,1 efter en viss återhämtning mot slutet av dagen. Aktier för 18,4 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. I Europa i övrigt noterades ännu större nedgångar på flera håll. Bland annat sjönk tyska DAX 1,7 procent och brittiska FTSE100 1,2 procent.

De grekiska förhandlingarna fortsatte emellertid med det försiktigt positiva budskapet att Eurogruppen välkomnade ”de framsteg som har gjorts hittills” i diskussionerna om ett reformprogram. Landet genomförde också en återbetalning till IMF.

Obligationsräntorna steg globalt, dock något mindre i Sverige än på flera andra marknader.

På svensk hemmaplan visade färsk statistik att konsumentprisindex oväntat sjönk med 0,2 procent i april. Då analytikerna enligt SME Direkts sammanställning hade räknat med en lika stor uppgång, ökade spekulationerna om ännu en räntesänkning, vilket ledde till att kronan tappade mark på valutamarknaden. Dollarn föll dock samtidigt brant mot euron och noterades därför i stort sett oförändrad i svenskräkning.

Byggjätten Skanska tog bottenpositionen bland storbolagen med en nedgång på 2,8 procent. Nästan lika mycket backade vitvarutillverkaren Electrolux.

Gruvbolaget Boliden noterade en nedgång på 2,3 procent. I sektorn tappade vidare Lucara Diamond 1 procent inför tisdagens rapport. Lika mycket backade Lundin Mining. Mot trenden gick guldgrävaren Semafo, som var upp 2,4 procent.

Ensam på plus i storbolagsindex var Lundin Petroleum, som stängde strax över nollstrecket med stöd av högre oljepriser.

Bland verkstadsbolagen föll Sandvik 2,3 procent, medan Alfa Laval och Atlas Copco tappade drygt 1 procent.

På kontinenten backade fordonsbolagen markant och även i Stockholm hörde sektorn till de större förlorarna. Volvo och Autoliv tappade cirka 1,5 procent och en rad mindre bolag som Concentric, Haldex och Bulten förlorade över 2 procent för dagen.

Lite bättre gick det för investmentbolaget Kinnevik, vars delägda dotterbolag Zalando höjde sin intäktsprognos och därefter avancerade 2,5 procent på Frankfurtbörsen. Kinneviks B-aktie backade något mindre än marknaden generellt.

I banksektorn stack Handelsbanken ut med en nedgång på 1,5 procent, men även Nordea och Swedbank noterades klart på minus. Bäst klarade sig SEB, som slutade dagen 0,2 procent ned.

Uppåt var det däremot för spelbolaget Unibet. Aktien steg 2,8 procent efter en rekommendationshöjning.

Läkemedelsbolaget Medivir steg 2,5 procent sedan vd Niklas Prager enligt ett pressmeddelande köpt 10.000 aktier i bolaget.

Klädbolaget Björn Borg förlorade mark sedan bolaget redovisat lägre försäljning och resultat för det första kvartalet, jämfört med fjolåret. Bolagets förklaring att leveransförskjutningar störde jämförelsen bet inte på marknaden, som handlade ned aktien 5,4 procent.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:40)

OMXS30
Oslo OBX
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1600,10
589,920
3573,10
11472,41
6933,80
2099,12
4976,19
19721,02
27447,48
1,1253
9,3381
8,2991
61,36
67,78
-1,05%
-0,49%
-1,42%
-1,72%
-1,37%
-0,29%
-0,35%
0,48%
0,15%
0,29%
-0,03%
-0,32%
1,00%
0,53%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på fredrik.stenkil[at]gmail.com

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.