Home > Morgonrapport: Tyngsta rapportdagen – ABB, VOLV, AZN, ASSA, SECU

Morgonrapport: Tyngsta rapportdagen – ABB, VOLV, AZN, ASSA, SECU

ECB kommer från den 11 februari inte längre tillåta grekiska statspapper som säkerhet vid lån. Det undantag som hittills funnits har gjort det möjligt för banker att använda grekiska statspapper som säkerheter trots att de inte uppfyllt de krav på kreditbetyg som normalt ställs. ECB uttalade sig att ”Rådets beslut baseras på det faktum att det för närvarande inte är möjligt att anta en framgångsrik lösning på programöversynen, och det går i linje med existerande regler för eurosystemet”. Grekiska banker tvingas nu vända sig till den nationella centralbanken för likviditetsstöd, till högre räntor än vad som erbjudits via ECB:s facilitet. Idag blir den rapportdag med flest rapporterande OMXS30-bolag och utöver detta släpps en hel del makrostatistik, bland annat tyska industriorder, EU-kommissionens ekonomiska prognos och amerikansk handelsbalans.

Analys sponsrad av BNP Paribas

Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.

Gå till bnpp.se

Dagens analys

ABB, dagsgraf, 1 år
ABB, dagsgraf, 1 år

När ABB rapporterar bokslut är det som vanligt fokus på orderingången. Under Q4 bidrog oljeprisfall samt kinesisk inbromsning till osäkerhet som investerare nu hoppas få lugnad.  Divisioner som hamnar i fokus är därför Process Automation med störst exponering mot oljepriset samt Discrete Automation & Motion där kinesisk industri kan dra ha dragit ner på investeringar om ekonomin vuxit långsammare. Snittanalysen för orderingång hamnar på 9,8 miljarder vilket skulle vara ned 2 % på årsbasis och ned 13 % jmf med Q3. Även ebitda-marginal väntas försämras jämfört med Q3 på grund av sjunkande orderböcker för ett år sedan som nu tynger organisk tillväxt och då även pressar marginaler. Jämfört med Q4 2013 skulle det dock vara en förbättring ifall marginalen föll ut enligt förväntan på 13,7 %. För intäkter ligger uppskattningen i snitt på 10,7 miljarder dollar. De långvariga frågetecknen är ifall Power Systems har lyckats nå lönsamhet samt hur prispress motverkas med kostnadsbesparingar. Aktien handlas till T12M P/E på 18,7 och EV/EBITDA på 8,8. Rapporten släpps kl 7, VD-intervju släpps kl 7:30 på Youtube, därefter hålls presskonferens och webbkonferens för analytiker.

Volvo, dagsgraf, 1 år
Volvo, dagsgraf, 1 år

Inför Volvos rapport väntar sig analytiker en förlust på 1,9 miljarder kr, dock till största del på grund av avsättningar till EU:s konkurrensutredning, nedskrivningar på anläggningsdivisionen i Kina samt omstruktureringskostnader. Justerat för dessa är konsensus en vinst på 3 697 miljoner vilket skulle göra rörelsemarginalen till 4,9 %. En stark lastbilsmarknad i Nordamerika väntas väga upp för ett svagare Latinamerika och en dålig anläggningsmarknad i Asien. Orderingången väntas öka 8 % till 56 971 lastbilar. Utsikter för 2015 ligger givetvis också i fokus, analytiker hoppas på uppreviderade USA-estimat men tror att försäljningen av anläggningsmaskiner kan väntas gå ännu sämre framöver. Konsensus för utdelning är 2,85 kr per aktie. Volvos värderingsmultiplar är T12M P/E på 34,2 och EV/EBITDA på 11,9. Rapporten släpps 7:20.

Astra Zeneca, dagsgraf, 1 år
Astra Zeneca, dagsgraf, 1 år

Nu när uppståndelsen kring Pfizer-bud på Astra Zeneca lugnat sig, även om Pfizer fortsatt framhävt fördelarna och möjligheten till skatteinversion, kommer intresse för Q4-rapporten hamna på utvecklingen av forskningen. Största fokus är hamna på framstegen med cancerportföljen samt blodproppshämmaren Brilinta. Vinst per aktie väntas vara i stort sett oförändrad och intresse riktas därför mot tillväxtstrategi framöver, till exempelvis utveckling av dess diabetesportfölj samt hur de kan styra expansion mot tillväxtmarknader. Astra Zeneca-aktien värderas till EV/EBTIDA på 7,6. Rapporten släpps kl 8 och följs upp av två telefonkonferenser.

Assa Abloy, dagsgraf, 1 år
Assa Abloy, dagsgraf, 1 år

Assa Abloy väntas ha ökat försäljningen till 15,5 miljarder kronor genom förvärvad tillväxt på 7 % och organisk på drygt 3 %. Hur mycket förvärv som planeras under 2015 är även av främsta intresse. Marknaden hoppas få höra om fortsatt stark USA-marknad, att Europa inte försämras och att Kina kan komma att gå bättre under 2015 i takt med att byggandet återfår bättre fart. Konsensus för rörelsevinst ligger på en ökning till 2593 miljoner och rörelsemarginal 16,7 %. Efter en stark prisutveckling ligger nu Assa Abloys T12M P/E-tal på relativt höga 30,6 och EV/EBITDA ligger på 20,9. Rapporten släpps kl 8.

Securitas, dagsgraf, 1 år
Securitas, dagsgraf, 1 år

När det kommer till Securitas är frågan om de kommer behålla bedömning av tillväxt under 2015 på ’ett par procent’ i Nordamerika och ’någon procent’ i Europa. Den utdragna effekten av ökade kostnader för anställda på grund av amerikansk hälsoreform väntas gå in i slutskedet. Försäljning av säkerhetslösningar och teknologi stod för 9,5 % av omsättningen under Q3 och till i slutet av 2015 har företaget uttryckt mål om att denna ska uppgå till 18 % med högre marginaler som följd. Det är nu upp till bevis om teknikförsäljningen i Nordamerika lyckats komma på banan för att nå målet. Kvartalsomsättningen väntas landa på en ökning till 18,5 miljarder kr och ökning av ebita-resultat till 967 miljoner. Snittestimat för utdelning ligger upp något till 3,06 kr. Securitas handlas till T12M P/E 18,7 och EV/EBITDA 12,3. Rapporten släpps kl 8.

Få morgonrapporten till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Detta händer idag 

kl 8.00: Tyskland: industriorder december
Sjönk tillbaka i november efter ett par starka månader och väntas nu stiga 1,5% m/m.

Unicredit: ”Typsikt sett släpar hårddata efter sådana ledande indikatorer, som redan gett signaler om en återhämtning av förtroendet i Europas största ekonomi. Acceleration av ekonomiskt momentum ligger i korten 1 kv”.

kl 9.30: SCB: tjänsteproduktion december
Utvecklats klart bättre än industriproduktionen. Nordea spår +3,5% y/y.

kl 9.30: SCB: industriproduktion december
Bjudit på många sorger och bedrövelser på senare tid. Trots starka indikationer i form av PMI och KI-barometer vägrar industriproduktionen att ta fart. Nu i januari spås industriproduktionen öka 0,9 procent, enligt SME Direkts enkät, och sjunka med 3,6% i årstakt.

Nordea: ”Produktionen i tillverkningsindustrin har varit på en nedåtgående trend länge. Indikatorer tyder på att produktionen bör bottna snart, även om någon markant uppgång inte verkar ligga runt hörnet.”

kl 11.00: EU: kommissionen publicerar ekonomisk prognos
I höstprognosen, i november, såg EU-kommissionen en BNP-tillväxt i euroområdet på 1,1% 2015 och 1,7% 2016. Inflationsprognosen pekade mot +0,8% 2015 och +1,5% 2016. Enligt kommissionen skulle såväl inhemsk ekonomi som export bidra till en ökande aktivitet framöver, men ”inte tillräckligt snabbt”.

kl 13.00: BOE: räntebesked
Väntas i stort sett bli en icke-händelse. En enig analytikerkår tror att räntan väntas lämnas oförändrad till 0,50%. Protokollet från det senaste räntemötet visade att de två reservanter som tidigare velat höja styrräntan rättade in sig i ledet och att det därmed var helt enigt i policykommittén om oförändrad ränta. Ytterligare information kommer i BOE:s inflationsrapport den 12/2.

kl 14.30: USA: antalet nya arbetslösa, veckostatistik
Väntas ha ökat till 290.000 efter den oväntat kraftiga nedgången till 265.000 veckan före.

kl 14.30: USA: handelsbalans december
Handelsunderskottet minskade kraftigt i november, då det fallande oljepriset drar ned importnotan. Underskottet spås minska igen i december. I andra riktningen verkar dock den allt starkare dollarn, som hämmar USA:s export.

Samtliga börshändelser och estimat för veckan hittar du här!

Senaste börsnyheterna

Efter flera uppgångsdagar i följd på Stockholmsbörsen var en rekyl ett faktum på onsdagen.

En tydlig nedgång i oljepriset påverkade det generella börshumöret negativt och bland aktierna tyngde ett flertal rapportbolag.

OMXS30 stängde 0,9 procent lägre på nivån 1.579,3, och omsättningen uppgick till 22 miljarder kronor på Stockholmsbörsen

Inom OMXS30-index var det flera bolag som öppnade böckerna för det fjärde kvartalet på onsdagen, och kursrörelserna var tydliga.

MTG, som rapporterade en högre vinst än väntat, inledde sessionen på plus. När väl aktiemarknaden började ta fasta på bolagets förutsägelser om hur den starkare dollarn och den svagare rubeln kommer att slå mot resultatet under 2015 vände aktien plötsligt ned och stängde på minus 6,7 procent.

Med tanke på den senaste tidens starka kursutveckling i Handelsbanken var förväntningarna höga. Marknaden tyckte dock inte att bokslutet räckte och aktien avslutade hela 5,3 procent lägre. Det viktiga räntenettot missade förväntningarna i kvartalet och kreditförlusterna tog ett oroväckande kliv upp. Att Société Générale sänkt sin rekommendation till sälj från behåll fanns också i den negativa vågskålen.

Efter en rusning på nästan 20 procent sedan förra veckan vände oljan tvärt nedåt på onsdagen. Veckostatistik visade att de amerikanska oljelagren ökade mer än väntat vilket tog WTI-oljan drygt 4 procent lägre.

Inte helt oväntat påverkades Lundin Petroleum, att oljebolaget dessutom levererat en rapportmiss bidrog till kursnedgången på 3,7 procent. Det som tyngde i rapporten var främst engångsposter efter bland annat misslyckad prospekteringsborrning.

En ljusglimt var Getinge som avancerade 2 procent efter beskedet att straffet från det amerikanska läkemedelsverket stannar vid förannonserade 500 miljoner kronor.

Även bolag utanför Stockholmsbörsens storbolagslista bjöd på kursrörelser.

Mycronic var ett tydligt exempel efter att aktien stängt 26 procent högre. IT-företagets kraftiga försäljningsökning bidrog till att bolagets rörelseresultat ökade till 231 miljoner kronor (42) under fjärde kvartalet.

Trots att Loomis rapport inte uppfattades som mer än ”stabil” av analytiker klättrade aktien 7 procent. Att kontanthanteringsbolaget kunde förklara den uteblivna organiska tillväxten i Europa kan ha bidragit till lyftet.

Stora Ensos resultat för det fjärde kvartalet var vid första anblick starkt, men en noggrannare kontroll av siffrorna suddar delvis ut den bilden, säger några analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Stora Ensos A-aktie avslutade onsdagen på minus 4,2 procent.

Gunnebo var ett av dagens sänken på listan över medelstora bolag, sedan marknaden fäst en större vikt vid säkerhetskoncernens minskade orderingång än en förhållandevis hög rörelsemarginal. Aktien handlades ned 4,5 procent.

Elekta återhämtade lite av morgonens 6-procentiga tapp och stannade 1,9 procent lägre. Det som pressade aktien var att Carnegie tagit ned medicinteknikbolaget till behåll från tidigare köp.

Senaste prisutvecklingen (~kl. 06:15)

OMXS30
EURO STOXX 50
Frankfurt DAX
London FTSE 100
S&P 500
DJIA
Nasdaq Comp.
NIKKEI 225
HANG SENG
EUR/USD
EUR/SEK
USD/SEK
WTI Termin
Brent Termin
1579,31
3415,53
10911,32
6860,02
2041,51
17673,02
4716,70
17548,62
24813,36
1,1352
9,3960
8,2772
48,42
54,42
-0,89%
0,04%
0,19%
-0,17%
-0,42%
0,04%
-0,23%
-0,74%
0,55%
0,16%
0,07%
-0,10%
-0,06%
0,48%

Börsnyheter och Teknisk Analys varje dag klockan 12.00

Av: Fredrik Stenkil för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på [email protected]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto