Home > Mycket diskussion, men inget beslut om ”tapering” väntas under Fomc

Mycket diskussion, men inget beslut om ”tapering” väntas under Fomc

Federal Reserves räntekommitté, Fomc, kommer förmodligen att ägna en stor del av nästa veckas räntemöte till frågan om ”tapering”, nedskalning av QE3-programmet, men det kommer knappast att ske några betydande förändringar redan nu.

Det skriver Neal Soss och Dana Saporta, USA-ekonomer på Credit Suisse, i ett kundbrev inför Fomc-mötet den 18-19 juni.

De konstaterar att såväl ”hökar” som ”duvor” i Fed-kommittén har goda skäl att framhålla att Feds okonventionella metoder fungerar när det gäller att öka sysselsättningen och att säkra en hållbar ekonomisk återhämtning. Samtidigt verkar de flesta ledamöterna vara ivriga att dra ned takten i
balansräkningsexpansionen” så snart inkommande data tillåter.

”Men även om Fomc hade övervägt att reducera storleken på köpen redan vid junimötet så argumenterar den blandade statistiken och marknadsoron sedan ordförande Bernankes kongresstal den 22 maj för en senareläggning av tapering”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.

De tror för egen del att Fed kommer att fortsätta att köpa obligationer i nuvarande takt, 85 miljarder dollar per månad, ytterligare några månader, det bästa tillfället att börja minska takten kan komma senare i år – till exempel i september.

”Men om Fomc skulle inleda tapering tidigare än väntat, i juni eller juli, kommer beskedet troligen att åtföljas av särskilt duvaktig retorik, för att mildra smällen för de finansiella marknaderna”, skriver Neal Soss och Dana Saporta.

Ekonomerna räknar vidare med att pressmeddelandet i samband med nästa veckas räntebesked från Fed kommer att bekräfta den dämpning i inflationen samt svagare momentum för tillverkningsindustrin som har visats i aktuell statistik. Men samtidigt kommer Fomc troligen att betona tecknen på uthållighet bland konsumenterna och fortsatt sysselsättningstillväxt.

”Fomc kan till och med rapportera att den behöver ’ytterligare några månaders data’ för att bättre utvärdera effekterna av de finanspolitiska neddragningarna på den ekonomiska aktiviteten. Vi skulle tolka ett sådant språk som ett försök att lägga upp bollen för en annonsering om tapering den 18 september”, skriver Neal Soss och Dana Saporta.

Wall Street Journals Fed-reporter Jon Hilsenrath skrev i helgen att Fed-ledamöterna nästa vecka kommer att signalera att de ännu befinner sig på väg mot att minska tillgångsköpen senare i år, om ekonomin inte blir en besvikelse.

Enligt Jon Hilsenrath var fredagens sysselsättningsrapport ”bra, men inte jättebra”, och den bör ha försäkrat Fed-ledamöterna om att de kan invänta mer data innan de vidtar ett så ”känsligt steg” som att börja trappa ned köpprogrammet.

”Men de kan vid nästa möte komma att peka på förbättringar som de har sett i ekonomin, ett villkor för att minska omfattningen på programmet med kvantitativa lättnader”, skrev Jon Hilsenrath.

Credit Suisse-ekonomerna kan samtidigt tänka sig att vissa tekniska faktorer kan tala för att Fed börjar skala ned obligationsköpen, i synnerhet när det gäller de bostads-relaterade så kallade MBS:erna.

De konstater att Fed gör vad den kan för att ”köpa så mycket MBS som möjligt” utan att störa funktionen på bolånemarknaden. Men samtidigt måste det finnas en gräns för hur aggressiva Fed kan vara; centralbanken köper för närvarande MBS:er i en takt på 480 miljarder dollar per år, men nuvarande emissionstakt uppgår endast till knappt 150 miljarder dollar per år.

Det kan också ifrågasättas hur länge Fed verkligen kan fortsätta att köpa statsobligationer i nuvarande takt, i synnerhet givet att mindre dåliga budgetutsikter antyder att Fed skulle köpa statspapper för motsvarande 100 procent av budgetunderskottet 2014 – om köpen fortsätter i nuvarande takt.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto