Home > ”Mycket skeptisk” till att Grekland kan räddas

”Mycket skeptisk” till att Grekland kan räddas

Det sade han i en intervju med tv-kanalen ARD på söndagen, rapporterar Bloomberg New.

Han sade att det inte är troligt att Grekland kommer att uppfylla kraven i sitt stödpaket. Skulle så vara fallet kommer Grekland inte att få något ytterligare stöd, enligt Philipp Rösler.

”Vad som är tydligt: om Grekland inte uppfyller dessa villkor kan det inte bli några ytterligare utbetalningar”, sade han.

Enligt den tyska tidningen Der Spiegel kommer IMF att stoppa utbetalningen av ytterligare stöd till Grekland, vilket skulle göra det mer troligt att landet blir insolvent i september, enligt Bloomberg News.

Med hänvisning till EU-källor skrev Der Spiegel på söndagen att det redan nu står klart för IMF, EU och ECB att Grekland inte kommer att kunna nå målet om att sänka statsskulden till 120 procent av BNP till 2020.

Skulle Grekland missa målet krävs stöd om ytterligare 10-50 miljarder euro, något som vare sig IMF och ett antal euroländer är beredda till.

Enligt Der Spiegels uppgifter ser ledare i euroområdet en grekisk euro-exit som hanterbar även om de vill stärka landets finanser innan den permanenta stödmekanismen ESM är på plats.

Källorna uppger att ECB kan komma att hjälpa Grekland till dess. Enligt uppgifterna behöver Grekland betala runt 3,8 miljarder euro till centralbanken den 20 augusti. Greklands regering kan komma att emittera statsskuldsväxlar för motsvarande belopp till grekiska banker, som sedan skulle lämna in dem som säkerheter hos ECB, vilket skulle säkra ytterligare stöd.

Wall Street Journal skriver på måndagen, med hänvisning till en icke namngiven senior regeringskälla i Grekland, att Greklands nytillträdda regering avser att göra budgetnedskärningar på ytterligare miljardtals euro och räknar med att presentera några av dem denna vecka när trojkans inspektörer kommer till Grekland.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto