Home > Nasdaq befinner sig vid toppen 2007

Nasdaq befinner sig vid toppen 2007

Nasdaq Composite utvecklades starkt under förra veckan och punkterade viktiga motstånd. Index noteras i dagsläget på 2841,62 och har de senaste dagarna fallit tillbaka ner mot MA-20.

Den 9:e februari skrev jag: Ännu finns det inget som säger att toppnivån nu är nådd och vi siktar på 2860 som framstår som ett tydligt hinder.

Index tog sig som väntat upp till 2860 som utgör toppen 2007. Dagens notering ökar spänningarna och innan jag går in på det tekniska läget är det värt att se över hur de övriga amerikanska indexen förhåller sig.

I diagrammet nedan ser vi att Nasdaq har haft en långsiktigt starkare performance än S&P 500 och Dow Jones. Det är endast Nasdaq som har återhämtat 100 procent av den större nedgången som skedde under 2008, och detta medför att index befinner sig vid intressanta nivåer. Av denna bakgrund anser jag det är värt att hålla ett extra öga på hur Nasdaq utvecklas den kommande tiden.

Den nedre delen av diagrammet illustrerar VIX-index , som enkelt uttryckt speglar marknadens förväntningar om hur mycket USA-börsen ska fluktuera eller svänga under den kommande månaden. Indexet, som också kallas för rädslans index eller riskindex, anses av många marknadsexperter vara en träffsäker temperaturmätare på placerarnas riskvilja och ”sentimentet” på marknaden.

När VIX befinner sig under 16 anser väldigt få att det finns någon som helst risk att investera i aktier. De senaste 24 åren har börsen (S&P 500 som är en bra måttstock) hållit sig under denna nivå under 48 procent av tiden. Det är under dessa perioder som de största uppgångarna skett. Faller VIX allt för lågt ska vi vara uppmärksamma.

Dow Jones - Nasdaq - S&P 500 - VIX
Dow Jones - Nasdaq - S&P 500 - VIX

I det längre perspektivet (från ett till flera år) är trenden upp där index befinner sig 11,2 procent från MA-200 som jag använder för att definiera den längre trenden. Samtliga glidande medelvärden är sorterade i rätt ordning och pekar upp, vilket innebär att vi ska fortsätta navigera efter uppgång på längre sikt.

På kortare sikt (från någon dag till några veckor) vände trenden upp i slutet av april och så länge som kursstaplarna noteras ovanför MA-20 är sentimentet positivt. Den korta tertiära trenden (MA-20) är på väg att utmanas. En punktering skulle effektuera en säljsignal på kortare sikt.

Slutsats: Inför den kommande utvecklingen bevakas framför allt taket i trendkanalen (den lutande linjen i dagsdiagrammet nedan). En notering ovanför taket innebär en etablering ovanför toppen 2007, vilket ger oss en köpsignal i det längre perspektivet. På nedsidan bevakas MA-20 som sammanfaller med två tidigare toppar (horisontell linje i dagsdiagrammet nedan).

Stöd- och motståndsnivåer:
Motstånd: 2864 / 2888 / 2894 / 2898 /
Stöd: 2809 / 2764 / 2703 / 2603

Nasdaq - Dagsdiagram
Nasdaq - Dagsdiagram
Taggar:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.