Home > Nasdaq når rekordnivåer – finns det fortfarande utrymme för mer?

Nasdaq når rekordnivåer – finns det fortfarande utrymme för mer?

Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter sin återhämtning, och vissa index har nu nått rekordhöga nivåer – Nasdaq är ett av dessa index. Med coronavirus-pandemin i full gång och med stora delar av den utvecklade världen under restriktioner kan man fråga sig, är denna ökning för indexen rättfärdigad?

Som det har visat sig är det inte bara den amerikanska aktiemarknaden som har stigit. Globala aktiemarknader har klarat sig på ett sätt som var svårt att föreställa sig för ett par månader sedan. Enligt data från Topdown Charts och Revinitiv Datastream befinner sig över 74% av alla aktiemarknader som analyserats i hausseartade territorier. Den tekniska definitionen av en hausseartad marknad är att den har ökat med 20% från föregående års lägstanotering – 52 av 70 länder befinner sig just nu i en hausseartad marknad.

Finns det mer utrymme uppåt?

En intressant sak är att de globala aktiemarknaderna har sett ett stort inflöde från obligationsmarknaden. Investerare verkar föredra aktier framför obligationer, och många investerare har fortfarande mer att investera på aktiemarknaden.

Aktivitet från privata investerare har ökat dramatiskt. En förklaring till detta är att sportbettingen, vilket är en enorm industri baserat på antalet deltagare, stängde ned i och med coronavirus-pandemin. Aktiemarknaden blev istället då en intressant plats att satsa sina pengar på, och privata investerare har kunnat välja och vraka – från riskabla investeringar (som flygbolag, kryssningsbolag) till även konkursutsatta företag (som Hertz).

Robinhood, en populär onlinemäklare i USA och Storbritannien, har sett en enorm ökning i aktivitet, och de vänder sig helt och hållet till privata investerare. Har dessa privata investerare rätt, eller är detta ännu en bubbla som bara väntar på att spricka?

Ett diagram visar att det finns mer utrymme att växa. Om man jämför med världens finansiella tillgång har den globala likviditeten som är betecknad i världens reservvaluta, USD, stigit dramatiskt till följd av COVID-19-åtgärderna som tagits av centralbanker och regeringar.

Förra gången något liknande hände var när världen fick reda på om Plaza Accord. Det som följde var en massiv värdeminskning för USD, och en global ökning för aktier. Om så är fallet kan aktiernas uppgång bara ha börjat.

Å andra sidan har alla erfarna investerare viftat med varningsflaggor om aktiemarknadens bubbla. Värderingarna är för höga, grunderna är bortom logikens lagar och företag handlar med orimliga vinstmultiplar. Ett företag i USA, Nikola, översteg Fords marknadsvärde, även om Ford sålde fem miljoner bilar under de senaste 12 månaderna, medan Nikola inte sålde en enda.

Både så kallade tjurar och björnar på marknaden har starka argument för hur marknaden nu kommer röra på sig. Vem kommer ha rätt? Det återstår att se.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto