Home > Nedåtriskerna för den globala återhämtningen har ökat

Nedåtriskerna för den globala återhämtningen har ökat

Det skriver Moody’s i sin rapport ”Update to the Global Macro-Risk Outlook 2012-2013” på torsdagen.

Moody’s konstaterar att riskerna mot de globala prognoserna förblir på nedsidan och har stigit jämfört med bedömningen i våras.

Riskerna mot makroutsikterna globalt kommer från en djupare än väntad recession i euroområdet, till exempel genom en betydande kreditåtstramning, och möjligheten av en hårdlandning i tillväxtländerna, inklusive Kina, Indien och Brasilien.

Riskerna kommer också från en utbudschock i oljepriserna från ökade geopolitiska risker samt från en plötslig och kraftfull finanspolitisk åtstramning i USA under 2013, givet det politiska dödläget.

”Vi reviderar ned prognoserna för dessa stora tillväxtländers ekonomier, där en svagare extern miljö och avtagande inhemsk efterfrågan orsakar en inbromsning i tillväxtmomentum. Vi fortsätter att förvänta oss att en inbromsning i de utvecklade ekonomierna och volatila kapitalflöden kommer att trycka ned tillväxten på tillväxtmarknaderna”, skriver Elena Duggar på Moody’s.

Bara en dämpad återhämtning väntas nu i G20:s utvecklade ekonomier. USA väntas fortsatt visa en relativt robust tillväxt, medan euroområdet som helhet sannolikt kommer att uppleva en mild recession under 2012. För G20 som helhet väntas en BNP-tillväxt på cirka 2,8 procent i år och 3,4 procent nästa år, vilket kan jämföras med 3,2 procent 2011 och 4,6 procent 2010.

”Enligt vår uppfattning kommer konsolideringsåtgärder, svagt konsument- och företagsförtroende, minskad skuldsättning inom bank- och hushållssektorerna, ihärdigt hög arbetslöshet och fortsatt svaghet på fastighetsmarknaderna att hålla tillbaka tillväxten i de utvecklade länderna”, skriver Elena Duggar.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.