Home > Neddragningen av obligationsköpen fortsatt möjlig i år

Neddragningen av obligationsköpen fortsatt möjlig i år

Ett första steg i neddragningen av de månatliga obligationsköpen är fortsatt möjlig i år, men det kommer att avgöras av inkommande data, inte av någon fastställd kalender.

Det sade Fed-chefen Ben Bernanke vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

”Det finns ingen fastställd kalender, jag måste verkligen betona det”, sade han.

Om inkommande data däremot bekräftar Feds bedömning om utsikterna, och om arbetsmarknadsförhållandena utvecklas klarar Feds tester, ”då kan vi börja senare i år”.

Ben Bernanke sade också att en höjning i Federal Reserves styrränta ”kanske inte kommer förrän arbetslösheten är betydligt under 6,5 procent”.

Fedchefen sade vidare att det finns en ”cyklisk komponent” i arbetskraftsdeltagandet, och arbetslösheten är i sig själv inte en helt sann indikator på arbetsmarknadsförhållandena. Han anser dock att det är en rimlig bedömning att det mesta av förbättringen i arbetslöshetsnivån beror på att det har skapats nya jobb, inte på lägre arbetskraftsdeltagande.

Beträffande att Fed inte beslutade om att minska obligationsköpen vid detta möte sade Ben Bernanke att inkommande data inte motiverade ett sådant beslut. FOMC vill avvakta mer bevis på att tillväxten i ekonomin och förbättringen på arbetsmarknaden stabiliseras.

Ytterligare en faktor som bidrog till onsdagens beslut var att de finansiella förhållandena har blivit stramare den senaste tiden, vilket riskerar att hämma den ekonomiska utvecklingen. Det beror delvis på förväntningar på att ekonomin kommer att förbättras, men också på en ”ovälkommen” avveckling av positioner på marknaden.

”I den mån vårt policybeslut idag gör förhållandena bara något lättare, då är det önskvärt… Vi vill säkra att ekonomin har tillräckligt stöd”, sade Fedchefen, och tillade att vill ”undvika en åtstramning till dess vi kan känna oss bekväma med att ekonomin växer så som vi vill att den ska göra”.

Beträffande kriterier för när Fed räknar med att vara klara med neddragningen av tillgångsköpen sade Ben Bernanke att det handlar om en ”substantiell förbättring i utsikterna för arbetsmarknaden”. Han noterade att han nämnt 7 procent arbetslöshet som en ”indikativ siffra” vid presskonferensen i juni, men det vara bara ”ge en uppfattning om vad det kan vara”.

”Det finns ingen magisk siffra som vi siktar mot, vi siktar på en generell förbättring på arbetsmarknaden”, sade han

Ben Bernanke sade också att centralbanken kommer att ”mycket motvillig” att höja styrräntan om inflationen ihärdigt underskrider Feds mål. Han sade att ett ”golv” för inflationen skulle kunna vara en tänkbar förstärkning av bankens guidning för framtida räntebeslut, men han är samtidigt osäker på om det behövs givet att det finns en målnivå för inflationen.

Fedchefen uppmanade vidare USA-kongressen att skyndsamt höja skuldtaket. Han sade att nedstängning av statlig verksamhet ”kan få mycket allvarliga konsekvenser”, något som Fed måste överväga om ekonomin skulle bromsa in. Han påpekade att Feds möjligheter att motverka sådana chocker är begränsad.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto