Home > Nedgången för svensk teknikindustri har tilltagigt

Nedgången för svensk teknikindustri har tilltagigt

Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune till Nyhetsbyrån Direkt.

”Tendensen är klar, vi går mot en ökad nedgång under det sista kvartalet, det råder det inga tvivel om. Det är bara att vänta på utfallen. Det blir dessvärre en väldigt svag avslutning på 2012, svagare än vi har räknat med. De som inte har minus i industriproduktionen för 2013 kommer att få byta tecken”, säger han.

Den svaga avslutningen på 2012 spiller över med en lägre nivå i början av 2013, men vad det innebär för Teknikföretagens prognos om att teknikindustrins produktion ska minska med 3 procent nästa år vill inte Anders Rune sia om.

”Vi ska inte ta ut något elände i förskott. Vi får vänta och se hur det utvecklar sig”, säger han.

Han säger att ju senare information som kommit desto mer negativ har den varit och exemplifierar med Teknikföretagens egen konjunkturbarometer, som samlades in i mitten av november och som visade på en tilltagande nedgång i såväl orderingång som personalbehov och kapacitetsutnyttjande.

”Det talar för en fortsatt nedgång i produktion och anställda under början på nästa år”, säger Anders Rune.

Andra bedömare har pekat på att hårddata för svensk industri har varit överraskande starka, givet mycket svaga indikatorer som inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets barometer. Nu senast var det industriproduktionen för oktober som kom in bättre än analytikerna hade väntat sig. Anders Rune menar dock att för den del av industrin han bevakar, teknikindustrin, är utvecklingen rentav något svagare än vad Teknikföretagen räknade med i sin senaste prognos i början av november.

Orderingången i svensk teknikindustri har hittills i år, januari-oktober, minskat med 8,2 procent i årstakt, väntat -8 procent, samtidigt som produktionen minskat med 4,5 procent, väntat -4 procent. Antalet anställda har minskat med 2,4 procent, väntat -2 procent.

”Antagligen har vi varit lite för optimistiska. Produktionen kanske snarare minskar med 5 procent i år än de 3 procent som vi sade i den senaste prognosen”, säger Andres Rune.

Han säger vidare att man inte kan titta på utvecklingen mellan två månader i industristatistiken, eftersom den är så volatil. I stället måste men se till trenderna, som årsförändringarna, och de visar att produktionsnedgången har tilltagit.

Han tillägger också att för teknikindustrin lyftes orderingången i oktober av engångseffekter i form av kraftiga orderlyft inom tele och elmaskiner.

”Det var en nitlott den här gången när man går igenom det i detalj. Jag tycker inte att statistiken för oktober var särskilt bra. Enskilda orderlyft inom tele och elmaskiner är ingenting man ska räkna med varje månad. Man bokar in några stororder, de periodiseras inte, och det gör att sannolikheten är hög för att orderingången faller nästa månad”, säger han.

Anders Rune säger vidare att prognosmakarna har sett en konjunkturbotten ända sedan det första kvartalet i år, som de sedan har fått skjuta fram gång på gång.

”Alla har pratat om nästa uppgång och inte hur den här nedgången ska sluta. Nu pekar allt kortsiktigt på att vi kommer djupare ned i lågkonjunkturen”, säger han.

Blickar man ut i världen går det dåligt för Europa, vilket är till nackdel för svenska företag som exporterar en oproportionerligt stor andel dit. Nu kommer dessutom signaler om att det går sämre också för Tyskland.

”Risken i det korta perspektivet är att det fortsätter att försämras. Till exempel är tysk bilindustri nu uppenbarligen på väg ned”, säger Anders Rune,

Till detta kommer effekten av att kronan stärkts mot euron, vilket utgör en belastning kostnadsmässigt för svenska företag relativt europeiska.

Vad gäller Kina påpekar Anders Rune att de nu svänger om mot en mer inhemskt driven tillväxt, vilket innebär lägre efterfrågan på svenska investeringsvaror.

När det gäller en vändning i den internationella konjunkturen är det i stället USA som Anders Rune sätter hoppet till.

”Jag tror ljuset kommer från väster. I USA ökar investeringarna och bakom det finns en förbättrad lönsamhet i näringslivet”, säger han.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto