Home > Nedgradering av spanskt kreditbetyg tyngde EUR

Nedgradering av spanskt kreditbetyg tyngde EUR

EUR fick känna av nedgångar mot dess viktigaste valutarivaler under hela gårdagens handel, där farhågor för det nuvarande tillståndet i EU:s ekonomiska återhämtning, efter en nedgradering av det spanska kreditbetyget tidigare i veckan. I dag kommer valutahandlare vilja notera ett parti av ekonomiska nyheter från både euroområdet och USA. Både det tyska Ifo affärsklimatindexet och ett tal från ECB:s ordförande Draghi, planerad till 8:00 och 14:00 GMT respektive, kan leda till ytterligare volatilitet i EUR under dagens handel. Dessutom bör hänsyn tas till det amerikanska indexet för nya hem 14:00, följt av FOMC:s uttalande vid 18:15.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down up down down
Veckotrend down down up up down down
Motstånd 1.3088 1.6096 80.63 0.9431 1.0411 0.8220
1.3040 1.6050 80.20 0.9379 1.0364 0.8174
1.3012 1.6021 79.96 0.9345 1.0336 0.8145
Stöd 1.2965 1.5975 79.55 0.9297 1.0288 0.8097
1.2936 1.5946 79.31 0.9265 1.0259 0.8068
1.2889 1.5900 78.90 0.9213 1.0213 0.8021

Ekonominyheter

USD – Indexet för husförsäljning kan leda till uppgångar i USD

Riskaversionen mycket tack vare ny oro för euroområdet bland investerare, bidrog till att hålla den amerikanska dollarn hausseartad under den europeiska handeln igår. Dessutom hjälpte förväntningar om att den japanska centralbanken snart kommer att presentera en ny omgång av penningpolitiska lättnader höll USD inom räckhåll för ett senaste tre månaders högsta mot JPY.

Valutaparet USD/JPY tillbringade större delen av dagens handel stadigt runt 80,02 nivån. Mot CHF lyckades USD appreciera med mer än 60 punkter för att handlas så högt som 0,9339 under middagens handel.

Vänder vi oss mot dagens aktiviteter kommer valutahandlare i USD vilja uppmärksamma det amerikanska indexet för försäljning av nya hem som släpps klockan 14:00 GMT. Analytiker prognostiserar att indikatorn kommer in på 386 000, långt över förra månadens 373 000. Bättre än väntade rapporter kan hjälpa USD att utvidga gårdagens uppgångar under andra halvan av dagens handel.

EUR – EUR rasade efter förnyad oro angående situationen i Spanien

EUR deprecierade mot de flesta av dess viktigaste valutarivaler under hela dagen igår, efter en nedgradering av kreditbetygen för fem av Spaniens regioner tidigare i veckan. Valutaparet EUR/USD föll med mer än 100 punkter under dagen för att nå så lågt som 1,2955, innan paret rekylerade tillbaka till 1,2970 nivån i slutet av handelsdagen. Mot JPY deprecierade EUR från ett senaste fem och ett halv månaders högsta för att handlas så lågt som 103,42, ned 95 punkter för dagen.

I dag har ett parti av nyheter från euroområdet potential att skapa ytterligare volatilitet i EUR. Det tyska IFO affärsklimatindexet som släpps 8:00 GMT, anses vara en ledande indikator på den ekonomiska hälsan i Tyskland, euroområdets största ekonomi. Sämre än väntad rapport kan sätta ytterligare press på EUR under morgonens handel. Senare under dagen väntas ECB:s ordförande Draghi tala 14:00 GMT. Om hans tal misslyckas med att öka förtroendet för euroområdets ekonomiska återhämtning, kan EUR ta ytterligare förluster.

Guld – Priset på guld nådde en 6-veckors lägsta

Farhågor om takten i den globala ekonomiska återhämtningen efter nedgraderingen av kreditbetygen för fem spanska regioner skickade priset på guld till ett sex veckors lägsta under den europeiska handeln igår. Den ädla metallen föll med nästan 20 dollar per uns under igår för att handlas så lågt som 1 704,50 dollar per uns innan det rekylerade tillbaka till 1708 nivån.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma flera potentiellt betydande nyhetshändelser från euroområdet. Alla indikationer på att EU: s skuldkris försämrats kan leda till att guldpriset fortsätter sin senaste nedåtgående trend under loppet av dagen. Omvänt kan bättre än väntade nyheter hjälpa guldet att återta en del av sina senaste nedgångar.

Råolja – Råoljepriset utökade sin baisseartade trend med oro för euroområdet

Priset på råolja föll under hela dagen igår, där oron för den globala ekonomiska tillväxten har lett till spekulationer om att efterfrågan på råolja kommer att fortsätta att falla. Nyheten uppvägdes av rädslan för utbudssidan som var ett resultat av den eskalerande konflikten i Syrien. Råoljepriset föll med mer än 3 dollar per fat under första halvan av dagens handel för att handlas så högt som 85,75 dollar per fat.

Sett till dagens handel kommer investerare i råolja vilja uppmärksamma den amerikanska inventeringsrapporten för råolja som släpps kl 14:30 GMT. Analytikers prognoser ligger runt 2 miljoner. Allt högre än det prognostiserade antalet kan generera ytterligare oro för att efterfrågan på råolja i USA minskar, vilket kan leda till ytterligare nedgångar för råoljepriset.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det finns ett nytt baisseartat kors som bildats på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, vilket visar att en baisseartad korrigering kan komma att ske inom den närmaste tiden. Den nedåtgående riktningen på det dagliga diagrammets fart oscillator stöder också denna uppfattning. Ligga kort med korta brott kan vara rätt strategi i dag.

GBP/USD

Korset för valutaparet EUR/USD har haft en baisseartad trend den senaste veckan. Dock, verkar denna trend vara på väg att upphöra. Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet visar att valutaparet flyter i det översålda territoriet, vilket tyder på att en korrigering uppåt kommer att ske snart. Ligga långt med korta brott kan vara ett klokt val.

USD/JPY

Valutaparet har noterat en hel del hausseart beteende de senaste dagarna. Emellertid, visar teknisk statistik att denna trend kan komma att vända snart. Till exempel, signalerar det dagliga diagrammets Slow Stokastiska om att en baisse vändning är nära förestående. Ligga kort med korta stopp kan vara ett klokt val.

USD/CHF

Korset för paret har sjunkit den senaste veckan och ligger nu vid 0,9260 nivån. Stokastiska Slow på det veckovisa diagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att en korrigering uppåt är nära förestående. Denna uppfattning stöds också av Williams Percent Range. Ligga långt kan vara ett klokt val.

Wild Card

Silver

RSI på det dagliga diagrammet närmar sig det översålda territoriet, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse skulle kunna inträffa den närmaste tiden. Dessutom har ett hausseartat kors bildats på samma diagrams Slow Stokastiska. Nu kan vara ett bra tillfälle för forex valutahandlare att öppna långa positioneringar inför en möjlig hausseartad korrigering.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto