Home > Negativ ränta är här för att stanna

Negativ ränta är här för att stanna

Centralbankerna har utökat sin penningpolitiska verktygslåda sedan finanskrisen 2008-2009. Utöver konventionella penningpolitiska verktyg (som att förändra räntan för att påverka inflationen) har nu okonventionella verktyg blivit norm. Kvantitativa lättnader, prognoser, TLTRO:er – detta är bara ett par av de nya verktyg som används mer eller mindre framgångsrikt i den utvecklade världen.

En av de begränsningar som fanns inom penningpolitiken fram tills krisen 2008 var den lägre gränsen. Mer specifikt sänkte centralbankerna inte den lägre officiella räntan under noll. Kort efter finanskrisen var det dock ett par som började göra det (nämligen ECB, SNB, Riksbank).

Vid det laget började det bli normalt att hålla räntan under noll. Den stora frågan framöver är hur länge vi kommer se den låga räntan. Enligt en studie av Robeco kommer negativa räntor vara här ett bra tag till.

Kommer Fed satsa på negativa räntor också?

Robeco använde ett flertal scenarier för både ECB och Fed i sina prognoser för framtida räntenivåer. Då detta är de viktigaste centralbankerna i världen är det värt att ha detta i åtanke.

För ECB är det bara ett av fyra scenarier som visar att ECB kommer höja sin ränta över noll. I detta ”optimistiska” scenario sker detta först efter år 2025. I de andra tre scenarierna håller ECB sin inlåningsfacilitet under noll. Även i ett extremt scenario anser de att ECB kommer hålla sin ränta på -1% till skillnad från nuvarande -0,5%.

Fed har alltid argumenterat för att de inte anser att man bör sänka den federala räntan under noll. De menar att detta strider mot hur Fed är uppbyggt och att det inte finns många fördelar med detta. Men inom penningpolitiken, precis som inom all annan politik, ska man aldrig utesluta något. Robeco anser att Fed:s federala ränta kommer ligga betydligt högre inom fem år jämfört med ECB:s.

Båda dessa centralbanker har prisstabilitet som mål. Utöver det har även Fed ett mål att nå maximal sysselsättning. Fed har dock på sistone förändrat sitt mandat, vilket de utannonserade på årets Jackson Hole-konferens. Nuförtiden har Fed ett mål att nå genomsnittlig inflation runt 2%, medan ECB nöjer sig med inflation under men nära 2%.

Av dessa två centralbanker är det endast Fed som har lyckats hålla inflationen nära 2% på sistone. ECB har inte lyckats med detta. Med tanke på att inflationen faller på båda sidorna av Atlanten bör investerare inte överraskas av att se negativa räntor under en lång tid framöver.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto