Home > Negativ ränta – bra eller dåligt för en ekonomi?

Negativ ränta – bra eller dåligt för en ekonomi?

Den schweiziska riksbanken (SNB) kommer idag släppa sin rapport om finansiell stabilitet, där de kommer bedöma villkoren i det finansiella systemet samt de potentiella riskerna för ekonomisk och finansiell stabilitet. Som en av bankerna som använder sig av negativ ränta följs detta noggrant av investerare över hela världen vad gäller dess påverkan på ekonomin – kommer det vara positivt eller negativt?

Sanningen och myterna om negativ ränta

Vissa menar att man behöver en viss slags ekonomi för att negativ ränta ska fungera. Med andra ord menar man att detta inte fungerar i alla delar av världen.

Sverige, exempelvis, övergav negativ ränta då de inte ansåg att det fungerade för ekonomin. Men det beror även på hur man definierar negativ ränta.

Den europeiska centralbanken (ECB) håller exempelvis sin inlåningsfacilitet under noll på -0,5%. Detta är dock endast en av de tre räntorna de sätter. De andra två är refinansieringsränta och utlåningsfacilitet, vilka är positiva. Därför kan man argumentera för att ECB har en delvis negativ ränta, och att slutsatser som dras från hur Euro-zonens ekonomier presterar inte bör extrapoleras.

SNB å andra sidan har hela sin ränta på -0,75%. Det som är intressant här är att det finns konsensus bland ekonomer (och en del centralbankschefer) att om det om man går bortom detta kan leda till att personer och företag allt mer kommer hålla i slantarna. Kanske är detta anledningen varför SNB inte går lägre än vad de har gjort – det kan vi inte säga med säkerhet, då det aldrig har testats. För varför går de inte till -5% eller mer?

Den stora frågan med räntenivåerna (inte bara negativa utan även positiva) är att de påverkar hela spektrumet av avkastningskurvan. De påverkar även befolkningen. Exempelvis kan besparare och pensionärer anse att negativ ränta är ett problem, men målet med en centralbank är att de ska skapa en ränta som är effektiv för ekonomin som helhet.

Det verkar inte som att det finns några begränsningar för vad centralbanker är villiga att testa för att möta denna kris. Till en början ansåg många att kvantitativa lättnader skulle leda till inflation, men så har inte varit fallet.

Hade det inte varit mer lämpligt för även investerare att ha ett öppet sinne inför negativ ränta då också?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.