Home > Negativt på längre sikt att Kinas president Xi Jinping sannolikt kommer att stanna länge enligt SEB.

Negativt på längre sikt att Kinas president Xi Jinping sannolikt kommer att stanna länge enligt SEB.

Kinas president Xi Jinping kommer sannolikt att stanna på sin post mer än tio år, men eftersom han inte är tillräckligt stark för att genomföra några omfattande reformer innebär det att tillväxten blir fortsatt hög de kommande åren.

”På kort sikt är det positivt för Kina med status quo. Men på längre sikt är det inte positivt för Kina som skulle behöva reformeras för att sänka tillväxttakten… Jag tror en besvikelse väntar”, sade Sean Yokota, SEB:s chefstrateg för Asien, vid en pressträff på fredagen.

Han tillade att ett Kina som inte reformerar inte heller är bra för världsekonomin på längre sikt.

”Vårt huvudscenario nu är att Xi håller på att bli mer lik (Rysslands president Vladimir) Putin och kommer att stanna på sin post längre än tio år”, sade han.

Han noterade att ett kinesiskt ledarskap som stannar längre på sin post än 10 år inte innebär något stort skifte historiskt sett, men att det ändå tolkas som ett steg tillbaka att ledarskapet institutionaliseras.

Ett exempel på att Xi Jinping inte är så mäktig som många trott är, enligt chefstrategen, att presidenten har misslyckats med sitt löfte att minska korruptionen, ett annat att Kinas skulder har ökat under Xi Jinping.

Enligt Sean Yokota är finansiell stabilitet högprioriterat för det kinesiska ledarskapet just nu och inte bara centralbanken, PBOC, fokuserar på skuggbankerna.

Han lyfte också fram att de utländska direktinvesteringarna, FDI, långsamt har börjat vända när Kina rör sig uppåt i värdekedjan. Samtidigt som kinesiska företag köper upp utländska företag, minskar behovet för utländska företag att bygga stora fabriker och anläggningar i Kina, vilket påverkar investeringsflödena.

Chefstrategen berörde även att yuanen stärkts den senaste tiden och att detta är en del av myndigheternas strategi. Kina vill öppna upp marknaderna som ett led i att stabilisera sin valuta, ett sätt är att öppna upp obligationsmarknaderna, som i dag har en mycket låg andel utländskt ägande.

Han är inte speciellt oroad över de ökade geopolitiska spänningarna i regionen, som Nordkoreas missiltest, eftersom Kina agerar i bakgrunden och de flesta förespråkar oförändrat läge i regionen. Möjligen skulle en inhemsk maktkamp i Nordkorea kunna ändra förutsättningarna.

Risker att bevaka är, enligt Sean Yokota, bland annat om Kinas KPI skulle stiga över 3 procent, eftersom detta skulle föranleda PBOC att strama åt penningpolitiken vilket i sin tur skulle göra skulderna mer sårbara. Själv tror han att KPI toppar på 3 procent i september-oktober, men om det inte blir så höjer han en varningsflagga.

En annan risk för Kinas finansiella stabilitet är om oljan skulle falla under 40 dollarn per fat.

Asienstrategen tog också upp att läget i Malaysia med ett korrupt ledarskap oroar honom och han pekade på att utländska investerare har börjat lämna landets obligationsmarknad. Motsättningar mellan olika folkgrupper skulle kunna sprida sig till andra länder i regionen och skapa instabilitet.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
CFD
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto