Home > Nike stiger rekordartat efter starka intäkter

Nike stiger rekordartat efter starka intäkter

Denna vecka visade den amerikanska sportjätten Nike upp sina intäkter från första kvartalet 2020. Rapporten överraskade marknaden då nya digitala Nike levererade betydligt bättre resultat än väntat.

Marknaden förväntade sig 9,11 miljarder dollar i intäkter, men Nike levererade hela 10,59 miljarder dollar. Dessutom rapporterade de dubbelt så bra EPS som förväntat – 0,95 dollar jämfört med 0,47 dollar. Samtidigt är deras lager relativt stabilt på 6,7 miljarder dollar jämfört med förväntningar på 6 miljarder.

Medan företaget fortsätter att se minskad trafik i deras fysiska butiker har deras digitala närvaro visat sig leverera enastående resultat. Detta leder till att Nikes aktie öppnade rekordhögt efter resultaten utannonserats.

Digital försäljning når 30% av total försäljning

Nikes digitala acceleration ansvarar för deras enastående resultat från årets första kvartal. Digital försäljning växte med 80%, vilket återspeglar ett agilt företag som har anpassat sig väldigt väl till de förändringar som pandemin har inneburit.

Dessa resultat återspeglar dock flera års hårt arbete då deras fysiska butiker under lång tid haft svårt att hålla jämn takt med det nya digitala utrymmet. Nike har även tillskrivit stora delar av sina framgångar till den konsumentledda digitala förvandlingen. Med andra ord säger de att de har anpassat sig efter kundernas behov.

Under kvartalet höll Nike över 90% av sina fysiska butiker öppna, men försäljningstappet fortsatte. Detta är ingen överraskning då folk var tvungna att stanna hemma, då många länder mer eller mindre var nedstängda, vilket även innebar färre intäkter från turistshopping.

En imponerade sak med Nikes resultat är att detta är ett tillväxtföretag. De är inte ett IT-fokuserat företag som upplever ökade intäkter tack vare förändrade konsumentvaror. Slutprodukten är utformad att för det mesta användas utomhus – detta är en tillverkare som av en slump visade sig prestera väldigt bra inom lagerhantering, marknadsföring och en förmåga att snabbt anpassa sig till externa faktorer.

Framtiden ser nu ljus ut, både ur ett kortsiktigt och ur ett långsiktigt perspektiv. Vi närmar oss julen och Nike förväntar sig en skarp ökning av intäkter under de kommande månaderna. Ur ett medellångt till långsiktigt perspektiv säger deras förmåga att leverera så starka resultat mitt i en pandemi mycket om ett företag som tror på sin produkt.

”Just do it” är inte bara en slogan. På Nike återspeglar det deras sätt att bedriva sin verksamhet på.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto