Home > NIRP i USA – Man vet aldrig

NIRP i USA – Man vet aldrig

Räntan på federala fonder i USA ligger nu på lite över noll, och den amerikanska centralbanken är redan djupt involverad i storskaliga och okonventionella monetära policy program (exempelvis QE). Detta har lett till att många investerare undrar när Negative Interest Rates (NIRP) kan bli en verklighet i USA. Eller är det möjligt att ens tänka tanken?

Till att börja med verkar det osannolikt av ett par anledningar. För det första har den amerikanska centralbanken alltid antytt att NIRP inte är något de betänker, varken nu eller tidigare. Detta kan dock förändras, framförallt om den amerikanska centralbanken chockeras av ytterligare ekonomiska nedgångar.

En annan faktor är att USD inte är en valuta i mängden utan även världens största reservvaluta. Många andra länder väljer att ha stora delar av sina reserver i USD, vilket innebär massiva konsekvenser för internationella budgetar världen över om räntan på federala fonder hamnar på under noll.

Pest eller kolera, NIRP i USA föredras

Den amerikanska centralbanken höjde räntan år 2018 och 2019 från noll till över 2%. Detta gjorde det svårt för marknader att betala av sina skulder. En annan faktor är att en stor del av skulderna i världen utfärdas i USD, så när räntor återgår flera år senare innebär en högre USD att drabbar nya marknader hårdare.

Som världens reservvaluta ligger den amerikanska dollarn mitt i internationella ekonomiska system. En av den amerikanska centralbankens första åtgärder under pandemin var att tillsammans med andra centralbanker över hela världen öppna swappavtal för dollarn. Med andra ord skapade de internationell likviditet för dollarn.

Den rådande hälsokrisen har kraften att utmana ekonomiska system i grunden. Om USD inte blir mer tillgänglig och billigare kan det bli så att världen får svårt att hantera den ekonomiska chock som Coronavirus-krisen inneburit.

Den amerikanska centralbankens åtgärder har för det mesta genomförts med den amerikanska ekonomin i åtanke. Genom att sänka räntan på federala fonder mot nästintill noll hade det blivit enklare för tillväxtekonomier, då en lägre amerikansk dollar hjälper dem att hantera krisen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto