Home > Nivå på Riksbankens eget kapital ska fastställas i lag.

Nivå på Riksbankens eget kapital ska fastställas i lag.

Riksbankens finansiella oberoende ska stärkas genom att en målsatt nivå för det egna kapitalet fastställs i lag.

Det föreslår regeringen enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet på fredagen.

Förslaget innehåller också regler för hur Riksbanken ska återkapitaliseras och hur vinstutdelningar för staten ska ske.

Förslaget innebär att Riksbanken endast ska dela ut pengar till staten om det egna kapitalet överstiger 60 miljarder kronor. Nivån ska räknas upp med inflationen för att säkerställa att Riksbanken inte heller i framtiden är beroende av anslag från riksdagen. Kapitalet kan placeras på sådant sätt att Riksbanken med god marginal kan täcka sina kostnader och detta stärker Riksbankens oberoende.

Regeringen noterar valutareservens roll har minskat då Sverige sedan länge har en rörlig växelkurs. I krissituationer kan det dock uppkomma behov att bistå den finansiella marknaden med likviditet i utländsk valuta.

”Riksbanken ska då ha möjlighet att låna upp utländsk valuta via Riksgäldskontoret. Riksbanken ska däremot inte ha en fri dragningsrätt på statsskulden i syfte att utöka sin valutareserv”, framgår det av pressmeddelandet.

”Storleken på Sveriges statsskuld ska beslutas av Sveriges riksdag. Förslaget innebär att Riksbanken ska återbetala valutalån motsvarande fem procent av Sveriges BNP”, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Allt eftersom de statsobligationer som getts ut för att finansiera valutareserven förfaller kommer de utländska tillgångarna att avyttras. Detta medför att skattebetalarnas kostnad för statsskulden kommer minska med ca en halv miljard kronor årligen. Förfallen innebär att den svenska statsskulden minskar med 20 procent över tid.

”Vår bedömning är att det här regelverket bidrar till ett stärkt oberoende för Riksbanken och till ökad finansiell stabilitet”, sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på fredagen tillsammans med finansmarknadsminister Per Bolund.

Riksbankens oberoende stärks genom att det blir tydligt när utbetalningar ska ske.

Magdalena Andersson noterade att det är en process som pågått i lång tid, i två decennier, och att det väldigt glädjande att de nu kan vara överens så brett i riksdagen.

Finansmarknadsminister Per Bolund konstaterade att förslaget har ett mycket starkt stöd i riksdagen och är förankrat med Vänsterpartiet och de borgerliga partierna. Ett enigt finansutskott står bakom det.

Per Bolund sade att det inte finns någon optimal bedömning på hur stor valutareserven ska vara, olika länder har olika förutsättningar.

”Storleken ska vara demokratiskt förankrat”, sade han och tillade att Riksbanken alltid får rätt att återställa sin valutareserv.

Riksbanken kommer att behålla sin icke-belånade reserv på 200 miljarder kronor.

Omfattningen av valutareserven minskar men med möjlighet att agera via Riksgälden.

”Vi har ett lika stort antal brandbilar i dag, men en del brandbilar som i dag står parkerade i Riksbanken garage nu flyttas till Riksgäldens garage”, sade finansministern.

På en fråga om vad som ska hända om det blir bråttom att låna upp pengar, med tanke på att det tar tid att gå via riksdagen, svarade Per Bolund att det finns det en god beredskap att handla snabbt om det skulle behövas.

Förändringen innebär att statsskuldens storlek minskar.

Finansministern hänvisade till skuldankaret på 35 procent, där regeringen måste lämna in en skrivelse om den statsskulden riskerar att bli för låg.

”Just nu känns det som en hypotetisk fråga”, sade Magdalena Andersson.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto