Home > Nokia lyfter efter rapport

Nokia lyfter efter rapport

Nokia räknar med att rörelsemarginalen (non-ifrs) för affärsområdet Devices & Services, D&S, för det första kvartalet 2013 uppgår till ungefär -2 procent, plus/minus 4 procentenheter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Analytikerna väntade sig i snitt en rörelsemarginal på -3,8 procent för D&S första kvartalet, enligt SME Direkt.

Nokia räknar vidare med att första kvartalet blir ett säsongsmässigt svagt kvartal för D&S. Konkurrensen i marknaden väntas fortsätta att påverka Smart Devices och Mobile Phones.

För affärsområdet Nokia Siemens Network Nokia spår Nokia att rörelsemarginalen (non-IFRS) ska bli ungefär 3 procent i det första kvartalet 2013, plus/minus 4 procentenheter.

Enligt SME Direkt hade analytikerna i snitt räknat med en marginal på 3 procent.

Utsikterna för Siemens Networks baseras enligt Nokia på förväntningar kring en rad faktorer så som att det första kvartalet är säsongsmässigt svagt, konkurrenssituationen, produkt- och regionsmixen samt en förväntad fortsatt förbättring som följd av det pågående strukturprogrammet.

För det fjärde kvartalet 2012 spår Nokia att Nokia Siemens Networks får en rörelsemarginal (non-IFRS) på mellan 13 och 15 procent. Nokias tidigare prognos var att den skulle uppgå till cirka 8 procent, plus eller minus fyra procentenheter. Enligt SME Direkt var en marginal på 7,6 procent väntat. NSN:s rörelsemarginal inkluderar en positiv engångseffekt om cirka 30 miljoner euro.

NSN:s nettoförsäljningen förväntas uppgå till cirka 4,0 miljarder euro (SME Direkt 3,9 miljarder euro).

Under det fjärde kvartalet påverkade flera faktorer NSN:s verksamhet mer positivt än tidigare förväntat enligt Nokia som här nämner bland annat en mer gynnsam produkt- och regionmix.

Nokia
Nokia

Av: Tradingportalen / Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto