Home > Nokias kassa i fokus efter positiv varning

Nokias kassa i fokus efter positiv varning

Nokia (daily chart)
Nokia (daily chart)

”Om man antar att den starkare utvecklingen för rörelsen överförs till likvida medel under fjärde kvartalet, kan likviditeten förbättras med 550-650 miljoner euro”, skriver Morgan Stanley i en analys.

Under det tredje kvartalet hade Nokia ett negativt kassaflöde i rörelsen på 429 miljoner euro och i slutet av kvartalet uppgick nettokassan till 3,6 miljarder euro.

I snitt räknar analytikerna med att Nokias nettokassa var stabil under fjolårets sista kvartal och uppgick till 3,6 miljarder euro vid årsskiftet, enligt SME Direkt. Spannet i analytikernas prognoser sträcker sig mellan 2,7 miljarder och 4,9 miljarder euro.

Nordea ligger något högre än snittet och räknar med att Nokias nettokassa uppgick till 3,9 miljarder euro vid utgången av 2012.

”Generellt var andra halvåret klart bättre än väntat, huvudsakligen på grund av en stark utveckling inom NSN, men även Devices & Services bidrog”, säger Nordeas Nokiaanalytiker Sami Sarkamies till Nyhetsbyrån Direkt.

Förväntningarna i marknaden är att Nokias kassa fylls på något under första kvartalet 2013. SME Direkts snittprognos pekar på en nettokassa på 3,8 miljarder i slutet av första kvartalet.

Givet Nokias situation, där analytikerkåren tidigare uttryckt en oro för om bolagets kassa ska räcka för att finansiera övergången till Windows Phone, är det endast några få i marknaden som räknar med en utdelning för 2012.

”Ingen tror egentligen på en utdelning. Det räknar inte vi heller med, men man kan inte helt utesluta att Nokia gör en mindre symbolisk utdelning om 10 eurocent. Det skulle vara en positiv trigger”, säger Nordeas Sami Sarkamies.

Enligt SME Direkts sammanställning av 29 analytikers prognoser väntas Nokia redovisa en rapporterad vinst per aktie på -0:06 euro, medan vinsten per aktie exklusive extraordinära poster spås uppgå till 0:06 euro. Försäljningen under kvartalet väntas minska till 8,13 miljarder euro (10,0).

Nokia presenterar sin bokslutsrapport den 24 januari klockan 12.00. En telefonkonferens hålls klockan 14.00.

Av: Direkt / Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto