Home > Nokias kassa i fokus, fortfarande utmanade läge

Nokias kassa i fokus, fortfarande utmanade läge

Nokia (dagsdiagram)
Nokia i stigande kortsiktig trend.

Kursuppgången i Nokia, som på torsdagens summerades till drygt 11 procent, höll i sig under fredagsförmiddagen. Vid 11.30-tiden hade Nokia stigit ytterligare  procent till 29:15 kronor.

Tekniskt sett befinner sig aktien i fortsatt långsiktig nedtrend, medan den kortsiktiga trenden pekar uppåt. Negativ divergens indikerar en avtagande uppgångstakt och eventuella nedrekyler betraktas som köplägen för trendföljare.

Fundamentalt har bättre marginaler för Devices & Services såväl som för Nokia Siemens Networks har föranlett analytikerna att höja sina estimat för 2013 betydligt.

Sammantaget ser analytikerkåren torsdagens information från Nokia som ett första riktiga tecken på att bolagets återhämtning har påbörjats.

”Detta representerar det första kvartalet sedan Elop tog över som vd då bolaget äntligen visar materiella framsteg i sin omstruktureringsplan”, summerar Wells Fargo.

Alla är emellertid överens om att mycket är kvar att göra och frågan kvarstår om Nokia kan sluta blöda och om kassan ska räcka till under hela omvandlingen.

”Det viktigaste här är att kassaflödet sannolikt har förbättrats substantiellt”, skriver Société Générale som tror att det klart bättre rörelseresultatet indikerar att utflödet ur kassan har minskat avsevärt.

”Om så är fallet köper det Nokia tid för att fullända sin erbjudande i högprissegmentet”, skriver Société Générale.

Även Morgan Stanley påpekar att en förbättrad likviditet innebär en stor lättnad, eftersom kassaförbränningen utgjort ett orosmoment på marknaden.

”Med antagandet att den starkare utvecklingen i rörelsen översätts till kassaflöde under fjärde kvartalet kan likviditeten förbättras med 550-65 miljoner euro”, skriver Morgan Stanley.

Under tredje kvartalet hade Nokia ett kassaflöde i rörelsen som var negativt med 429 miljoner euro och vid utgången av september uppgick nettokassan till 3, miljarder euro.

Ett orosmoment i torsdagens information från Nokia var den sämre utvecklingen än väntat för de viktiga Windows Phone-modellerna.

Försäljningen av Lumia-telefonerna på 4,4 miljoner under fjärde kvartalet låg i den nedre delen av analytikernas förväntningar som sträckte sig från drygt  miljoner till 6,5 miljoner eller över, enligt analyserna.

Vd Stephen Elop angav vid torsdagens telefonkonferens att leveransproblem delvis förklarar den lägre försäljningen och att problemen håller på att lösas.

Analyshuset Nomura tror att problemen med Lumia 920 nu är ur världen och att tillväxt kan vara stabil under första och andra kvartalet. Nomura antar att problemen kan ha minskat Nokias försäljning av Lumia 920 med 1 miljon enheter under fjärde kvartalet.

”Vi räknar med att Nokia kan ha sålt omkring 1 miljon 920-modeller. Även om efterfrågan var dubbelt så stor som utbudet, innebär detta att endast 1 miljon enheter förlorades. Trots att Lumia-utvecklingen är positiv finns det fortfarande inte någon bas för att göra några mer långsiktiga marknadsandelsantaganden för Nokia”, skriver Nomura.

Flera analyshus påpekar att trots ett starkt fjärde kvartal 2012 kommer den riktiga utmaningen för Nokia och Windows Phone under 2013 och återhämtningen kommer att ta tid.

Även om Nokia lyckas sälja 22,5 miljoner Lumia-telefoner under 2013 och sänker rörelseomkostnaderna inom Devices & Services till 3,4 miljarder euro (från 4, miljarder euro under 2012) räknar Credit Suisse med att Nokia gör en rörelseförlust på 200 miljoner euro 2013.

Av: Direkt / Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto