Home > Nonfarm payrolls på fredagen

Nonfarm payrolls på fredagen

Enligt Bloomberg News väntas sysselsättningen utanför jordbrukssektorn ha ökat med 152.000 personer i USA i december och den privata sysselsättningen med 150.000 personer. Arbetslösheten spås ha legat kvar på 7,7 procent, som den oväntat sjönk till från 7,9 procent i oktober. I november steg sysselsättningen preliminärt med 146.000 personer, långt över väntade 85.000.

Enligt den privata statistiken från ADP ökade sysselsättningen i privat sektor med 215.000 personer i december, vida över väntade 140.000. Även om ADP inte är särskilt bra på att förutspå den officiella sysselsättningen brukar analytiker påpekar att den ändå är en av de bättre ledande indikatorerna.

RDQ Economics lät sig inte övertygas av den oväntat starka ADP-statistiken utan påpekade i ett marknadsbrev att ADP de senaste åren har överskattat sysselsättningen just i december. De varnar därför för att läsa in alltför mycket i den starka uppgången och håller fast vid sin prognos att den officiella sysselsättningen ökade med 140.000 personer i december.

Förutom arbetsmarknadsrapporten riktas intresset på fredagen mot tjänstesektorns inköpschefsindex för december från en rad länder.

Klockan 8.30 kommer Silf/Swedbanks svenska inköpschefsindex, som enligt SME Direkts enkät väntas ha stigit till 46,9 från 46,4 i november.

Klockan 9.58 kommer det definitiva inköpschefsindexet för tjänstesektorn i euroområdet, som väntas ha stigit till 47,8 i december från 46,7 i november, i linje med det preliminära utfallet. Det sammanvägda inköpschefsindexet för såväl industri som tjänstesektor väntas ha stigit till 47,3 från 46,5.

Amerikanska ISM-index för tjänstesektorn släpps klockan 16 och väntas enligt Bloomberg News prognosenkät ha sjunkit till 54,0 i december från 54,7 i november.

På fredagens agenda finns också snabberäknad KPI för euroområdet i december, vilken publiceras klockan 11. Enligt Bloomberg News enkät väntas KPI-inflationen ha sjunkit marginellt till 2,1 procent från 2,2 procent i november.

SEB ligger aningen under konsensus och tror att lägre bensinpriser fick inflationen att sjunka till 2,0 procent, vilket skulle vara första gången sedan i slutet av 2010 som inflationen är nere på så låga nivåer. På kort sikt ser SEB livsmedelspriserna som en uppåtrisk, men banken noterar att inflationstrycket är mycket dämpat.

På fredagens makroagenda står också amerikanska industriorder och tysk detaljhandel i november.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto