Home > Nordea: Klarhet rörande kapitalposition efter aviserad flytt inväntas enligt analytiker.

Nordea: Klarhet rörande kapitalposition efter aviserad flytt inväntas enligt analytiker.

När Nordea nu beslutat att flytta till Finland från Sverige är mer klarhet rörande påverkan på den nordiska storbankens kapitalposition en av delarna som nu eftersträvas.

Det framhålls i analytikerkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av sedan det i onsdagseftermiddagens meddelande från banken hetat att ”det är för tidigt att säga hur de samlade kapitalkraven för Nordeakoncernen påverkas”.

”Bekräftelsen om en domicilförändring erbjuder positiva delar på längre sikt rörande regleringsförutsägbarhet och möjliga kapitalutskiftningar. På kort sikt är uppsidan begränsad i väntan på klarhet över kapitalkrav och möjliga kostnader till följd av flytten”, skriver Morgan Stanley.

Morgan Stanley påpekar samtidigt att Nordea tidigare indikerat att kostnaderna förenade med flytten endast kommer att bli en liten del av de 70 miljoner euro som förändringen av den legala strukturen till svensk kostade.

Credit Suisse påpekar att Nordeas interna modeller måste godkännas av ECB efter en flytt som inte räknar med någon längre period – och flera år – med övervakning.

”En snabbare validering skulle vara positivt för investerare då det förkortar osäkerheten kring kapitalpositionen”, skriver Credit Suisse som bedömer att flytten till Finland kan frigöra åtminstone 100 baspunkter i kärnprimärkapitalet, motsvarande 3 procent av marknadsvärdet.

Credit Suisse antar att marknaden var ”positionerad för ett beslut att ändra hemvist till Finland”.

Till Ritzau Finans säger Mikkel Emil Jensen på Sydbank att det inte kan väntas några större förändringar i estimat till följd av flytten.

”De flesta hade egentligen antagit att banken på ett eller annat sätt skulle slippa de ökade omkostnaderna. Det var inte kostnadsökningar som var inräknade i marknadsförväntningarna”, bedömer han.

Nordeas bedömning är att nuvärdet av resolutionsavgifter, insättningsgarantier och andra övergångsregler blir positivt med omkring 1.000 till 1.100 miljoner euro till följd av flytten.

”Det svarar för 2 procent av marknadsvärdet. Även om marknaden ser flytten som ett positivt steg är regleringslandskapet oklart tills vidare. Därav är det potentiella värdeskapande ännu inte fastställt”, anser KBW.

Nordea: Klarhet rörande kapitalposition efter aviserad flytt inväntas enligt analytiker.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto