Home > Nordeas momentum väntas fortsätta byggas upp

Nordeas momentum väntas fortsätta byggas upp

Nordea Daily
Nordea Daily | Klicka för att förstora (Öppna i TP Trader)

”Vi fokuserar på fyra områden som driver upp vår vinstprognos 5-10 procent över konsensus för 2013-2014: marginalerna i det norska banksystemet, stabiliserade marginaler i Finland, förbättrad dansk kreditkvalitet och stor potential för kostnadskontroll”, skriver Société Générale.

Investmentbanken är därtill imponerande av Nordeas kostnadskontroll men ser ändå att mer finns att hämta på området, speciellt i Sverige och Danmark.

Société Générale pekar vidare på det faktum att Nordeas kärnprimärkapitalrelation vid årsskiftet översteg 13 procent, vilket följdes av en utfästelse att kvoten inte kommer att understiga 13 procent även då hårdare reglering implementeras.

”Det breddar spannet av potentiella scenarier för avyttringen av den svenska statens ägarandel på 13,5 procent. Vi tror att Nordea kan delta och köpa tillbaka aktier som en del av placeringen. Utförsäljningen utgör inte längre bara en motvind utan kan vara en katalysator”, menar Société Générale.

Med hänsyn tagen till de vinstdrivande faktorer som Société Générale belyser gör investmentbanken bedömningen att Nordea med lätthet kan generera 13-14 procent i avkastning på justerat eget kapital kommande år.

”Vi tror att det fortfarande finns uppsida i Nordea-aktien”, skriver Société Générale.

Nyhetsbyrån Direkt skrev på torsdagsmorgonen att Société Générale höjt sin riktkurs för Nordea till 88 kronor, från tidigare 75 kronor, och upprepat köp för aktien.

Tillsammans med DNB är Nordea Société Générales favoriter i den nordiska banksektorn.

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto