Home > Nordic Mines har ej kapital för kommande 3 månaderna.

Nordic Mines har ej kapital för kommande 3 månaderna.

Gruvbolaget Nordic Mines, vars gruva Laiva för närvarande inte är i drift, redovisar ett rörelseresultat om -12,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (-25).

Några intäkter förekom inte under kvartalet och nettoresultatet landade på -12,5 miljoner kronor (76).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,8 miljoner kronor. Bolaget har vid rapportdagen inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande tre månaderna, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Flera åtgärder, inklusive nyemission och notering på ytterligare en börs, övervägs.

Ledningen har haft huvudfokus på två saker under de två senaste kvartalen, skriver vd Saradhi Rajani rapporten.

Det första har varit att undersöka olika sätt att minska brytning och bearbetning av gråberg, vilket är avgörande för låghaltiga guldfyndigheter som Laiva, skriver han och fortsätter:

”Den andra delen har varit att planera ett borrningsprogram som kommer att a) göra det möjligt att bryta i ett bredare spektra än tidigare och b) kliva utanför och ökagruvresursen, utveckla nya dagbrott och minska mängden gråberg som behöver fraktas bort i förhållande till malmen under de tidiga produktionsåren.”

Borrning syftar till att möjliggöra för ledningen att fastställa graden av potentiellt direkt utvinningsbara resurser och uppgradera en del av den befintliga tillgången till brytbar.

Laivafyndighetens längd har spårats till över åtta kilometer. Det är idag en relativt outforskad tillgång och ledningen är övertygad om att det finns potential att avsevärt öka mängden brytvärda resurser, uppger bolaget vidare.

Då de finansiella resurserna för närvarande är otillräckliga undersöker Nordic Mines styrelse ”olika strategiska initiativ” för att få Laivagruvan i produktion.

”Vi räknar med att några av dessa alternativ kommer att utkristalliseras under de närmsta månaderna”, skriver bolaget.

Bland alternativen nämns en aktienotering på en andra större aktiemarknad, samarbete med ”framstående guldinvesterare”, en direkt försäljning, nyemission eller en kombination. Bolaget genomför så kallad due diligence på vissa av dessa alternativ.

Medan processen pågår avser huvudägaren Lau Su Holdings att ge bolaget ett lån om 0,5 miljoner dollar i form av ett brygglån. Lau Su är vidare berett att garantera en andel av en föreslagen nyemission.

Nordic Mines har ej kapital för kommande 3 månaderna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto