Home > Norman-utspel bör inte ha kommit som en överraskning

Norman-utspel bör inte ha kommit som en överraskning

De flesta av finansmarknadsminister Peter Normans utspel på måndagen kring bankreglering har varit kända sedan länge och bör inte ha kommit som en överraskning för aktiemarknaden. Däremot var kommentaren om möjliga extra buffertar negativt för överkapitaliseringscasen i sektorn.

Peter NormanDet skriver Handelsbanken Capital Markets i en kommentar i ett morgonbrev på tisdagen.

”Den främsta implikationen från Normans presentation är att den kontracykliska bufferten enligt hans syn sannolikt skulle ligga i den övre delen av intervallet om den var på plats redan i dag.

Vidare indikerades att ytterligare svensk reglering övervägs med målet att öka kapitaliseringen i svenska banker mer än vad rådande reglering kräver”, skriver Handelsbanken. Enligt Handelsbanken var den allmänna tonen från finansmarknadsministern fortsatt återhållsam trots att svenska storbanker redan är bland de bäst kapitaliserade i världen.

”Vår slutsats blir att svenska banker med överskottskapital sannolikt kommer att få uppleva störst negativ effekt från ett sentimentperspektiv”, skriver Handelsbanken. Den kontracykliska bufferten är tänkt att ligga mellan 0 och 2,5 procent av de riskvägda tillgångarna, vilket innebär att de svenska bankerna ska hålla en kärnprimärkapitalrelation på 12,0-14,5 procent från 2015, inklusive den bufferten.

”Vi prognostiserar att alla svenska banker kommer att ligga väl över 14,5 procent vid 2015”, skriver Handelsbanken.

Handelsbanken förväntar sig vidare att de kostnader Peter Norman berörde för att stärka valutareserven kommer att bli en relativt liten kostnad för de svenska bankerna att bära.

I ett svagt europeiskt börssentiment i allmänhet på tisdagen, där Stoxx Europe 600 Banks vid klockan 11.30 handlades ned 2,3 procent, utökade även de svenska storbankerna måndagens nedgångar. Nordea och SEB var ned 3,3 och 2,9 procent medan Swedbank och Handelsbanken backade 2,5 och 2,2 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto