Home > Nornickel tillkännager nya investeringsplaner värda flera miljarder dollar

Nornickel tillkännager nya investeringsplaner värda flera miljarder dollar

Nornickel (OTCMKTS:NILSY) tillkännager planer på att uppgradera företagets tillgångar genom att investera flera miljarder dollar under loppet av några år. Man planerar att öka sitt investeringsprogram med 5 miljarder dollar.

Nornickel är ett diversifierat metall- och gruvföretag som verkar över hela världen. De extraherar och raffinerar malm och icke-metalliska mineraler och producerar bland annat koppar, platina, kobolt och svavel, och de är världens största producent av högkvalitativt nickel och palladium.

Företaget verkar med en bruttovinstmarginal på 72,36%, större än sektorns median med 137,21%, och de ökade intäkterna under de senaste tolv månaderna med 27,14%.

Tidigare tillkännagav man utökningen av sitt investeringsprogram med 5 miljarder dollar jämfört med den tidigare uppskattningen. Den extra investeringen kommer att gå till att uppgradera energi- och produktionstillgångarna och i investeringar som svarar till den växande efterfrågan på gröna metaller som koppar och kobolt.

Nornickel uppgraderar och utökar sina energi- och produktionstillgångar

Företaget driver komplexa metallfyndigheter runt polarstaden Norilsk, och en del av de extra investeringar som tillkännagivits är utformade för att uppgradera dess anläggningar. En annan del av den nyligen aviserade investeringen går till att stärka dess logistikkapacitet i Arktis för att öka godsomsättningen i arktiska hamnar. Målet är att öka fraktomsättningen med 50%.

Dessutom planerar företaget en ny bearbetningsanläggning i Norilsk, en utvidgning av en metallurgisk anläggning, samt en ny kopparproduktionsanläggning.

Sammantaget är de nyligen aviserade investeringarna utformade för att föra företaget närmare att uppfylla sina gröna policyer och öka intäkterna under de kommande åren. Nornickel är idag upp med 2,32% som svar på bolagets nya investeringsplaner.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto